Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Vieme koľko bude stáť dostavba električkovej trate v Petržalke

Včera sa ukončilo predkladanie cenových ponúk verejného obstarávania na vybudovanie Nosného systému MHD – električkovej trate v úseku Bosákova – Janíkov dvor, ktorá nadväzuje na prvú etapu električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova. Ponuky predložilo 8 uchádzačov. Následne bude prebiehať vyhodnocovanie ponúk.

Po vyhodnotení ponúk, pred podpisom zmluvy s vysúťaženým zhotoviteľom, musí byť celá súťaž predložená na povinnú kontrolu riadiacemu orgánu, ktorým je Ministerstvo dopravy  a výstavby SR, a na Úrad pre verejné obstarávanie. Podpis zmluvy s vysúťaženým zhotoviteľom, ako aj začiatok výstavby, je naplánovaný na september tohto roka a kompletná stavba by mala byť ukončená do konca roka 2023.

Predpokladaná hodnota zákazky je 90 567 150,- eur bez DPH, pričom väčšina finančných prostriedkov na jej realizáciu bude mestu poskytnutá z  fondov EÚ. Nosný systém MHD – električková trať v úseku Bosákova – Janíkov dvor nadväzuje na prvú časť električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova.  Ide súčasnosti o najväčší dopravný projekt mestskej hromadnej dopravy v  Bratislave, ktorý vo veľkej miere odľahčí dopravnú situáciu a plynule sa napojí na zrekonštruovanú električkovú trať na Starom moste, ktorá vedie ponad Dunaj. Vďaka tomuto spojeniu bude verejnosť len za pár minút komfortne a  bezpečne cestovať z historického centra mesta až na koniec našej najväčšej mestskej časti Petržalky.

Trasa električky je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km a z väčšej časti je lemovaná koridorom zelene a cyklotrasou.  Súčasťou stavby je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky technickej infraštruktúry a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.  Plánovaná električková trať je aktuálne vyznačená v teréne drevenými kolíkmi s informačnými štítkami, ktoré zvýrazňujú benefity budúcej električky. Medzi nimi napríklad zelenú trať, moderné zástavky so zazelenanými prístreškami, dopravné info, či miesta nových zastávok MHD.

imhd.sk – Keď je auto nanič

 

Zo strany hlavného mesta bola pri plánovaní venovaná mimoriadna pozornosť najmä tvorbe kvalitných bezpečných a bezbariérových verejných priestorov a nová električková radiála bude ich neoddeliteľnou súčasťou. Pre celú stavbu bol vypracovaný špeciálny Dizajnmanuál, ktorý rieši špecifický dizajn všetkých prvkov električkovej trate tak, aby sa vytvoril ucelený estetický a funkčný celok s charakteristickou farebnosťou. Zmyslom Dizajnmanuálu bolo pomenovať princípy takého riešenia verejného priestoru a zelene, ktoré bude pre Petržalku jedinečné a prispeje k tvorbe identity novovznikajúceho mestského priestoru.

Pár faktov

Električka bude obsluhovať Petržalku priamejšie než dnes autobusy, vďaka čomu bude aj rýchlejšia. Napomôže tomu aj preferencia na križovatkách, kde bude mať električka prednosť. Osobne sa mi však nepáči, že pri takom veľkom projekte nepresadili mimoúrovňové križovanie s cestou, tak ako bolo pôvodne plánované. Je to projekt na desiatky rokov a myslím si, že je neskutočná škoda nevyužiť potenciál stavby a riešiť to len prioritou semaforov, ktorá je, povedzme si otvorene, podstatne lacnejšia.

Nová električková trať umožní dostať sa z Janíkovho dvora / Južného mesta na Šafárikovo námestie za približne 10 -12 minút. A na záver, celú Petržalskú radiálu bude aj naďalej obsluhovať električková linka 3.

Zdroj: Bratislava.sk

Foto: polar bear 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov