Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Okolie Komárna dostane nové cesty

V Komárne a jeho okolí sa realizuje a pripravuje viacero cestných projektov. Dopravu v Komárne odľahčí pripravovaný obchvat mesta a nový most cez Dunaj, na ktorom prebiehajú stavebné práce v plnom rozsahu.

„Za posledné obdobie sa zintenzívňuje stavebná činnosť aj na juhu Slovenska. Opravy, modernizácie a výstavba ciest boli po dlhé roky v týchto oblastiach zanedbávané. Rozhodli sme sa investovať aj do  tohto regiónu, pretože je dôležité, aby sa cestná infraštruktúra na celom Slovensko rozvíjala rovnomerne,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád  Érsek.

Odkloniť tranzitnú dopravu z Komárna má plánovaný vyše sedemkilometrový obchvat mesta, ktorý je aktuálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Ďalšími míľnikmi prípravy tejto stavby sú spracovanie dokumentácie pre územné a stavebné rozhodnutie, získanie potrebných povolení a vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa. Stavba je súčasťou plánovanej trasy cesty I/64 Komárno – hranica – Nitra s pripojením na rýchlostnú cestu R1. Výsledkom by malo byť zlepšenie dopravnej situácie medzi Komárnom a Nitrou.

Môžete so mnou súhlasiť, ale tiež nemusíte. Je cítiť, že rezort spravuje strana, ktorá ma najväčšie volebné preferencie na juhu Slovenska. Týmto smerom ide podstatne viac financií do infraštruktúry, ako do hociktorého iného regiónu. Samozrejme, ak nepočítame diaľnice na strede a východe, ktoré mali byť už dávno postavené. 

Popri stavbe nového mosta, ktorý odbremení preťažený Alžbetin most a spojí mestá Komárno a Komárom na maďarskej strane v polovici roka 2020, sa pripravuje aj kompletná rekonštrukcia 64-ročného Vážskeho mosta. Rekonštrukčné práce sú nutné najmä z dôvodu celkovej životnosti mosta. V prvej fáze bude most dočasne podopretý. Na tieto práce prebieha verejné obstarávanie, aby čo najskôr mohli po ňom jazdiť aj ťažké vozidlá. Predpokladáme, že zákazka na celkovú rekonštrukciu mosta by mohla byť vyhlásená v druhej polovici roka 2020 po získaní potrebných povolení. „V meste Komárno a v jeho priľahlom okolí sú v štádiu prípravy viaceré projekty, ktoré majú tesne pred realizáciou. Žiadame obyvateľov Komárna, ako aj okolitých  obcí, aby boli pri obmedzeniach a cestných obchádzkach v súvislosti s opravami mosta alebo rekonštrukcie križovatiek trpezliví, pretože určite prinesú zlepšenie dopravnej situácie,“ uviedol Arpád Érsek.

V okolí Komárna sa plánuje rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa:

I/13 a I/63 Veľký Meder, križovatka

I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň, križovatka

I/13 a III/1404 Medveďov, križovatka

I/13 a III/1407 Ižop, križovatka

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/13 Veľký Meder – Medveďov:

I/13 Veľký Meder – Čiližská Radvaň

I/13 križovatka I/13 a III/1394 – Medveďov

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov na cestách I. triedy 1. etapa:

I/13 Medveďov, most 13-004

I/13 Medveďov, most 13-006

Zdroj a foto: Min. Dopravy

Autor: Marek Pauco

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov