Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Scania uprednostňuje batériové technológie

Akumulátorové elektrické vozidlo potrebuje menší servis než konvenčné vozidlo.

Batériové elektromobily a technológie majú aj podľa firmy Scania veľkú budúcnosť. Vedenie spoločnosti je presvedčené, že sa stanú hlavným nástrojom na zníženie prepravných nákladov a hospodárnejšie prepravné riešenia s nulovými uhlíkovými emisiami.

Cieľom spoločnosti Scania je zaujať vedúce postavenie medzi výrobcami, ktorí sa podieľajú na postupnom prechode k trvalo udržateľným prepravným systémom. Rýchly vývoj elektrických riešení pre ťažké nákladné vozidlá zahŕňa aj neustále zdokonalovanie akumulátorovej technológie. Hlavne pokiaľ ide o kapacitu akumulátorov, ktoré sa vzťahujú k ich hmotnosti. Rýchle sa zlepšujú tiež ďalšie parametre a vlastnosti, ktorými sú predovšetkým doba nabíjania, počet nabíjacích cyklov a celková hospodárnosť. To znamená, že sa bude naďalej zvyšovať rentabilita týchto riešení, a to predovšetkým pri ich opakovanom a predvídateľnom využívaní.

Vo väčšine oblastí prepravy sa teda postupne dostanú do popredia existujúce riešenia, ktoré sú založené na použití fosílnych palív a biopalív, čo je priemyslové odvetvie, v ktorom spoločnosti Scania doteraz náleží vedúce postavenie. „Vidíme, že akumulátorové elektrické riešenia sú prvou technológiou bez škodlivých emisií vo výfukových plynoch, ktorá dokáže získať významný tržný podiel. Z hľadiska zákazníka vyžaduje akumulátorové elektrické vozidlo menší rozsah servisného zaistenia než konvenčné vozidlo, čo znamená vyššie prevádzkové vyťaženie a priaznivejšie náklady na kilometer jazdy alebo hodinu prevádzky,“ tvrdí Alexander Vlaskamp, riaditeľ predaja a marketingu Scania.

Poučili sme sa z autobusového segmentu, kde premena začala skôr a kde sa neustále zvyšuje dopyt po akumulátorových elektrických alternatívach. Načasovanie vstupu do tohto segmentu síce nebolo zo strany spoločnosti Scania optimálne, poskytlo jej však užitočné skutočnosti, na základe ktorých teraz rýchle zlepšuje svoje postavenie prostredníctvom novej rady autobusov. Získali sme pritom tiež dobré základné znalosti, ktoré využívame pri rozvoji oblasti elektrifikovaných nákladných vozidiel,“ dodal Vlaskamp.

Spoločnosť už uviedla na trh plne elektrické nákladné vozidlo a rovnako plug-in hybridný nákladný automobil. Ďalej má spoločnosť Scania v pláne predstaviť v priebehu niekoľkých rokov elektrické vozidlá, ktoré budú určené na prepravu nákladov na dlhé vzdialenosti. Tieto vozidlá budú schopné prevážať celkovou hmotnosť 40 ton po dobu 4,5 hodiny a ich akumulátory bude možno rýchlo dobíjať počas 45-minútovej povinnej prestávky šoféra. Scania očakáva, že do roku 2025 bude podiel elektrifikovaných vozidiel na celkových predajných číslach ich vozidiel v Európe dosahovať 10 %. Do roku 2030 sa však tento podel má zvýšiť už na 50 %.

Spoločnosť Scania investovala rovnako do vývoja vodíkových technológií a v súčasnosti je jediným výrobcom, ktorého nákladné autá s vodíkovým pohonom sú v počiatočnej skúšobnej prevádzke u zákazníkov. Technici z tejto prevádzky získali cenné poznatky, na základe ktorých budú pokračovať vo svojom úsilí. Prechod k využívaniu vodíka pre tieto účely však bude obmedzený, pretože k pohonu vodíkového nákladného vozidla je potrebné trikrát viac elektrickej energie získavanej z obnoviteľných zdrojov v porovnaní s akumulátorovým elektrickým vozidlom. Značné množstvo energie sa totiž stráca vo fázach výroby, distribúcie a spätného prevádzania na elektrickú energiu.

Do úvahy je potrebné vziať tiež rozsah oprav a údržby. U vodíkového vozidla budú náklady v tomto ohľade vyššie než u akumulátorového elektrického vozidla, pretože jeho systémy sú zložitejšie. Ako príklad je možné uviesť rozsiahly vzduchový a chladiaci systém. Vodík je navyše prchavý plyn, ktorý vyžaduje náročnejšiu údržbu, ktorá zaisťuje bezpečnosť súvisiacich systémov. Vodík však je sľubný nosič energie, ktorý umožňuje výhodnú dlhodobú akumuláciu energie a ktorý bude zohrávať dôležitú rolu pri znižovaní uhlíkových emisií.

Spoločnosť Scania rovnako očakáva, že vodík bude vo viacerých priemyslových odvetviach zohrávať významnejšiu rolu tiež ako náhrada fosílnych zdrojov energie v súvislosti s dodávkami ocele pre výrobu nákladných vozidiel. Stacionárne palivové články sú dôležitou súčasťou elektrického nabíjacieho systému. Toto riešenie je obzvlášť nádejné v oblastiach bohatých na obnoviteľné zdroje energie a vo vidieckych oblastiach vzdialených od hlavnej elektrickej rozvodnej siete.

Aby sme v čo najväčšej miere prispievali ako k celkovej prevádzkovej hospodárnosti svojich zákazníkov, tak aj k ochrane životného prostredia na našej planéte, nezatvárame si dvere pred žiadnymi ďalšími príležitosťami. Je jasné, že zameranie spoločnosti Scania na aktuálne aj krátkodobé ciele je založené na kombinácii vývoja akumulátorových elektrických vozidiel a využívaní palív, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov. Vidíme to už v podstate vo všetkých segmentoch,“ pokračuje Vlaskamp.

Vedecky podložené klimatické ciele, ktoré si spoločnosť Scania stanovila, budú znamenať, že do roku 2025 zníži spoločnosť emisie CO2 pochádzajúce z jej vlastnej činnosti o 50 %. Súčasne počas rovnakého obdobia zníži o 20 % emisie vznikajúce prevádzkou vozidiel u zákazníkov. Aby tieto svoje ciele splnila, zameriava sa spoločnosť Scania na emisie vznikajúce v priebehu celého cyklu od zdroja paliva až po jeho spaľovanie vo vozidle, čo predstavuje prísnejší prístup, než aký vyžadujú mnohé existujúce aj pripravované legislatívne predpisy, ktoré sa sústreďujú len na emisie vznikajúce vlastnou prevádzkou vozidla.

Scania sa zaväzuje, že bude každý rok uvádzať na trh najmenej jeden nový výrobok využívajúci elektrické technológie a spadajúci do segmentu autobusov a nákladných automobilov. Súčasne zostávajú prioritou spoločenské investície zamerané na budovanie spoľahlivej infraštruktúry, ktorá je pre akumulátorové elektrické vozidlá potrebná. „Oblasť, na ktorú sa spoločnosť Scania zameriava, je obchodná činnosť ich zákazníkov. Poskytovatelia služieb v odvetviach prepravy musia byť schopní plniť objednávky udržateľným spôsobom za primerané ceny,“ uzavrel tému Vlaskamp.

-jj-, zdroj a foto: Scania, CleanTechnica

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov