Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Ťahúň slovenskej ekonomiky

Význam automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku vyjadruje mnoho ukazovateľov od produkcie až po zamestnanosť.

Výsledky štúdie Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku, ktorú pripravili odborníci z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave prezentoval kolektív autorov pod vedením prof. Mikuláša. Rektor NF EU prof. Rudolf Sivák zdôraznil: „Automobilový priemysel je jediné odvetvie v našej ekonomike, v ktorom je priamo aj nepriamo zamestnaných viac ľudí ako to bolo v predkrízových rokoch,“ skonštatoval s tým, že okrem priaznivých dopadov na zamestnanosť je rozhodujúci aj jeho prínos pre celkovú tvorbu HDP na Slovensku.  Jaroslav Holeček, prezident ZAP SR doplnil: „Slovensko je zrelé na rozvoj subdodávateľov automobilovej produkcie. Našim súčasným hlavným cieľom je optimalizovať podmienky pre zabezpečenie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu.“

Vysoká pridaná hodnota

Profesor Luptáčik z výsledkov štúdie prezentoval, že automobilový priemysel vykazuje tretiu najvyššiu pridanú hodnotu na zamestnanca (po petrochemickom priemysle a energetike). Cez príjmy zamestnancov a živnostníkov je generovaná spotreba na Slovensku viac ako 3,5 miliardy eur, čo znamená 10 % celkovej spotreby na Slovensku. V tomto odvetví priemyslu (výroba automobilov a modulov, systémov a súčiastok pre automobily) je priamo zamestnaných vyše 60 000 zamestnancov, ďalších 140 000 pracovných pozícií je generovaných  nepriamo, takže celkove sú na automobilový priemysel  naviazané pracovné miesta pre viac ako 200 000 ľudí. To predstavuje 9 % celkovej zamestnanosti na Slovensku.

V roku 2012 sa prvýkrát od roku 1995 podarilo dosiahnuť pozitívne saldo obchodnej bilancie Slovenskej republiky. Prof. Luptáčik vysvetľuje: „Výrazne k tomu prispel automobilový priemysel, ktorý generuje 26 % celkového vývozu a zároveň 20 % celkového dovozu. Obchodnú bilanciu tak zlepšil o 4,5 mld. eur.“ Automobilový priemysel generuje priamo 12 % hrubej produkcie Slovenska.

Rast zamestnanosti

Doc. Štefan Rehák z Katedry regionálneho rozvoja a verejnej správy Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave doplnil výsledky štúdie o regionálne aspekty: „Multiplikátor produkcie automobilového priemyslu očistený od dovozov má hodnotu 1,54. Znamená to zdroj ďalšieho rastu pre Slovensko. Túto hodnotu produkuje 223 firiem, ktorých predmet podnikania je v tomto odvetví.“ Ide prevažne o mladé spoločnosti, z ktorých 50 % vzniklo až po roku 2004, 64 % z nich je v rukách zahraničných vlastníkov a sú to prevažne veľké firmy. „Z regionálneho rozloženia automobilových producentov a subdodávateľov je zjavné, že najviac z tejto produkcie profituje západné Slovensko, kde je lokalizovaných až 70 % firiem,“ dodáva Rehák. Pričom 50 % produkcie je vytvorených firmami, ktoré sa nachádzajú do 30 km od troch hlavných automobilových producentov. V okolí 50 km od výrobcov sú situované firmy, ktoré tvoria až 60 % zamestnanosti v tomto odvetví. Je preto logické, že najviac z automobilového priemyslu ťažia kraje vytvorených Žilinský, Bratislavský a Trnavský kraj, v ktorých sídlia automobilky. Pre tieto lokality to znamenalo nárast zamestnanosti, imigrácie pracovnej sily, rast priemernej mzdy a dopytu.

 

TS (šr)

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov