Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Štát získal dizajn k ŠPZ a motorista pocíti výhody

Aby sme boli presnejší. Skratka ŠPZ – štátna poznávacia značka sa už roky oficiálne nepoužíva. Všetci ju však poznajú. Namiesto tejto skratky pred rokmi zaviedli inú, a tou je TEČ – tabuľka s evidenčným číslom.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) získalo v lete tohto roku bezodplatne do svojho vlastníctva dizajny fólie registračných značiek a tabuliek s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel. Doterajšími vlastníkmi dizajnov boli iné subjekty, s ktorými malo Ministerstvo vnútra SR podpísanú od roku 2005 zmluvu na výrobu a dodávku tabuliek.

Ešte v závere roka 2018 MV SR vstúpilo do rokovaní s vlastníkmi dizajnov a po dlhých rokovaniach sa napokon podarilo dohodnúť .

TEČ-ky bude vyrábať iná firma! Sme zvedaví, kto tento biznis dostane.

Ministerstvo vnútra pripravilo a v auguste tohto roka vyhlásilo nadlimitnú na výrobu a dodanie tabuliek s EČ Slovenskej republiky a súvisiace služby. Predpokladaná hodnota zákazky je skoro 34,5 milióna eur bez DPH. Predmetom verejného obstarávania je výroba a dodanie rôznych druhov tabuliek s EČ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s výrobou, skladovaním a dodaním tabuliek s EČ (TEČ). Predpokladané množstvo vyrobených a dodaných tabuliek s EČ je 1 170 000 kusov za rok.

Evidencie vozidiel
Evidencie vozidiel

Ministerstvo vnútra s víťazným uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo na dobu určitú a to na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti.

Veľké zmeny pri evidencii vozidiel

Vláda SR v júni tohto roka schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon o cestnej premávke, ktorý prináša okrem iného aj úpravy pri evidovaní vozidiel. Jedným z hlavných cieľov zákona, ktorý musí ešte na jeseň tohto roku prejsť Národnou radou SR, je zjednodušiť vybavovania elektronických podaní pri evidovaní vozidiel.
Cieľom je stav, kedy po spracovaní žiadosti podanej prostredníctvom elektronickej služby bude táto systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska – centrálneho dopravného inšpektorátu v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II (tzv. veľký technický preukaz), objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii časť I (tzv. malý technický preukaz) a tabuľky s evidenčným číslom sa pripravia na odoslanie pre kuriérnu službu. Pre občanov to teda znamená úplné vylúčenie potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu, čo znamená významnú úsporu času a v neposlednom rade aj úsporu finančných prostriedkov až do výšky 50 % zo správnych poplatkov. „V praxi to teda bude znamenať, že občan si z pohodlia domova vybaví všetky úkony spojené s prihlásením a odhlásením vozidla a kuriér mu následne priamo domov doručí tabuľky s EČ, ako aj osvedčenia o evidencii. Šetríme tým čas a peniaze občanom a zároveň nám to umožní postupne presúvať policajtov spoza okienka na inú policajnú činnosť v prospech občanov. Na pracovisku v Slovenskej Ľupči bude pracovať len päť zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať túto činnosť pre celé Slovensko. Našim hlavným cieľom je postupné zvyšovanie percenta elektronicky vybavených žiadostí,“ podčiarkla Denisa Saková. Na zabezpečenie fungovania pracoviska v Slovenskej Ľupči si MV SR objednalo od aktuálneho dodávateľa výrobu a dodanie 300-tisíc kusov tabuliek s EČ, ktoré sú špeciálne balené pre každé konkrétne vozidlo.

Len 5 pracovníkov?

Každopádne, keď si to zrátam, tak ročne vydajú zhruba 1 170 000 tabuliek s evidenčným číslom. Zhruba sa zaregistruje 580 000 vozidiel. Z toho len nech každé desiate bude evidované elektronicky. Ak je 260 pracovných dní, tak denne bude musieť 5 pracovníkov vybaviť 225 áut, čiže každú hodinu jeden pracovník 6 áut. Možno sa to nezdá veľa, ale len samotné vytvorenie záznamov a reálne priradenie tabuliek zo skladu si myslím bude trvať viac ako 10 minút. Čo si myslíte vy? Nebude to neefektívne?

Zdroj: MINV.sk

Autor: Marek PAUCO

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov