Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Kúpa “jazdenky” aj s výpisom o poškodeniach

Podvodné manipulácie s ojazdenými vozidlami sú stále vraj prudko narastajúcim javom. Nakoľko sa výnosnejšie predá mladší a nehavarovaný automobil, dochádza k falšovaniu jeho roku výroby, k zatajeniu opráv po havárii, alebo k stáčaniu najazdených kilometrov.

Medzi ďalšie časté podvody patrí zatajenie, že vozidlo je predmetom exekúcie, neukončeného leasingu, alebo nesplateného úveru predchádzajúcim majiteľom. Pri kúpe takéhoto vozidla, problémy nenechajú na seba dlho čakať. Našťastie, značná časť spotrebiteľov si pred kúpou ojazdené vozidlo overí, alebo aspoň používa zdravý sedliacky rozum. Kupujúci sa prevažne zaujímajú o históriu najazdených kilometrov, exekučnú blokáciu alebo o záložné právo na automobil, o ktorý majú záujem. Sme veľmi radi, že ľudia pochopili, že kilometre nie sú všetko a začali konečne vnímať aj celkový stav auta. Našťastie poisťovne už tiež prestali ako-tak pozerať na stav kilometrov a s tým spojenú amortizáciu auta pri kalkulácii plnenia pri škodovej udalosti.

Sme názoru, že samotný výpis nestačí. Mali zabezpečiť aj prístup k fotografiám poškodení. Záujemca si tak vie vytvoriť hodnovernejší obraz o predávanom ojazdenom aute. 

Spotrebitelia, ktorí majú záujem o kúpu jazdenky, získajú všetky dôležité informácie cez Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Doteraz mali možnosť overiť si ODO-Pass, ktorý zobrazuje históriu najazdených kilometrov a Prílohu k ODO-Passu, v rámci ktorej sú dostupné informácie o exekučnej blokácii, leasingu, záložnom práve, o tom či vozidlo nie je v pátraní, o krajine pôvodu, kontrole originality alebo o platnosti technickej a emisnej kontroly. Ďalej o výbave vozidla, PZP a v neposlednom rade aj informáciu o poškodení vozidla v dôsledku dopravnej nehody, alebo škodovej udalosti. Pokiaľ v Prílohe k ODO-Passu, ktorá obsahuje aktuálne údaje ku každému registrovanému vozidlu v slovenskej evidencii, spotrebiteľ nájde informáciu o poškodení vozidla, môže si na stránke www.rpzv.sk vygenerovať novinku, ktorou je Výpis o poškodeniach vozidla. Jeho vygenerovanie je podmienené existenciou platného ODO-Passu a Prílohy k ODO-Passu. Vo Výpise o poškodeniach vozidla nájde spotrebiteľ informácie, v ktorej krajine sa stala škodová udalosť, dátum dopravnej nehody, celkovú kalkuláciu opravy, poškodenia jednotlivých častí vozidla, ako aj zoznam poškodených dielov. Kupujúci tak dostane ucelené informácie o ojazdenom vozidle na jednom mieste. Kým ODO-Pass získajú majitelia/prevádzkovatelia vozidla priamo u vyše 900 poskytovateľov ODO-Passov, Prílohu k ODO-Passu, ako aj Výpis o poškodeniach vozidla si vygenerujú spotrebitelia priamo cez web www.rpzv.sk. Potrebujú k tomu od prevádzkovateľa/majiteľa vozidla rovnaké údaje, ako aj na overenie ODO-Passu: číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe.

Každopádne si myslím, že už keď sa za to platí, mali spraviť podstatne viac. Samotný výpis podľa mňa nestačí. Mal byť po vzore ostatných krajín umožnený aj prístup k fotografiám ž poškodení. Potenciálny záujemca by tak mal ucelenú predstavu o tom, ako bolo auto búrané, a či má vôbec zmysel ho ísť pozerať.

RPZV je vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v SR. Ďalším problémom je to, že na dovezené vozidla sa nevzťahuje. Prvý údaj sa do neho nahodí až po prvotných registračných úkonoch.

Do registra sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota odometra vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie a iné informácie o týchto životných situáciách. Tým sa eliminuje neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra a zaznamená transparentná história vozidla. Informácie do Registra prevádzkových záznamov vozidiel, ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, zasiela viac ako 2200 štátnych aj súkromných subjektov. Povinnosť prispievať do RPZV sa v súčasnosti vzťahuje na: technické služby TK, EK a KO, MDV SR a Policajný zbor, výrobcov a zástupcov výrobcov, servisy, autobazáre, dražobné spoločnosti.  Prispievať do registra sú povinné aj poisťovne a leasingové spoločnosti, požičovne motorových vozidiel, a znalci v oblasti dopravy.

RPZV je štátny register, do ktorého sú zaznamenávané hodnoty najazdených kilometrov. Údaje z registra sú dostupné formou výpisu, tzv. ODO-Passu. Ten vyhotovujú pracoviská kontroly originality a poskytovatelia ODO-Passov.
Každá vygenerovaná Príloha k ODO-Passu sa zaznamená do RPZV a stáva sa súčasťou historických záznamov o vozidle.
Vygenerovanie Výpisu o poškodeniach vozidla cez web stránku www.rpzv.sk je podmienené existenciou ODO-Passu a Prílohy k ODO-Passu. Výpis okrem iných údajov poskytne informácie o poškodení jednotlivých častí vozidla a poškodených dieloch.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov