Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Kia pripravuje študentov pre prax

Aj v tomto školskom roku spoločnosť Kia Motors Slovakia otvorila svoje brány pre stredoškolských a vysokoškolských študentov. 

V tomto školskom roku nastúpilo na odbornú prax do výrobného závodu v Tepličke nad Váhom 73 študentov zo stredných škôl s technickým zameraním. Svoje teoretické vedomosti prehlbujú predovšetkým v motorárni, montážnej hale a v oddeleniach údržby a kvality. Kia Motors Slovakia tiež študentom ponúka možnosť zapojiť sa do štipendijného programu, ktorý môžu absolvovať stredoškoláci i vysokoškoláci. V súčasnosti v závode v rámci štipendijného programu pracujú 4 stredoškolskí a 3 vysokoškolskí študenti. Spoločnosť Kia ponúka študentom vo svojich prevádzkach taktiež absolvovanie stáže.

Kia študent 1

Svoje dojmy z odbornej praxe v spoločnosti Kia vyjadril aj Lukáš Máček, študent Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste: „Mám príležitosť si teoretické poznatky zo školy vyskúšať v praxi výrobného podniku. Je to lepšie, ako keby sme boli len v školských dielňach, pretože tam človek nemá možnosť vidieť proces výroby a nové technológie, s ktorými sa na praxi učíme pracovať. Prax mi tak dáva možnosť lepšie sa do budúcnosti pripraviť na výkon môjho povolania a tiež po škole získam možnosť okamžite sa zamestnať. Ako pre študenta je pre mňa zaujímavá aj možnosť finančne si privyrobiť v práci, ktorá ma zaujíma a baví.“

Viliam Knapec, majster odbornej výchovy na Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste, ktorý je tiež Lukášovým majstrom, dodáva: „Som rád, že sa spoločnosť vážne začala zaoberať odbornou prípravou mladých ľudí a že sú to hlavne zamestnávatelia, ktorí pochopili, že ak si začnú pripravovať mladých odborníkov už v posledných ročníkoch na škole, získajú kvalifikovaných pracovníkov hneď na začiatku ich pracovnej kariéry. Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste spolupracuje so závodom Kia Motors Slovakia už niekoľko rokov a naša spolupráca je už na takej úrovni, že naši študenti priamo vo Vzdelávacom stredisku spoločnosti v Gbeľanoch absolvujú maturitné aj záverečné skúšky za účasti zástupcu firmy. To, že majú študenti možnosť praxovať v spoločnosti Kia Motors Slovakia je výhodou pre obe strany. Závod má príležitosť vybrať si do budúcna tých najlepších.“

Spoločnosť Kia Motors Slovakia spolupracuje so strednými odbornými školami a univerzitami už od roku 2005. Závod im pomáha zvyšovať úroveň praktickej výučby a prípravy študentov pre prax viacerými spôsobmi. Spoločnosť Kia doposiaľ školám darovala 99 vozidiel, 69 motorov, 79 rôznych automobilových komponentov a 5 diagnostických prístrojov na vzdelávacie účely. Pre študentov škôl s technickým zameraním závod pravidelne organizuje prehliadky závodu. V roku 2014 výrobné haly navštívilo už vyše 2 600 študentov v sprievode svojich pedagógov. Závod Kia so študentmi spolupracuje aj pri písaní bakalárskych a diplomových prác.

KIA (šr)

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov