Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Turbo na vymretie?

Emisné normy sú čoraz prísnejšie. Čo to znamená pre fenomén „turbo“?

Všetko so všetkým súvisí. Už pomaly neznesiteľne prísne emisné normy priniesli (podľa mňa nelogický) boj proti dieselovým motorom, hybridné a plug-in hybridné pohony i  čisto elektrické vozidlá (palivové články a vodík zatiaľ vynechajme). Dotklo sa to aj benzínových motorov: znižuje sa ich zdvihový objem (downsizing) a aby nestrácali dych, k slovu sa dostali vo veľkej miere turbodúchadlá. Tento trend je výrazný zhruba od začiatku súčasného storočia.

Elektrina verzus turbo

Nástup elektrických pohonov vyvolal otázky o tom, ako dlho bude ešte výroba dnes takých potrebných turbodúchadiel na súčasnej veľmi vysokej úrovni. Prekvapivo – prieskumy trhu a s nimi súvisiace predpovede ukazujú, že výroba turbodúchadiel bude stúpať ešte minimálne počas nasledujúcich pätnástich rokov. Trhy, resp. automobily napríklad v Európe a Južnej Kórei už sú vo vysokej miere turbodúchadlami vybavené. Predpoklad, že výroba turbodúchadiel ešte istý čas porastie, vychádza jednak z rastúcej motorizácie rozvíjajúcich sa krajín a stále prísnejších obmedzení pre tvorbu skleníkových plynov. Práve tie sú hlavnou príčinou znižovania zdvihového objemu benzínových motorov a príležitosťou pre turbodúchadlá. V roku 2018 ich vyrobili 42,7 milióna a predpokladá sa nárast ich výroby až na 64,4 milióna v roku 2034, napriek poklesu počtu globálne vyrobených prepĺňaných motorov.

Nové technológie

Veľký vplyv bude mať tiež zdokonaľovanie technológií súvisiacich s turbodúchadlami poháňanými výfukovými plynmi. Jednou z nich je elektricky poháňané turbodúchadlo (e-charger), vyžadujúce si 48 V elektrický systém vozidla. Používajú sa čoraz častejšie v súvislosti s požiadavkami na prídavný výkon moderných vozidiel. Elektrickým motorom poháňané kompresory totiž vyprodukujú nárast krútiaceho momentu a výkonu motora podstatne rýchlejšie. Kvalifikovaný odhad hovorí o raste produkcie takýchto e-chargerov zo súčasných (2018) menej ako 6 000 ročne na vyše jeden milión do roku 2034. Iste, dnes sotva kto pochybuje o tom, že elektrické a elektrifikované vozidlá budú globálne dominantnou súčasťou celosvetového trhu osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Mohlo by sa teda zdať, že dopyt po turbodúchadlách bude preto klesať.

Vodíkové turbo?

Veľmi reálnou je však možnosť, že napokon „život“ turbodúchadlám zachránia (a konečne sa k nim dostávame) vozidlá využívajúce palivové články. Z nich čerpajú energiu elektrické motory v podstate rovnako ako z batérií. Ich absolútnou výhodou však je použitie vodíka ako zdroja energie. Ten je však možné relatívne ľahko a rýchlo dočerpať, na rozdiel od ešte stále zdĺhavého dobíjania lítiovo-iónových batérií. Použitím kombinácie turbodúchadiel poháňaných výfukovými plynmi a elektrinou sa dá totiž efektívne zvýšiť tlak vzduchu vo vnútri palivového článku, čo mu umožní efektívnejšiu produkciu väčšieho množstva elektrickej energie.

Výrobu turbodúchadiel súčasný trend elektrifikácie teda nepochybne ovplyvňuje a celkový objem ich výroby v konečnom dôsledku poklesne. V najbližšej budúcnosti však ešte stále porastie vďaka rastúcemu predaju nových vozidiel na rozvíjajúcich sa trhoch veľkých krajín, kde sa už tiež začínajú uplatňovať striktnejšie ekologické predpisy a tiež vďaka novým spôsobom ich využitia, napr. pre vozidlá poháňané palivovými článkami využívajúcimi vodík.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov