Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Policajné auto v zákaze? Dilema na rozhovor

Sú povolania, ktoré sú v očiach spoločnosti na okraji populárnosti. Presne tam patrí aj povolanie policajta. V očiach spoločnosti je považovaný len za represívny orgán. Ale represia príde len vtedy, ak si práve vy nesplníte svoju zákonom stanovenú povinnosť.

Bulvárne média hľadajú denne senzácie. Pred časom bola na jednom slovenskom portáli zverejnená fotografia, kde stálo vozidlo polície v policajných farbách na vyhradenom parkovacom boxe. Samotný článok si môžete prečítať tu. V ňom je doslova uvedené, že: „Odstavené policajné auto s vypnutým motorom a bez majákov stálo vo štvrtok minulý týždeň na mieste vyhradenom pre invalidov v centre Bratislavy.“

Dnes je viac „ŠTB-akov“ ako v minulom režime. Môže za to honba za senzáciou, túžba mať viac followerov, ale aj neznalosť problematiky. Veď na sociálnych sieťach máme asi najviac odborníkov na počet obyvateľov…

Na tému (ne)povoleného státia policajných áut sme sa opäť porozprávali s JUDr. Michalom Šándorom z portálu Poradca policajta.

Michal, prečo si ľudia fotia policajné autá v zákaze?

Nuž, je to  pomerne bežným trendom. Z každej strany sa sypú fotografie služobných vozidiel označených príslušnosťou k Policajnému zboru SR, ktoré sú zaparkované na mieste, kde je to zakázané. Autori týchto fotografií s podporou časti verejnosti a s nadpismi v novinách hlásajúcimi škandál a policajnú svojvôľu, vopred odsúdia policajtov a ich „jednoznačne protizákonné a arogantné parkovanie“. Máloktoré médium však pripomenie, že pre takéto vozidlá platí všeobecná výnimka, a naopak uplatňuje sa prezumpcia viny. Novinári o nej často nemajú ani len tušenie.

Ako na to reagujú samotní policajti?

Aj pre nás je prekvapením, že sme sa aj medzi samotnými policajtmi stretli s diskusiou o tom, prečo služobné motorové vozidlá označené príslušnosťou k Policajnému zboru môžu stáť aj v miestach, kde je to dopravným značením zakázané a aké sú toho podmienky. Objavili sa názory hovoriace o tom, že pri takomto státí musia na vozidle svietiť zvláštne výstražné svetlá červenej a modrej farby, či sa musí použiť výstražná funkcia smerových svetiel. Tieto názory však nie sú správne a naším cieľom je zvýšiť právne povedomie policajtov aj všetkých  osôb, ktoré sa cítia byť dotknuté na svojich právach.

Musia mať teda policajné autá zapnuté majáky, výstražné smerovky, alebo zapnutý motor pri zastavení a státí tam, kde bežný vodič nemôže?  

Nemusia mať majáky. Ostatné tiež nie je potrebné.  Zákonná úprava použitia „majákov“ sa nachádza v § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Podľa ods. 12 tohto ustanovenia autá polície môžu používať zvláštne výstražné svetlo červenej farby a kombináciu zvláštneho výstražného svetla červenej a modrej farby.

Prečítajte si aj: Rozhovor: Kedy (ne)môžu policajti strieľať na auto?

 

Aký je teda význam majákov na policajnom aute?

Zo zákona vyplýva, že ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia, musí vodič iného vozidla zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo. To znamená, že rozsvietenie takýchto svetiel má preventívno-bezpečnostný charakter, aby bol vodič prichádzajúceho vozidla upozornený na možné ohrozenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Rozsvietenie majákov na policajnom aute nemá čo dočinenia s oprávnením stáť na mieste, kde je to zakázané. Doplním, že majáky sa spolu so zvukovým znamením používajú aj napr. pri plnení špeciálnych úloh, alebo pri zastavovaní vozidiel. Rozsvietenie výstražných svetiel modrej a červenej farby teda nekonvaliduje státie policajného vozidla v mieste, kde je to zakázané.

Ako je to teda s tou výnimkou, ktorú ste spomenuli vyššie? Prečo môžu policajti s policajnými vozidlami stáť aj na miestach, kde je to zakázané, prípadne vchádzať s vozidlom na miesta, kde je vjazd zakázaný?

Podľa zákona v mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa povoliť výnimka z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, iný zákaz, zónu s dopravným obmedzením, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú zónu. Týmto nie sú dotknuté iné výnimky zo zákona, ktoré patria tomuto vodičovi (napr. vodič policajného vozidla používajúci typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciu, môže prekročiť maximálnu povolenú rýchlosť a podobne).

Takáto výnimka pre vozidlá označené príslušnosťou k Policajnému zboru je vydaná príslušným orgánom, ktorým je Prezídium Policajného zboru SR. Tie sa vydávajú periodicky. Platí nielen pre vozidlá označené príslušnosťou k Policajnému zboru, ale aj k Hasičskému a záchrannému zboru SR a Záchrannej zdravotnej službe, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku.

Existencia tejto výnimky znamená, že policajt pri splnení daných podmienok, napr. pri plnení služobných úloh, v mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže neuposlúchnuť pokyn vyplývajúci z taxatívne vymenovaných dopravných značiek bez akéhokoľvek ďalšieho zdôvodňovania.

Nie je potrebné „zapínať majáky. Plnenie služobných úloh a situácie spĺňajúce atribúty nevyhnutných prípadov, znamenajú akékoľvek bezprostredné ohrozenie najmä života, zdravia alebo majetku. Spoločenské hodnoty, resp. zákonom chránené záujmy, ktorými sú život, zdravie, majetok, ale aj osobná sloboda jednotlivca (napr. pri únose), sú a vždy musia byť nadradené záujmom na plynulosti cestnej premávky alebo na prejazdnosti chodníkov a podobne.

A čo keď nesprávne zaparkované policajné auto obmedzuje premávku? Môže ju aj ohrozovať?

Dočasné obmedzenie plynulosti cestnej premávky v mieste, kde sa aktuálne policajné vozidlo, ktorého osádka vykonáva takýto služobný zákrok, nachádza, je nevyhnutným a nepatrným zásahom, ktorý je v zjavnom nepomere k ohrozeniu života, zdravia a ďalších záujmov, na ochrane ktorých sa policajti na mieste môžu podieľať.

Výklad výnimky zužuje podmienka, že sa v opísaných situáciách nesmie ohroziť bezpečnosť premávky (nie plynulosť). Je pochopiteľné, že takéto odstavenie vozidla nesmie ohroziť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, nakoľko by tak policajti mohli jednému zákonom chránenému záujmu pomáhať (poškodený, na ktorého iná osoba fyzicky útočí) a druhý by ohrozovali (odstavenie vozidla v neprehľadnej zákrute).

Zákonným konaním je preto napríklad to, že hliadka preverujúca oznámenie o bitke osôb pred obchodom pri bezprostrednom spozorovaní bijúcich sa osôb zastane čo najbližšie k osobám tak, aby mohla bezodkladne vykonať služobný zákrok, hoci by aj išlo o chodník.

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva:

  • Policajt vykonávajúci služobnú činnosť môže v odôvodnených prípadoch ponechať policajné vozidlo zaparkované aj na mieste, kde je to zakázané (a to aj bez rozsvietenia výstražných svetiel červenej a modrej farby).
  • Ak je odfotografované policajné vozidlo stojace „v zákaze“ aj bez rozsvietenia výstražných svetiel červenej a modrej farby, vôbec nemusí ísť o protiprávny stav. Takáto fotografia, hoci aj so senzačný nadpisom, sama o sebe nedokazuje vôbec nič.
Radi by sme spolu so všetkými policajtmi aspoň touto cestou apelovali na autorov podobných fotografií. Nikto v momente, keď fotí takto odstavené vozidlo polície nevie, z akého dôvodu tam policajti zastali. Nevie, či aktuálne nepomáhajú niekomu v ohrození života alebo nezachraňujú iného. Je asi rozumné zamyslieť sa nad tým, či takéto konanie nie je vyslovene kontraproduktívne. Aby policajti nabudúce nehľadali vhodné parkovacie miesto a neprišli na zákrok neskoro…

Foto: NČ,

Autor: Marek PAUCO

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov