Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


IVECO: patentovaná technológia HI-SCR

Spoločnosť Iveco s unikátnou technológiu HI-SCR reaguje na rastúce problémy spoločností prevádzkujúcich vozidlá v nebezpečnom prostredí v súvislosti s rizikami spájanými s vysokými teplotami, ktoré sú dosahované pri aktívnej regenerácii v systémoch EGR.

Nákladné vozidlá, autobusy a autokary Iveco vybavené technológiou HI-SCR v súlade s typovým schválením podľa normy Euro VI sú skutočnou odpoveďou na problémy súvisiace s exotermickou regeneráciou typickou pre systémy EGR pri použití v špecifických pracovných podmienkach

Systém HI-SCR značky Iveco je technológia SCR (selektívna katalytická redukcia) Only, ktorá spĺňa prísne štandardy kroku A normy Euro VI bez použitia systému EGR (recirkulácia výfukových plynov) či aktívnej regenerácie. Normálne prevádzkovanie vozidiel vybavených touto technológiou v nebezpečnom prostredí – napríklad v rafinériách, chemických závodoch, tuneloch, peších zónach, na letiskách, autobusových staniciach a na iných miestach, nepredstavuje zvýšené nebezpečenstvo, podobne ako prevádzkovanie vozidiel Euro III, IV a V. Stredne ťažké a ťažké úžitkové vozidlá Iveco Stralis, Trakker a Eurocargo a autobusy Iveco Bus Urbanway, Crealis, Crossway a Magelys spĺňajúce požiadavky kroku A normy Euro VI sú vybavené touto technológiou a predstavujú bezpečné riešenie pre firmy, ktoré prevádzkujú vozidlá práve v týchto typoch prostredí a čelia výzvam v súvislosti s rizikami spájanými s vysokými teplotami dosahovanými pri aktívnej regenerácii.

Iveco-making-much-of-Hi-SCR-system-2   iveco-stralis,-kamiony,-osvetlenie

Exotermická reakcia

Systémy EGR používané ako zariadenia na znižovanie emisií zvyšujú koncentráciu sadzí vo filtri pevných častíc (DPF), a filter pevných častíc sa preto musí pravidelne čistiť exotermickou reakciou. Tento proces je riadený riadiacou jednotkou motora, môže sa aktivovať kedykoľvek a viesť k nárastu teploty výfukových plynov až na 600 °C a viac. Niektorí výrobcovia automobilov namontovali na prístrojovú dosku indikátor, ktorý vodiča upozorní na prebiehajúcu exotermickú reakciu, alebo vypínač na zastavenie tejto reakcie. Toto technické riešenie je závislé od schopnosti vodiča rozpoznať situácie, v ktorých je reakciu potrebné zastaviť, alebo jej vopred zabrániť.

HI-SCR je patentovaná technológia, ktorá nevyžaduje podobnú exotermickú reakciu, a preto na prístrojovej doske nemusí byť namontovaný vypínač, ani sa nevyžaduje zákrok na strane vodiča. Teplota výfukových plynov produkovaných vozidlami IVECO Euro VI s technológiou HI-SCR dokonca ani neprekračuje úrovne predchádzajúcich generácií vozidiel Euro IV a V.

Ťažké a stredne ťažké úžitkové vozidlá a autobusy Iveco spĺňajúce požiadavky kroku A normy Euro VI preto získali typové schválenie bez potreby absolvovať ďalšie skúšky na preukázanie súladu s procesom regenerácie exotermickou reakciou (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 595/2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov) v súlade s európskymi predpismi o emisiách.

Ďalšie výhody technológie HI-SCR

Motory Tector a Cursor vybavené technológiou HI-SCR ponúkajú množstvo výhod. Hlavnou výhodou je vyššia bezpečnosť: technológia neprodukuje zvýšené teplo, čím odpadá nutnosť spoliehať sa na schopnosť vodiča rozpoznať situácie, v ktorých je potrebné použiť vypínač na zastavenie aktívnej regenerácie. Vďaka tomu môžu byť vozidlá vybavené touto technológiou bezpečne nasadzované na miestach, kde zvýšené teplo môže predstavovať rizikový faktor – napríklad v rafinériách, chemických závodoch, tuneloch a na letiskách.

Keďže nie je vyžadovaný zákrok na strane vodiča a nie je nutné absolvovať pravidelné zastávky na vykonanie nútenej regenerácie filtra pevných častíc, toto riešenie prináša značné výhody aj v súvislosti s intervalmi údržby a súvisiacimi nákladmi.

Medzi ďalšie výhody pre zákazníka patria vyššia účinnosť a nižšia spotreba pohonných hmôt vďaka optimalizovanému spaľovaniu bez použitia systému EGR a mimoriadne vysokému koeficientu premeny NOx až 97 % v systéme SCR. Jediný kompaktný systém namiesto dvoch znamená menší počet komponentov, nižšiu zložitosť a hmotnosť a výrazne vyššie užitočné zaťaženie. V porovnaní s motormi Euro V dosahuje úspora paliva až 4,5 %. Použitie jediného systému na úpravu NOx za motorom a vypustenie systému EGR viedlo v porovnaní s konkurenciou k zvýšeniu výkonu motorov s menším objemom.

IVECO (šr)

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov