Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


STK po novom alebo čo sa (ne)podarilo zmeniť

Národná rada SR dňa 16.10.2019 v treťom čítaní schválila novelu vládneho zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Zmeny pre motoristov

Asi najdôležitejšou zmenou, ktorú pocítia majitelia a vodiči je, že si počas výkonu technickej kontroly budú môcť urobiť drobné nastavenia a opravy ako je napríklad výmena žiaroviek. Všeobecný zákaz opravovať vozidlá na linke sa ruší.

Certifikované miesto opravy nebude pre staré autá!

Ja osobne veľmi chválim zmenu s certifikovaným miestom opravy. Konkrétne ide o ustanovenie, v ktorom sa vraví, že vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, na vlastné náklady podrobiť vozidlo odstráneniu vzniknutých chýb v certifikovanom mieste opravy; platí pre vozidlá s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005.

Zmeny pre prevádzkovateľov STK

Národná asociácia STK, ale tiež aj my, vítame viaceré pozitívne zmeny, ktoré novela zákona prináša. Ide predovšetkým o možnosť upustenia od sankcie pre oprávnené osoby pri technickej a emisnej kontrole áut, ak nahlásia pochybenie svojho technika do 15 dní.  Podľa ich tvrdení ide o výrazný posun smerom k lepšiemu, keďže sa tým vytvára pre prevádzkovateľov priestor na sebakontrolu a odstránenie chýb pri výkone kontrol, nakoľko v súčasnosti v takýchto prípadoch hrozia likvidačné sankcie až strata oprávnenia.

Medzi ďalšie pozitívne zmeny patrí umožnenie okrem povinných dvoch technikov s plným rozsahom výkonu kontrol zamestnať aj technikov, ktorí nebudú musieť mať vodičské oprávnenie na všetky skupiny vozidiel a nebudú tak disponovať plným rozsahom výkonu kontrol. V STK sa zavádza povinnosť prítomnosti jedného namiesto dvoch technikov s plným rozsahom výkonu kontrol.

Nemenej pozitívnou zmenou je možnosť pre kontrolných technikov opakovať neúspešnú skúšku 2x oproti súčasnému jednému pokusu a  zníženie pokút pre technikov za administratívne chyby a nesprávne vyhodnotenie ľahkých chýb.

Naďalej otvorenou a nedoriešenou otázkou však ostáva zrušenie nálepiek potvrdzujúcich kontrolu TK, EK, respektíve kontrolu originality. Národná asociácia STK dlhodobo navrhuje nahradenie troch súčasných dokladov (protokol, osvedčenie a nálepka) o vykonaní kontroly jedným dokladom – „osvedčením“, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie o realizovanej kontrole.

 

Toto všetko žiadala Národná asociácia STK novelou zákona zmeniť. Bohužiaľ prešla iba časť.

Opatrenia by sme mohli rozdeliť do niekoľkých častí. Naozaj všetky majú hlavu a pätu, a rozhodne by pomohli ako motoristom, tak prevádzkovateľom. Je smola, že sa nepodarilo presadiť všetky. Veď posúďte.

Opatrenia na zvýšenie dennej kapacity staníc

 • Zrušiť povinnosť, aby pri vykonávaní technickej kontroly vozidla museli byť v stanici technickej kontroly prítomní dvaja technici– stačí jeden.
 • Zaviesť možnosť flexibilného dočasného presunu technika tam, kde je aktuálne kvôli vyťaženosti najviac potrebný.
 • Umožniť vykonanie administratívnej emisnej kontroly bez nutnosti vjazdu do haly stanice.
 • Zrušiť vydávanie nálepiek a osvedčenia o kontrole technického stavu.
 • Zrušiť povinnosť jediného vozidla na stojisku emisnej kontroly (ide o najväčšie spomalenie na linke, nemôže sa začať nasledujúca EK, čaká sa na ukončenie predchádzajúcej EK).
 • Zrušiť zákaz križovania vozidiel na dvoj- a viac-linkových pracoviskách.
 • Zrušiť kontrolu brzdnej kvapaliny.
 • Vzhľadom na to, že najdlhšie čakacie lehoty sú opakovane v apríli/máji (najviac ľudí kupuje autá na jar), navrhovali zaviesť nové riešenia v podobe presunu termínov do iných mesiacov:
 • umožniť udržanie pôvodnej platnosti – ak vodič príde napr. o 2 mesiace skôr (maximálne však 3 mesiace) neskráti sa mu doba platnej STK, ale ostane v pôvodnom intervale.

Opatrenia na zvýšenie počtu dostupných a kvalifikovaných technikov

 • Zrušiť povinnosť, aby musel mať technik vodičské oprávnenie na všetky kategórie vozidiel.
 • Umožniť viacnásobné opakovanie skúšky pre technikov po jej neúspešnom zložení.
 • Zaviesť systém trestných bodov pri porušení povinností technika, ktorý dokáže zohľadniť úmysel pochybenia.
 • Znížiť výšku maximálnych pokút za jednotlivé kategórie pre technikov.
 • Uvoľniť posudzovanie praxe, napr. v prípade bývalých vodičov MKD s dlhoročnými skúsenosťami.
 • Povoliť používanie literatúry pri skúškach technikov tak ako v iných odvetviach.
 • Zaviesť systémy zabraňujúce nesprávnemu hodnoteniu.

Doplňujúce opatrenia v prospech občanov-motoristov

 • Umožniť drobné nastavenia a opravy počas technickej kontroly (výmena žiaroviek, doplnenie prevádzkových kvapalín, nastavenie voľnobežných otáčok, a pod.)
 • Predĺžiť lehotu povinnosti podrobiť sa technickej alebo emisnej kontrole po prihlásení vozidla do evidencie zo 7 na 15 dní (administratívna TK a EK)

Zdroj: NASTK

Foto: FB STK JP Control PK

Marek PAUCO

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov