Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


ZAP má nového prezidenta

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) má nového prezidenta. Rozhodlo o tom 24. zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré schválilo do tejto funkcie  Alexandra Matuška.  Nový prezident je dlhoročným členom ZAP SR, v posledných rokoch vykonával funkciu viceprezidenta a neskôr výkonného prezidenta. Aktívne sa podieľal aj na príprave uznesenia vlády z decembra minulého roku, ktorého výsledkom by malo byť riešenie najpálčivejších problémov automobilového priemyslu.

Nový prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky chce reprezentovať všetkých 195 členských organizácií. Chce vytvárať vhodné prostredie pre rozvoj viac ako 390 spoločností, ktoré sú spojené s automobilovým priemyslom a ktoré ovplyvňujú tvorbu viac ako 250 000 pracovných miest na celom Slovensku. Zmeny nastali aj na ďalších pozíciách.  Mimoriadne dôležitý je pre automobilový priemysel aj výskum a vývoj v priemysle. Preto vznikla nová pozícia viceprezidenta pre vedu, výskum a inovácie, ktorú bude zastávať Martin Morháč. Jeho úlohou bude  zlepšiť podmienky pre dodávateľov, tak aby na Slovensku dokázali vyvíjať nové technológie a produkty pre budúci automobilový priemysel.  Výkonným viceprezidentom ZAP SR sa stal Pavol Prepiak, ktorý bude zodpovedný za oblasť rozvoja alternatívnych pohonov a technickú legislatívu. Oblasť vzdelávania a pracovného práva bude ako viceprezident ZAP SR rozvíjať Július Hron a oblasť životného prostredia a finančnej legislatívy viceprezident  Ľubomír Šooš.

„ Mojím jediným cieľom je dosiahnuť konkrétne a reálne výsledky. Do roku 2020 tu chceme mať 12 tisíc žiakov v duálnom vzdelávaní,  každý rok potrebujeme rekvalifikovať 5 000 ľudí a je nevyhnutné skrátiť lehotu na prijímanie zamestnancov z tretích krajín“ – povedal v inauguračnom prejave Alexander Matušek.

jp

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov