Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Stáčanie kilometrov bude opäť o čosi ťažšie

Podvody s odometrami stoja dodnes spotrebiteľov v EÚ ročne miliardy eur. Nekalé praktiky s počítadlom prejdenej vzdialenosti deformujú trh s ojazdenými vozidlami a majú negatívny dopad na všetky subjekty v automobilovom priemysle.

Doterajšia prax ukázala, že najúčinnejší spôsob eliminácie podvodov je zaznamenávanie informácií do národného, resp. štátneho registra. Po vzore Belgicka zaviedlo podobný systém aj Slovensko. Údaje o stave najazdených kilometrov sú už vyše roka a pol zaznamenávané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Informácie sa zaznamenávajú najmä kvôli zníženiu neoprávnených manipulácií so zobrazovanou hodnotou počítadla prejdenej vzdialenosti. Od 20.mája minulého roka prispievajú do RPZV štátne aj privátne subjekty z automobilovej society. Dodnes zasiela údaje takmer 1 300  subjektov. Viac ako jeden a pol ročné zaznamenávanie údajov do RPZV dosahuje úspech.

Pri dovozoch vozidiel z Holandska sa doteraz znížil počet manipulácií zo 42,6 % na 0,83 %, čo je pokles až o neuveriteľných 41,77 %. Uvedená štatistika jednoznačne potvrdzuje účinnosť štátom prijatého systému. Pracoviská kontroly originality a poskytovatelia ODO-Passov doteraz odhalili 2 569 vozidiel s upravenou poslednou hodnotou najazdených kilometrov. To svedčí o nepoctivom zámere ostatného prevádzkovateľa alebo predajcu vozidla. Vo vyše 10 500 prípadoch bola pozmeňovaná hodnota odometra v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov.

Koncom tohto roka sa končí prechodné obdobie na registrovanie a začatie odosielania informácií do RPZV pre  výrobcov a zástupcov výrobcov vozidiel, ako aj pre autoservisy. Uvedené subjekty sú povinné od 1.januára budúceho roka zasielať do RPZV informácie o cestných motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike. Okrem údajov o servisnej činnosti aj staršie informácie, kvôli zaznamenaniu transparentnej histórie vozidla. Historické údaje, ktorými väčšina z uvedených prispievateľov disponuje, pomáhajú totiž odhaliť neoprávnenú manipuláciu s najazdenými kilometrami. Od nového roka sa povinnosť prispievať údajmi do RPZV na základe novely zákona č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke rozširuje aj o ďalšie subjekty, ktoré prichádzajú do kontaktu s vozidlom a zaznamenávajú údaje z odometra.

Konkrétne sa jedná o subjekty vykonávajúce dražby vozidiel, nastavovanie tachografov a požičovne vozidiel. Transparentné zaznamenanie údajov z odometra pri viacerých životných situáciách počas prevádzky vozidla pomôže eliminovať neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra. Zámerom je dosiahnuť takú periodicitu záznamov, ktorá manipuláciu odhalí, resp. ju spraví nezaujímavou. Zaslaním informácií do RPZV je súčasne splnená povinnosť bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI) každú zistenú manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti. V registri je archivovaný každý ODO-Pass a SOI má do registra priamy prístup. Pokiaľ k predávanému vozidlu nebol po 20. máji 2018 priložený ODO-Pass a následne sa preukáže, že v čase predaja bol zmanipulovaný odometer, SOI za nesplnenie povinnosti uloží sankciu a pri opakovanom porušení je oprávnená zrušiť danému subjektu živnosť.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov