Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Elektromobily podporí štát aj v nadchádzajúcom roku!

Dobrú správu sme si dnes vypočuli na tlačovej konferencii Zväzu automobilového priemyslu SR.  Po predchádzajúcom rokovaní s príslušnými ministerstvami a ďalšími zainteresovanými  ktoré sa v týchto dňoch uskutočnili v Bratislave,  mohol jeho prezident Juraj Sinay oznámiť, že vznikla dohoda na základe ktorej bude podpora pokračovať v nezmenenej forme aj po prvom januári 2018.

Zväz automobilového priemyslu SR  dlhodobo podporuje  rozvoj vysoko ekologických nízkoemisných vozidiel, ktoré nie sú výhradne poháňané spaľovacím motorom a preto práve on predložil Recyklačnému fondu žiadosť o predĺženie projektu.  Projekt podpory kúpy a registrácie  ekologických  vozidiel v kategórii M1 (osobné vozidlá do 3,5 tony) a N1 (úžitkové vozidlá do 3,5 tony) sa začal realizovať  v roku 2016. Recyklačný fond na projekt schválil sumu 5 miliónov eur, ukončenie projektu bolo plánované do konca tohto roku, počet podporených registrácií mal dosiahnuť minimálne 1 000 automobilov. Nakoľko sa však projekt začal kvôli dlhému schvaľovaciemu procesu realizovať o päť mesiacov neskôr, nestihli sa vyčerpať všetky alokované prostriedky.

Aký je súčasný stav

Priemerný počet mesačných rezervácií vozidiel je 36, pričom v posledných šiestich mesiacoch je to až 40 vozidiel. Celkový počet rezervovaných podpôr (od začiatku projektu 11.11.2016 do 8.11.2017) dosahuje 445 vozidiel. V štruktúre vlastníkov tvoria najväčší podiel právnické osoby – až 81,5 %, fyzické osoby 15,5 %, samostatne zárobkovo činné osoby tvoria 4,5 %, obce 0,5 %..Projekt pozitívne podporuje aktívny prístup rezortných ministerstiev a stakeholderov z oblasti priemyslu, vedy, výskumu a samosprávy pri napĺňaní strategických zámerov spoločnosti,  “ povedal Pavol Prepiak, viceprezident ZAP SR a predseda divízie dovozcov, ktorý túto problematiku dlhodobo sleduje.  „Výhľad čerpania prostriedkov v roku 2018 je  optimistický. Vychádza z dosiahnutých výsledkov v roku 2017 a predpokladu mesačného záujmu o 40-50 vozidiel počas roku 2018,“ dopĺňa Pavol Prepiak. „Pri predĺžení podpory projektu v doterajších intenciách predpokladáme, že sa zrealizuje environmentálny cieľ projektu, teda podpora registrácie najmenej 1 000 vozidiel.

Projekt, ktorý realizuje ZAP SR, vychádza tiež z tohto strategického materiálu. V rámci neho je podpora batériových elektrických vozidiel (BEV) v projekte stanovená na sumu 5 000 eur na jedno vozidlo, podpora plug-in hybridných vozidiel (PHEV) na sumu 3 000 eur na jedno vozidlo. V očakávanom mixe registrácie 2/3 BEV a 1/3 PHEV je možné v rámci projektu teoreticky podporiť až 1 152 vozidiel.

Strategické materiály načrtli na Slovensku dva scenáre vývoja alternatívnych palív a vozidiel s týmto pohonom do roku 2020. Štandardný scenár počíta s rezervovaným vnímaním verejnosti a konzervatívnym podnikateľským prostredím. Cieľom je 10 000 elektrických vozidiel a plug-in hybridov. Technologický scenár je viac optimistický, kalkuluje s vyššou angažovanosťou podnikov a pozitívnym vnímaním zo strany verejnosti. Cieľ je dosiahnuť 25 000 elektrických vozidiel a plug-in hybridov. Štandardný scenár Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike predpokladá na konci roku 2017 približne 1 300 registrovaných ekologických vozidiel, technologický scenár približne 3 120 registrovaných vozidiel.

Jp

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov