Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku
kia family

Kam po skončení základnej školy?

Máte doma deviataka a plánujete jeho budúcnosť? Rozhodovanie akú školu si vybrať je nanajvýš aktuálne. Pozreli sme sa preto na možnosti, ktoré ponúka duálne vzdelávanie.

Nasledujúce týždne budú pre deviatakov a ich rodičov náročnejšie, pretože ich spoločne čaká rozhodovanie o stredoškolskom štúdiu. Dobre si vybrať nie je vôbec jednoduché. Musia urobiť zásadné, životné rozhodnutie, kde pokračovať v štúdiu po ukončení základnej školskej dochádzky. Deti aj ich rodičia, samozrejme, chcú, aby sa v budúcnosti dobre uplatnili na trhu práce. Aby mali zamestnanie, ktoré ich baví, uživí a v ktorom môžu ďalej napredovať. Čo takto automobilový priemysel, ktorý má stále nedostatok odborníkov a doslova čaká na absolventov odborných, ale aj vysokých škôl?

Ak chcete budúcnosť svojho dieťaťa spojiť s automobilovým priemyslom, zrejme uvažujete o niektorej zo stredných odborných škôl. V každom regióne ich je niekoľko, sú v blízkosti súčasných automobiliek  (Žilina, Trnava, Bratislava) a popri klasických formách výučby ponúkajú aj nový spôsob vzdelávania, ktoré je výhodnejšie, lebo ponúka viac odbornej praxe, rôzne benefity a po skončení štúdia aj zmluvne zabezpečené pracovné miesto – duálne vzdelávanie. Vzdelávanie, ktoré spája teóriu s praxou, je už roky samozrejmou súčasťou prípravy budúcich zamestnancov v západoeurópskych krajinách. U nás voľakedy fungovalo celé desaťročia a teraz sa k nemu vraciame. Lebo bolo dobré a výhodné pre všetky strany – pre študentov, budúcich pracujúcich, aj pre ich zamestnávateľov.

Ako to funguje?

škola je základom prípravy na budúce povolanie, na túto úlohu však nemusí byť sama. Stredné odborné školy majú v systéme duálneho vzdelávania k dispozícii partnerov v podobe zamestnávateľov. Škola v duálnom vzdelávaní sa stará o teoretickú prípravu a praktické vzdelávanie má na starosti zamestnávateľ, ktorý žiakov pripravuje v reálnych pracovných podmienkach a v plnej prevádzke. Výučba doplnená praxou je o niečom inom ako teória. O to viac, keď ide o prax so všetkým, čo k nej patrí. Z tohto pohľadu je spojenie školy a zamestnávateľa priam ideálne. Tento ideálny model sa už niekoľko rokov postupne presadzuje, problém je v tom, že veľmi pomaly a len za posledné tri roky prináša konkrétne výsledky. Do systému duálneho vzdelávania bolo aktuálne ku koncu roka 2018 zapojených 3 970 žiakov. Počet zamestnávateľov dosiahol k tomuto istému termínu počet 631. Žiaci sa môžu v rámci systému duálneho vzdelávania učiť na 231 školách, v 161 študijných a učebných odboroch. Pri hodnotení podielu sektorov na počte žiakov sú na prvých miestach: strojnícko-automobilový sektor, elektrotechnický sektor a sektor obchodu a služieb. V rámci regionálneho rozloženia reformy, sa najviac žiakov učí v Trenčianskom kraji, nasleduje Žilinský, Nitriansky a Bratislavský kraj. Výsledky sú stále nedostačujúce – len v automobilovom priemysle chýba 13 tisíc pracovníkov

Kde je chyba?

Tieto predstavy na prvé počutie nesúvisia s duálnym vzdelávaním, pretože žiaci si ho automaticky spájajú s nejakým trojročným učebným odborom ukončeným výučným listom, po ktorom nasleduje robota na tri zmeny niekde v automobilom priemysle alebo za pásom. Mýtom, s ktorým sa spája duálne vzdelávanie, je zaužívaná predstava, že študent sa v škole síce niečo naučí, ale zároveň štyri roky zadarmo robí u budúceho zamestnávateľa, a hoci má po skončení strednej odbornej školy istotu zamestnania, nemá žiadne vyhliadky na kariérny rast alebo ďalšie vzdelanie. Omyl! Absolventi duálneho vzdelávania môžu štúdium ukončiť maturitou a ďalej pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Termíny k prijatiu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium na stredných školách sú v školskom roku 2019/2020 určené takto:

V inom termíne sa podávajú prihlášky na štúdium odboru, kde musí žiak robiť talentové skúšky a iný termín je určený pre tých, ktorí by chceli pokračovať v štúdiu na bežnej škole a gymnáziu. „Do 20. februára 2019 zákonný zástupca žiaka musí podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa vyžaduje talentová skúška. Do 10. apríla 2019 treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa nevyžaduje talentová skúška,“ informuje na svojej stránke ministerstvo školstva.

V tomto školskom roku navštevuje deviatu triedu približne 39-tisíc žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl. Podľa ministerstva by si chcelo podať prihlášku na talentové odbory takmer 11-tisíc žiakov, hovoríme väčšinou o bilingválnych a športových gymnáziách. V prípade bežných škôl sa deviataci najviac zaujímajú o gymnázia a stredné odborné školy, ďalej v poradí sú obchodné akadémie, stredné zdravotnícke školy a stredné priemyselné školy. Stredné školy majú voľných viac ako 60 tisíc miest. Aké možnosti ponúka duálne vzdelávanie ilustruje aj tlačová informácie zo Súkromnej Strednej odbornej školy automobilovej v Bratislave, ktorá pripravuje odborníkov pre Volkswagen Slovensko a nitriansky Jaguar Land Rover. V tomto školskom roku podalo žiadosť na štúdium v systéme duálneho vzdelávania takmer 300 žiakov, prijatých bolo 100. V Duálnej akadémii na ul. Jána Jonáša v Devínskej Novej Vsi,  ktorá prevádzkuje Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú  otvorili v týchto dňoch nové robotické pracovisko. Výroba v modernej automobilke si čoraz viac vyžaduje aj vzájomnú koordináciu a spoluprácu viacerých robotických zariadení. Práve preto nové pracovisko rieši vzájomné prepojenie dvoch robotov. Žiaci tak budú môcť pracovať s technológiami umožňujúcimi spájanie ocele a hliníka, s ktorými sa môžu stretnúť aj po ukončení štúdia a nástupe do zamestnania.
Okrem študentov bude pracovisko slúžiť pre všetky vekové kategórie, ktoré sa budú chcieť vzdelávať Slúžiť však bude najmä pre študentov duálneho vzdelávania od školského roka 2019/2020.

5 krokov do duálu:

  1. Žiak si vyberie oblasť,ktorá ho zaujíma, a odbor, ktorý by chcel študovať. V duálnom vzdelávaní si so školou volí aj zamestnávateľa, u ktorého sa bude prakticky vzdelávať.
  2. Kontaktuje zamestnávateľa, s ktorým si dohodne podmienky (štipendium, možnosti školení, kariérny postup po ukončení štúdia, podporu ubytovania, odmenu za produktívnu prácu a i.) a prijatie do systému duálneho vzdelávania.
  3. Zamestnávateľ vystaví žiakovipotvrdenie na účely prijímacieho konania na strednej odbornej škole, s ktorou má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
  4. Spolu s prihláškouna danú strednú odbornú školu pošle žiak aj potvrdenie od zamestnávateľa a absolvuje prijímacie konanie.
  5. Po prijatí na školupodpíše žiak so zamestnávateľom učebnú zmluvu a od septembra nastúpi na strednú odbornú školu a k zamestnávateľovi na praktickú prípravu.

Dôležitou zmenou je posun termínu pre vstup žiakov do duálneho vzdelávania. Po novom bude môcť žiak so zamestnávateľom uzavrieť učebnú zmluvu do 15. septembra a v prípade nenaplnenia očakávaného počtu žiakov dokonca až do 31. januára. To znamená, že ak teraz žiak nastúpi na SOŠ ako bežný prvák, dualistom sa môže stať ešte celý prvý polrok.

 Juraj Paška, foto archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov