Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


KEĎ SA DO KUFRA NEZMESTÍ: rady a odporúčania – ťažné zariadenia a prívesné vozíky.

Ťažné zariadenia a prívesné vozíky otvárajú bežným autám celkom nový svet, čo sa týka možnosti prepravy nákladu a materiálu. Nie je to však také jednoduché, ako „kúpiť – zapriahnuť – jazdiť“. Ponúkame vám rady a tipy ako jazdiť bezpečne a ako si vybrať špičkovú kvalitu prívesných vozíkov a ťažných zariadení.

Text: Juraj Hrivnák, foto: archív

Mnohí sa na polorozpadnuté prívesné vozíky, smiešne skackajúce za hrdzavou Škodou 120, pozeráme s akýmsi úškrnom na tvári. Keď sa však ocitneme v situácii, že potrebujeme pravidelne prevážať nadrozmerný náklad alebo čokoľvek, čo sa nezmestí do kufra ani po sklopení všetkých dostupných sedačiek vrátane vodičovej, sme v tom tiež. A veľmi rýchlo zistíme, že to nie je iba o tých hrdzavých vozíkoch. Na ťažné zariadenie sa dá totiž pripojiť celá plejáda prívesov, vozíkov, plošín, nosičov na bicykle, valníkov… Možno zistíte, že potrebujete dovážať štrk na rekonštrukciu chalupy alebo drevo na kúrenie. Možno sa vám vozík zíde na podnikanie. Možno by ste potrebovali previezť vaše motorky alebo štvorkolku do dovolenkovej destinácie. Možno chodíte s koňmi na súťaže v parkúre alebo by ste potrebovali previezť svoju loď k jazeru či moru. A možno máte už tak upravené auto, že sa vám ani nesníva, aby ste s ním došli na okruh po vlastnej osi, a tak ho radšej nosíte na prívese. Tých „možno“ je neúrekom. Zrazu sa ocitnete v nákupnej situácii a zistíte, že s tými vozíkmi to vôbec nie je také jednoduché. Aký vozík vlastne potrebujete? Aký vozík vôbec môžete zapojiť za svoje auto? Potrebujete na to zvlášť vodičák? Akými kritériami sa riadiť pri výbere vozíka? To je len malá ukážka otázok, na ktoré v našej špeciálnej prílohe nájdete odpovede. Mimochodom, vedeli ste, že prívesné vozíky treba aj servisovať a že existujú firmy, ktoré vám ich prestavajú podľa vašich predstáv?

Od gule

Samozrejme, prvú vec, ktorú musíte zohnať, je ťažné zariadenie. Už tých existuje niekoľko druhov, pričom nie každé dokážete namontovať bez komplikácií. Tie lepšie značky zväčša sadnú bez problémov, tie lacnejšie môžu vyžadovať aj rezanie do nárazníka. Jednotlivé ťažné zariadenia a prívesné vozíky sa môžu líšiť aj protikoróznou ochranou, zárukou a aj tým, či vôbec majú homologáciu na použitie v cestnej premávke. Tu narážame na to, že s používaním prívesov je spojená zložitá legislatíva. Aj preto sme vyspovedali pána Ľubomíra Moravčíka zo Štátneho dopravného úradu, aby nám práve zákony týkajúce sa prívesov pripomenul a objasnil.

Kvalita sa oplatí

Nájdete tu aj tri reportáže z oblasti ťažných zariadení. Jedna z nich je o Galia Slovakia s.r.o., jedinom výrobcovi „gúľ“ na Slovensku. Následne sa s nami môžete pozrieť do zákulisia fabriky Knott, ktorá vyvíja, vyrába a dokonca aj testuje prívesné vozíky. Tie totiž musia spĺňať množstvo predpisov a zároveň musia byť aj odolné, aby zniesli vysokú záťaž, ktorú na ne majitelia často vyvíjajú. Zoznámime vás aj so spoločnosťou Pongratz. Je to dlhoročný hráč na poli s prívesnými vozíkmi, ktorý ponúka svojim
zákazníkom špičkovú kvalitu. Problematika ťažných zariadení a prívesných vozíkov je rozsiahla, a tak vám prajeme príjemné čítanie. Dúfame, že vám ju aspoň trochu objasníme a že u nás nájdete zaujímavé tipy na kvalitné produkty.

ČO BY STE MALI VEDIEŤ O ŤAHANÍ PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL

S PRÍVESMI A KARAVANMI SA VYNÁRA VEĽA NEZODPOVEDANÝCH OTÁZOK A PROBLÉMOV. ĽUBOMÍR MORAVČÍK, VEDÚCI ODDELENIA SCHVAĽOVANIA VOZIDIEL ZO ŠTÁTNEHO DOPRAVNÉHO ÚRADU, ODPOVEDAL ASPOŇ NA ČASŤ Z NICH.

Text: Juraj Paška, foto: 123RF

Spájacie zariadenie to nie je len guľa, ale aj oje, papuča a ďalšie komponenty. Čo všetko musí spĺňať, aby ste dali súhlas na jeho používanie?

Každé spájacie zariadenie ako komponent vozidla musí byť homologizované podľa predpisu EHK č. 55. Homologizácii okrem spojovacej gule s priemerom 50 mm (laicky nazývanej guľa ISO 50) alebo spojovacej hlavice podlieha aj záves s čapom, oko oja, točnica, návesový čap, montážna doska na uchytenie točnice, spojovací hák na spojenie s toroidným okom oja, neštandardný nosník atď.

Akú maximálnu hmotnosť môže mať prípojné vozidlo, ktoré je zapojené za ťažné vozidlo?

Vzhľadom na bezpečnosť premávky za motorové (ťažné) vozidlo môže byť zapojené prípojné vozidlo príslušnej kategórie, ktorého okamžitá hmotnosť (súčet prevádzkovej hmotnosti a hmotnosti nákladu, prípadne pomocných zariadení) neprevyšuje najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla uvedenú v osvedčení o evidencii motorového (ťažného) vozidla. Najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla, ako aj najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia uvedená v osvedčení o evidencii prípojného vozidla môže byť pritom vyššia, ako je uvedené v osvedčení o evidencii motorového (ťažného) vozidla.

Vedenie prípojného vozidla za vozidlom do 3,5 t často otvára problém vodičského oprávnenia. Kedy a v akých prípadoch postačuje skupina B a kedy je potrebné vodičský preukaz rozšíriť?

Problematika vodičských oprávnení potrebných na vedenie motorových vozidiel a jazdných súprav je ustanovená v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“). Nejde o žiadne slovenské špecifiká, tieto ustanovenia vychádzajú z európskej smernice 2006/126/ES o vodičských preukazoch v platnom znení. Čiže v celej Európskej únii sú vodičské oprávnenia rovnaké.

V súvislosti s vozidlami do 3,5 t a zapojením prípojného vozidla za tieto vozidlá zákon o cestnej premávke definuje skupiny motorových vozidiel a vodičské oprávnenia nasledovne:

  1. Skupina motorových vozidiel B

Podľa § 75 odsek 7 zákona o cestnej premávke do skupiny motorových vozidiel B patria

  1. a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
  2. b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

2. Skupina motorových vozidiel BE

Podľa § 75 odsek 8 zákona o cestnej premávke do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.

  1. Skupina motorových vozidiel C1E

Podľa § 75 odsek 10 zákona o cestnej premávke do skupiny motorových vozidiel C1E patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla

  1. a) skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg,
  2. b) skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg.
  1. Vodičské oprávnenie skupiny B

Podľa § 76 odsek 7 zákona o cestnej premávke sa žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1.

V praxi sa však stretávame aj s termínom, ktorý mnohým nič nehovorí – harmonizovaný kód 96. Ak mám napríklad karavan do 3 500 kg + príves nad 750 kg – jazdná súprava teda presahuje 3 500 kg. Čo musím urobiť?

Harmonizovaný kód „96“ možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole (čiže bez skúšky) alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla na príslušnom orgáne Policajného zboru (čiže bez výcviku v autoškole).

Osobitný výcvik v autoškole trvá spolu 18 vyučovacích hodín a skladá sa z výučby teórie a praktického výcviku. Po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole prevádzkovateľ autoškoly vydá jeho účastníkovi osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku, na základe ktorého orgán Policajného zboru zapíše do vodičského preukazu harmonizovaný kód „96“.

V prípade, ak žiadateľ nechce absolvovať osobitný výcvik v autoškole, môže požiadať ľubovoľnú autoškolu, ktorá prihlási žiadateľa na skúšku z odbornej spôsobilosti. Na základe úspešne absolvovanej skúšky orgán Policajného zboru zapíše do vodičského preukazu harmonizovaný kód „96“.

Kde nájdem ďalšie informácie ohľadne spájania vozidiel do jazdných súprav?

Technické podmienky spájania vozidiel do jazdných súprav ustanovuje schvaľovací úrad, ktorým je štátny dopravný úrad Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a pretože je to veľmi široká problematika, odporúčam využiť na našej webovej stránke odkaz http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=113443. Záujemcovia tu nájdu všetky oficiálne informácie k spájaniu vozidiel do jazdných súprav.

 

KEĎ GUĽU, TAK OD GALIA

GALIA SLOVAKIA, s. r. o., je jediný slovenský výrobca ťažných zariadení s veľmi širokým sortimentom. História spoločnosti siaha do roku 1992. Súčasný šéf, inžinier Karol Gejdoš nám ochotne odpovedal na naše otázky.

Text: Juraj Paška, foto: Michal Poracký a archív

    

Je to práve 25 rokov odvtedy, čo ste v malej dielničke začali kusovú výrobu spájacích ťažných zariadení pre najpoužívanejšie typy automobilov na slovenskom trhu.

Dnes vyrábame vyše 800 typov a pri ich výrobe používame najnovšie technológie. Rámy ťažných zariadení majú žiarovo zinkovanú povrchovú úpravu – teda sú pokovované doslova kúpeľom v roztavenom zinku. Presné diely sú zinkované elektrolýzou. V súčasnej dobe sa ťažné zariadenia GALIA predávajú v 19 krajinách v Európe aj mimo nej. Výrobky GALIA nepatria k najlacnejším na trhu, ale spokojní zákazníci radi akceptujú o niečo vyššiu cenu, keď vedia, že priplácajú za reálnu kvalitu a dlhšiu životnosť – porovnateľnú so životnosťou vozidla.

     

Na aké typy vozidiel vyrábate dnes, keď ste už dávno prešli na sériovú výrobu?

Vyrábame spájacie ťažné zariadenia na takmer všetky osobné, úžitkové a nákladné automobily, ktoré sú na našom trhu, ale robíme ich aj na traktory, hasičskú techniku a podobne. Podľa požiadaviek vyhotovíme potrebné komponenty aj na vozidlo, ktoré sa u nás nepredáva. Pri osobných automobiloch je veľmi obľúbený tzv. bajonetový systém. Odnímateľná spojovacia guľa od spoločnosti GALIA je spoľahlivý, jednoduchý, bezpečný systém, ktorý veľmi dobre odoláva vplyvom v premávke. Všetky citlivé súčasti sú chránené systémovo. Oproti ostatným bežne dostupným odnímateľným riešeniam na trhu obsahuje tiež o jeden bezpečnostný prvok viac.

Čo by mala motoristická verejnosť vedieť o ťažných zariadeniach, skôr ako sa rozhodne pre ich kúpu?

Spájacie ťažné zariadenie je pevnostná súčasť ťažného vozidla určená na mechanické spojenie ťažného a prípojného vozidla (tzv. prívesu). V praxi sa už dnes k ťažným zariadeniam okrem prípojných vozidiel pripájajú aj rôzne iné súčasti ako napríklad nosiče bicyklov, nosiče batožiny a podobne.

Najpoužívanejším typom spojenia je prostredníctvom guľového čapu – v rámci Európy je to jednotný guľový čap ISO 50 s priemerom guľovej časti 50 mm. Mimo Európy sa zvyknú používať aj iné rozmery guľového čapu. Spojenie pomocou guľového čapu sa na tento účel využíva od tridsiatych rokov dvadsiateho storočia najskôr na spojenie motocykla s vozíkom. Až neskôr si tento spôsob našiel využitie, ako ho poznáme dnes. Najvyššia prípustná hmotnosť prípojného vozidla pri použití guľového čapu ISO 50 môže byť maximálne 3 500 kg. Pre vyššie hmotnosti sa používajú iné spôsoby spojenia (napr. valcový čap). V tomto článku sa však zameriame na spojenie pomocou guľového čapu. Takéto ťažné zariadenie býva zváranej konštrukcie z konštrukčnej ocele a takmer vždy sa skladá z rámu (konzoly, priečnik) a z guľového čapu (spojovacej gule).

Ako už bolo spomenuté vyššie, keďže ide o pevnostný diel vozidla, teda už v minulosti vznikla potreba vypracovať jednotné medzinárodné legislatívne pravidlá pre návrh a skúšanie spájacích ťažných zariadení. V súčasnosti tento účel plní v EÚ hlavne predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 55 – Jednotné ustanovenia o schvaľovaní mechanických spojovacích komponentov súprav vozidiel. Ak má ťažné byť podľa tohto predpisu schválené, musí byť v súlade s predpisom navrhnuté a takisto skúšané. Skúšať môže len akreditované laboratórium s potrebným vybavením. Počas skúšky je prototyp ťažného zariadenia zaťažovaný dynamicky a cyklicky skúšobnou silou – počas skúšky nesmie dôjsť k plastickej deformácii ani k poškodeniu vzorky.

Ťažné zariadenia sa v používateľskej praxi rozdeľujú najmä podľa spôsobu uchytenia (a odnímania) spojovacej gule. V súčasnosti poznáme ťažné zariadenia, ktoré majú uchytenú spojovaciu guľu pomocou skrutiek (prírubový typ alebo je čap uchytený medzi konzolami), týmto ťažným sa v praxi hovorí skrutkové alebo tiež pevné, čo však celkom nie je najšťastnejší názov (v minulosti sa totiž naozaj vyrábali aj ťažné, kde bola spojovacia guľa pevne uchytená na ráme ťažného zariadenia nerozoberateľným spojom – zváraním).

Ďalší typ ťažného zariadenia je taký, pri ktorom je spojovacia guľa na ráme uchytená pomocou rýchloupínacieho mechanizmu – takúto spojovaciu guľu je možné na rám ťažného (v praxi teda na vozidlo) uchytiť bez použitia náradia či akýchkoľvek nástrojov. V praxi sa takémuto ťažnému hovorí tiež tzv. bajonet, automat alebo odnímateľné ťažné.

Ako si vybrať ťažné zariadenie?

Vzhľadom na to, že ťažné zariadenie je technický prvok, je potrebné pri jeho výbere sledovať hlavne technické parametre konkrétneho výrobku. Teda napr. maximálnu dovolenú hmotnosť (hmotnosť prípojného vozidla a maximálne vertikálne zaťaženie). Ťažné musí mať potrebné schválenia udelené oprávnenými inštitúciami.

Ďalším dôležitým technickým parametrom ťažného zariadenia je povrchová úprava – teda korózna ochrana. Pri nedostatočnej koróznej ochrane dochádza k nebezpečnej degradácii konštrukcie ťažného zariadenia a prenosu korózie na podvozok vozidla. Týmto spôsobom môže dôjsť až k zmene mechanických vlastností konštrukcie ťažného zariadenia a podvozka (hrozí tzv. prehrdzavenie). V praxi automobilového priemyslu sa veľmi osvedčila ochrana zinkovaním (zinkovanie sa používa aj na protikoróznu ochranu karosérie vozidiel).

Ďalším kritériom pri výbere ťažného zariadenia môže byť používateľský komfort. Tzv. bajonetové ťažné zariadenie si volia zákazníci, ktorí potrebujú spojovaciu guľu z vozidla demontovať častejšie. Povinnosť týkajúcu sa odnímania spojovacej gule upravujú národné legislatívy štátov EÚ rôznym spôsobom, preto je potrebné sa o konkrétnych pravidlách informovať individuálne.

Pri bajonetovom ťažnom zariadení je potrebné takisto dobre zvážiť technické parametre riešenia – teda či mechanizmus odnímania nie je ohrozovaný poveternostnými vplyvmi, či nehrozí jeho poškodenie a pod. Ľudovo povedané, „mechanizmus by mal byť použiteľný aj po prvej zime.“ Žiaľ, nie všetky na trhu dostupné mechanizmy tieto kritériá spĺňajú.

Súčasťou ťažného zariadenia je aj zásuvka na prepojenie elektrických častí vozidla a prívesu…

Osobitnou kapitolou v prípade ťažných zariadení sú elektroinštalačné súpravy na spojenie svetelných (a iných) obvodov na ťažnom a prípojnom vozidle. Používajú sa riešenia, kde sú obvody prípojného vozidla priamo spojené s obvodmi ťažného vozidla. Tento typ riešenia je najmenej vhodný a používa sa len pri starších vozidlách, kde sa predpokladá dostatočne predimenzovaná el. sústava na ťažnom vozidle. V slovenských pomeroch je veľmi využívané tzv. bypass riešenie, keď sa z obvodov na vozidle snímajú len signály a samostatne napájaný modul elektroinštalácie ťažného zariadenia (s vlastným istením) následne napája obvody prípojného vozidla. Takýto modul však ťažnému vozidlu neposkytuje spätnú väzbu. Tretím riešením je použitie elektroinštalácie, ktorá sa pripája aj k dátovému systému ťažného vozidla a poskytuje ťažnému vozidlu zároveň spätnú väzbu. Toto riešenie je spravidla zároveň najdrahšie. Ďalej možno elektroinštalácie rozdeliť podľa použitia 7- alebo 13-pólovej zásuvky. Pri 13-pólovej zásuvke môže ísť o čiastočné zapojenie (elektroinštalácia doplnená oproti 7-pólovej len o cúvacie svetlo – využíva sa najmä na nosiče bicyklov) alebo o úplné zapojenie (v zásuvke je zapojené aj stále napájanie pre karavanové prívesy).

Akú záruku poskytujete na vaše výrobky a čo reklamácie?

Ťažné zariadenia sú konštruované a vyrábané pomocou moderných technológií v súlade s národnými a medzinárodnými normami a smernicami. Všetky naše výrobky určené pre osobné, úžitkové a nákladné automobily majú najkvalitnejšiu povrchovú úpravu na trhu. Duté profily ťažného zariadenia sú pozinkované zvonka aj zvnútra, čo je pri inej povrchovej úprave nemožné. Záruka na komplet je 24 mesiacov, na povrchovú úpravu zinkovaním 5 rokov. Záujmom našej organizácie je dodávať zákazníkom kvalitné ťažné zariadenia a kvalitne vyrobené kovové konštrukcie vždy a na prvýkrát. Niekedy sa stáva, že zákazník si kúpil nesprávne ťažné zariadenie. V takomto prípade mu vymeníme za správne, pričom prepravné poplatky si hradí zákazník sám. Reklamácií zapríčinených výrobou alebo nekvalitným materiálom máme minimum, predstavujú len niečo pod jednu desatinu percenta. N

Naším krédom je najvyššia kvalita a spokojnosť zákazníka!

 

PONGRATZ: VIAC PRÍVESU

Pongratz pri všetkých svojich výrobkoch a službách stavia na jednom rozhodujúcom faktore: viac.

A to v každom ohľade. V hlavnom sídle v Trabochu/Rakúsko a v dcérskej firme v Modre/Slovensko pracujú vysoko kvalifikovaní, motivovaní a prakticky skúsení zamestnanci podľa najvyšších štandardov výroby. Výsledok: viac inovácií, viac precíznosti, viac individuality, viac stability. Naši partneri sa podieľajú na našom záväzku poskytovať viac presvedčivou kompetentnosťou a spoľahlivosťou. Toto „viac“ zabezpečuje spokojnosť našich zákazníkov – od roku 1975.

   

Pongratz je synonymom prémiových výrobkov

Pongratz je líder na rakúskom trhu s prívesmi k osobným vozidlám. Základom toho je fakt, že spájame najvyššiu kvalitu a inovatívnu techniku s kvalitným mixom materiálov a vynikajúcimi konštrukčnými riešeniami, ktoré presviedčajú v praxi. Naši zamestnanci myslia ako zákazníci a v súlade s tým dbajú na dlhú životnosť, všestrannosť, prvotriedny vzhľad a vysoký komfort obsluhy. Výroba našich prívesov výlučne v EÚ garantuje naše vysoké štandardy kvality, ktoré sa priebežne kontrolujú. A to je presne to, čo rozumieme pod pojmom prémiová kvalita.

     

 Príves na prepravu vozidiel bez obmedzení

Spektrum autotransportérov Pongratz je veľmi rozsiahle. Zahŕňa sortiment od nebrzdených prívesov pre motocykle až po veľké autotransportéry pre dve osobné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou 3,5 tony. Prívesy na prepravu motocyklov sa dodávajú v dvoch verziách, ľahkej skrutkovanej verzii a v stabilnej, zváranej verzii. Pri všetkých modeloch sa myslelo na rozsiahle príslušenstvo, ktoré optimalizuje užitkovú hodnotu a zaručuje bezpečnú prepravu vozidiel. Jednoduchá a bezproblémová nakládka a vykládka, mnoho možností zabezpečenia nákladu, kompaktná konštrukcia a vynikajúci pomer ceny a užitkových vlastnostízaraďujú tento príves k obľúbeným partnerom dopravcov.

Viac prívesov, info, podrobností a know-how nájdete na stránke www.pongratz.sk

 

KNOTT: KVALITA NA MIERU

Knott, spol. s r. o., sa venuje podvozkom prívesných vozíkov, a to od konceptu cez vývoj a testovanie až po výrobu. 

Text: Peter Varga, foto: autor a archív

Modranská spoločnosť Knott je na trhu už 26 rokov a za to obdobie sa etablovala ako spoľahlivý a najmä vysokokvalitný partner pre prívesovú techniku a brzdové komponenty. Vznik spoločnosti je spojený s menom Ing. Dušana Špánika, ktorý pracoval ako konštruktér v Bratislavských automobilových závodoch na vývoji náprav, kde aj nadviazal kontakty s nemeckou firmou Knott so sídlom v Eggstätte. V roku 1991 prišla ponuka zastupovať firmu Knott na vtedy ešte československom trhu – 27. augusta 1991 vznikla spoločnosť Knott, s. r. o., Modra. Už nasledujúci rok však firma Knott presunula na Slovensko časť výroby a 21. októbra 1992 vzišla z modranskej spoločnosti Knott prvá nebrzdená náprava. Veľmi rýchlo sa rozšíril výrobný sortiment, počty aj teritórium. Už v roku 1993 slovenská spol. Knott dostala možnosť priameho obchodovania so zahraničným partnerom. To znamenalo lepší prístup k zákazníkom, viac obchodu a vyšší obrat. Modranská spoločnosť Knott sa stala rovnocenným subjektom holdingu, ktorá si sama hľadá zákazníkov, nových subdodávateľov. Do roku 1999 Knott, s. r. o., fungovala v prenajatých priestoroch v Častej. Potom si však zaistila vlastný pozemok v Modre, kde na zelenej lúke postavila svoje sídlo a výrobné haly. V roku 2008 v Modre zriadili akreditované pracovisko na laboratórne testovanie pevnosti a únavovej odolnosti kovových konštrukcií s celoeurópskou platnosťou.

     

Dve divízie

Dodajme, že materská firma Knott má dve divízie. Prvá sa venuje priemyselným brzdám. Vyvíjajú a vyrábajú brzdy na všetko, čo treba brzdiť a patria do priemyselného segmentu – stavebné a zemné stroje, vysokozdvižné vozíky, poľnohospodárske stroje, komunálne vozidlá, samohybné žeriavy, letiskové ťahače, nákladné vozidlá, vojenská technika, ale trebárs aj veterné elektrárne. Firma je špecifická v tom, že brzdy vyrába na mieru. Druhá divízia sa venuje prívesovej technike a práve v nej je najmä zainteresovaná aj slovenská spoločnosť. V slovenskom Knotte sa vyrába všetko, čo sa týka prívesov, ale nie samotné prívesy. Príves ako taký sa skladá z nadstavbovej časti (rám, plošina) a z tzv. srdca prívesu – podvozku.

     

Na mieru

Gro výroby tvoria nápravy a ťažné oja – všetko presne podľa požiadaviek zákazníka. V Modre však nerobia len nápravy na prívesy, ale aj špeciálne sklápacie nápravy k prestavbe dodávkových vozidiel o celkovej hmotnosti do 3 500 kg. Jednou takou je náprava na VW Crafter, ktorá umožňuje meniť výšku zadnej nakladacej hrany, a tak jej sklopením výrazne skracuje čas nakládky a vykládky tovaru.

Oje vyrábajú štvorcové, kruhové, pevné aj výškovo staviteľné. To je výhodné pre prípad, že príves ťahajú stroje (traktory alebo nákladné autá) s rôznou výškou ťažného zariadenia. Súčasťou ojí je aj spájacie zariadenie, ktoré zabezpečí spojenie prívesu s ťažným zariadením na vozidle. V závislosti od koncovky to môže byť guľová spojka alebo oko.

Ako sme už povedali, v Modre vyrábajú prevažne podvozkové časti prívesu, ale v niektorých prípadoch (na požiadanie zákazníka) idú ďalej. Vyrábajú aj celý podvozkový rám, na ktorý sa montuje nadstavba. Typickým príkladom je príves pre betónové čerpadlo alebo mobilný kompresor.

Špecifikom prívesov je, že môžu mať rôzny spôsob pruženia. Práve kvalita pruženia je extrémne dôležitá pre karavany, v ktorých je drevený nábytok a kuchynská výbava za tisíce eur. To všetko musí prežiť cestu v zdraví a kráse. V minulosti sa využívalo prakticky výhradne pruženie torznými tyčami. V Modre však nedávno optimalizovali štvorcové nápravy s gumeným pružením, ktoré sa svojou charakteristikou približujú torznému. Je pravda, že torzné pruženie je stále najkvalitnejšie (čo sa týka komfortu jazdy), ale to optimalizované je lacnejšie a ľahšie. Knott má vo svojom sortimente ešte pruženie pomocou gumených torzných elementov, ktoré používa pre kruhové nápravy. Pomocou týchto torzných elementov možno presne na požiadavku zákazníka nakonfigurovať tuhosť pruženia. Možno dokonca nakonfigurovať rôznu tuhosť na pravej a ľavej strane vozíka. To sa využíva vtedy, ak má vozík inú hmotnosť na pravej a ľavej strane, pričom ten rozdiel môže byť v stovkách kíl. Rôzna tuhosť pruženia mu potom zabezpečí stabilitu. Pri gumených pruženiach je dôležité, aby sa majiteľ o príves alebo karavan staral – aby ho v zime, resp. mimo sezóny nenechal naložený hmotnosťou, ktorá sa blíži maximálnej nosnosti. Vtedy dochádza totiž k rýchlejšiemu starnutiu gumy, a tak pruženie nápravy stráca na svojej kvalite a komforte.

Od konceptu k výrobe

Jednotlivé komponenty sa na Slovensku aj navrhujú, vyvíjajú a testujú. Spoločnosť Knott má vlastné laboratóriá, ale spolupracuje aj so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Práve v čase našej návštevy sa pripravovala novo vyvinutá náprava na meranie deformácií a zrýchlení. Na kritické miesta nápravy sa montovali tenzometre a akcelerometre, s ktorými daná náprava absolvuje jazdné skúšky na polygóne legendárnej Tatrovky v Kopřivnici. V rámci nich absolvuje príves s danou nápravou skúšky po špeciálnych vozovkách s rôznou agresivitou. V tomto prípade išlo o nápravu na príves s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Pri takejto hmotnosti majú prívesy zvyčajne dve nápravy (tandemové usporiadanie), ale v tomto prípade sa použije iba jediná náprava. Použitie jednej nápravy môže pre majiteľa prívesu znamenať nižšie mýtne a diaľničné poplatky v niektorých krajinách EÚ. Na základe exaktných údajov z tenzometrov vedia v spoločnosti Knott veľmi presne určiť a, samozrejme, aj garantovať životnosť svojich komponentov. Pre firmu, ale z hľadiska kvality aj pre zákazníkov, je mimoriadne dôležité, že v Knotte nerobia výpočty životnosti konštrukcie z teoretických dát, ale zo skutočne nameraných hodnôt. Preto vedia veľmi presne určiť nielen pevnostnú, ale aj únavovú životnosť. A to je vec, ktorú nerobí veľa firiem. Spätne vedia odsledovať aj celý výrobný proces – počnúc kvalitou vstupného materiálu až po zváranie. To im pomáha pri riešení prípadných reklamácií.

V rámci jazdných skúšok (ak sú na to zamerané) sledujú aj zmenu charakteristiky pruženia.

Ešte pred samotnými jazdnými skúškami na testovacích polygónoch sa vykonávajú laboratórne skúšky. Pomocou hydraulických valcov dokážu nasimulovať aj zaťaženie z reálnej prevádzky. Majú zmapované a zdigitalizované zaťaženia z kopřivnického polygónu, ale aj polygónu spoločnosti IVECO v Nemecku či prírodný polygón, ktorý sa nachádza tesne vedľa firmy Knott v Modre.

V rámci výroby je vysoké percento zvárania, preto má firma ISO certifikát a pravidelne kontroluje kvalitu zvarov. V pravidelných intervaloch náhodným spôsobom vyberú komponent, rozrežú zvar, naleptajú ho a kontrolujú, či je prevarený jeden aj druhý materiál, či je prievar dostatočný, či zvarový spoj nie je zapórovaný…

Niečo extra

Firma Knott v Modre sa riadi krédom „náš zákazník, náš pán“ a žiadna požiadavka nie je nezrealizovateľná. Preto k nej chodia zákazníci so špeciálnymi úlohami. Takto vznikol sklápateľný príves. Korbu možno spustiť k zemi a na to, aby ste naň vyšli záhradným traktorom alebo motorkou, nepotrebujete lyžiny. Po uvoľnení aretácie sa korba jednoduchým mechanizmom spustí až k zemi a po naložení nákladu opäť dvihne do prepravnej polohy. Ďalší sklápateľný príves umožňuje sklopiť oje a polonápravy s kolesami, takže príves možno postaviť na výšku a uložiť ho ku stene v garáži, aby zaberal čo najmenej miesta. Jeho celková šírka po sklopení nepresahuje 38 cm.

Brzdy

Na Slovensku má firma Knott dve divízie. Tá druhá vyrába na špeciálnych CNC obrábacích strojoch brzdové strmene pre kotúčové brzdy, samotné bubny, pásové brzdy atď. Pýchou firmy je robotické pracovisko, ktoré dokáže poskladať a zlepiť čeľusť. Vlani vyrobili zhruba 2 200 000 brzdových čeľustí. Opäť platí, že všetky produkty dosahujú najvyššiu kvalitu. O každej čeľusti majú záznam, aká bola teplota a prítlak pri spekaní, ako dlho trvalo lepenie atď. Všetky roboty majú senzory, ktorými neustále sledujú kvalitu a presnosť výroby.

Všade navôkol

Firma Knott v Modre je prototypom úspechu. Profesionálny prístup k zákazníkom a kvalita práce ju radia medzi TOP výrobné spoločnosti v oblasti prívesovej techniky a priemyselných bŕzd. Dnes je firma vo svojom odbore celosvetovo uznávaná a jej produkty nájdeme všade navôkol. n

Knott vyvíja a vyrába produkty na mieru zákazníkom.

 

 

 

 

 

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov