Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Hyenizmus v cestnej doprave? Nič nové!

Malí a strední podnikatelia v cestnej doprave to nemajú vôbec ľahké. Autobusári bankrotujú, keďže poväčšine stoja, negenerujú žiadne zisky, nevedia sa uživiť, nie je z čoho platiť účty. Kamionisti sú na tom o trochu lepšie, ale nie je to žiadna sláva.

ČESMAD Slovakia upozorňuje na nekalé praktiky objednávateľov dopravy na Slovensku a vyzýva na verejnú kontrolu serióznosti a morálnosti obchodných praktík veľkých objednávateľov dopravy, špeditérov a sprostredkovateľov prepravy.

Vláda SR prijíma postupne rôzne opatrenia, aby zachraňovala firmy, ktoré sú postihnuté mimoriadnou krízou COVID-19. Postupne predstavila pomoc jednotlivým podnikateľským skupinám, medzi ktoré patria malé, stredné, ale aj veľké firmy.

Minister chce rozšíriť mýto, hrozí ďalší štrajk

Medzi najviac ohrozené odvetvia národného hospodárstva a zároveň jeden z kľúčových sektorov, bez ktorého nie je možné krízu zvládnuť, patrí cestná doprava. „Zásobovanie potravinami, tovarmi dennej spotreby, liekmi, zdravotníckym materiálom, ale aj pohonnými látkami, ako aj zabezpečenie prevádzky fabrík, je možné iba na základe vysokého profesionálneho nasadenia vodičov dopravných firiem. Tí vstupujú do kontaminovaných oblastí s obavami o svoj život a zdravie, ale zároveň si plne vedomí svojich povinnosti a zodpovednosti. Títo ľudia dnes nepracujú iba pre plat, ale pre pocit zodpovednosti a odhodlanosti túto ťažkú misiu nevzdať, pretože za nich nie je náhrada,“ uviedol Pavol Hudák, druhý viceprezident združenia ČESMAD Slovakia.

ČESMAD Slovakia s mimoriadnym znepokojením pozoruje, že práve štátom podporované veľké firmy, ktorým je nasmerovaná výrazná pomoc zo štátneho rozpočtu, žiadajú od svojich dodávateľov služieb, ktorými sú práve malé a stredné firmy, aby im vo formách neopodstatnených zliav a rabatov de facto „odovzdali“ štátnu pomoc, ktorú dostavajú na krytie strát, spôsobených krízou COVID-19. Toto správanie považuje združenie cestných dopravcov za prejav hrubého zneužívania moci a nemorálnosti, napriek tomu, že je to súčasťou pravidiel voľného trhu.

ČESMAD Slovakia zároveň upozorňuje spoločnosti, ktoré si objednávajú služby dopravy, aby kontrolovali prístup a konanie sprostredkovateľov dopravy, ktorý si ponechávajú až 50 % ceny prepravy, a tak parazitujú na kríze COVID-19. Neopodstatnené sprostredkovateľské provízie považuje združenie za nemorálne správanie, ktoré je úplne v rozpore s obeťami, ktoré naša spoločnosť prináša, aby porazila krízu a nákazu COVID-19.

Česmad vyzýva verejnosť a vládu Slovenskej republiky, aby prijala adekvátne legislatívne opatrenia, ktoré týmto nekalým praktikám zabránia a aby odsúdila takéto nemorálne správanie globálnych korporácií, ako aj domácich veľkých firiem. ČESMAD Slovakia bude naďalej verejne pranierovať neseriózne správanie sa firiem a ich oficiálnych zástupcov. Neakceptujeme situáciu, aby v tomto ťažkom období boli nadradené osobné záujmy predstaviteľov nadnárodných spoločnosti nad morálkou a slušnosťou.

Zdroj: Česmad

Foto: Archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov