Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Zelená autostráda

      V niektorej z veľmi starých učebníc dejepisu som sa dočítal, že vraj prvá žiarovka sa na Slovensku rozsvietila v roku 1884 v bratislavskom Ludwigovom mlyne. Elektrinu vyrobilo vlastné dynamo. Inak, zvyšky mlynu nájdete aj dnes na križovatke Krížnej a Karadžičovej ulice. Iné zdroje uvádzajú, že túto technológiu ešte skôr využívali niektoré banské mestá.

Prvú parnú elektráreň vybudovala firma Siemens – Schuckert v Poprade ešte za Rakúsko -Uhorska v roku 1902. Údajne zásobovala elektrickou energiou desať tatranských a trinásť podtatranských obcí. Tatranskú elektrickú železnicu na trati Poprad – Starý Smokovec uviedli do prevádzky v roku 1908. Ak už sme v histórii, tak spomeňme ešte údaj z roku 1918, keď na Slovensku malo elektrinu iba 75 miest a väčších obcí, čo boli iba 2,2 % z celkového počtu sídiel Slovenska, kde žilo asi 14 % obyvateľstva.

Prvé vozidlo poháňané elektrickým motorom vraj vzniklo v roku 1835 a vyrobil ho profesor Sibrandus Stratinghem spolu so svojím asistentom Christopherom Beckerom. Prvé sériovo vyrábané elektrické auto zasa skonštruovala automobilka General Motors. Jeho výroba však bola úmyselne zastavená ropnou loby napriek veľkému záujmu zo strany zákazníkov…

Z pohľadu histórie teda má elektrická energia v automobilovom priemysle starší dátum, ale k jej masovému využitiu prichádza až v ostatných rokoch. Ukazuje sa, že elektrická energia je dnes v tejto oblasti skutočným fenoménom. Na jeseň roku 2016 totiž vyrába autá s elektrickým pohonom takmer každá automobilka. Zdá sa, že napriek rôznym úvahám sa budúcnosť automobilového priemyslu bude vyvíjať práve týmto smerom. Pravdaže, ak sa medzičasom neobjaví celkom iné technologické riešenie. Elektromobilom nahráva aj silné politické lobovanie, ktoré môžeme sledovať v niektorých štátoch západnej Európy. Známe je nedávne vyhlásenie v Nemecku, že spaľovacie motory by mali skončiť v tejto krajine v roku 2030. V Nórsku je už dnes väčšina predaných áut na elektrický pohon, pravda, aj vďaka vládnej podpore. Tejto elektrickej móde podľahli automobilky aj na nedávnom autosalóne v Paríži.

U nás sa však elektrifikácia automobilovej dopravy zatiaľ nekoná. Záujem o kúpu elektrických áut je minimálny. Zrejme aj preto, lebo štát ju doteraz nijakým spôsobom nezvýhodnil, hoci predchádzajúci minister dopravy nám pri osobnom rozhovore tvrdil, že vláda už tento rok podporí nákup elektrických vozidiel piatimi miliónmi eur. No do dnešného dňa k takejto podpore nedošlo. Dúfam, že k zmene rozhodnutia príde čo najskôr a že sa nám zelená autostráda, ktorou začínajú jazdiť vyspelé európske krajiny v snahe uchrániť svoje zdravé životné prostredie, nevyhne.

 

Ivan Mičko vydavateľ

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov