Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Prezeraná značka

prezident

ZAP SR: NOVÝ PREZIDENT

Zväz automobilového priemyslu SR má nové vedenie. 21. Valné zhromaždenie zvolilo za nového prezidenta Zväzu automobilového priemyslu SR prof. Juraja Sinaya. Juraj Sinay je prorektorom pre…