Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


GreenWay mení frekvenciu účtovania, je to tak lepšie?

GreenWay od 13. mája 2024 pristúpi k zmene Všeobecných obchodných podmienok. Zmeny nijako neovplyvnia poskytované služby a ani ceny, ale prinesú zákazníkom lepší prehľad o ich využívaní a priebežnú kontrolu nákladov.

Od 13. mája 2024 GreenWay zavádza zmenu vo frekvencii účtovania platených služieb nabíjania a s tým spojené vystavenie daňového dokladu tak, aby zjednotili svoj systém s európskymi štandardmi.

Od uvedeného dátumu sa frekvencia vystavovania faktúr zmení z mesačnej bázy na dennú. To znamená, že napríklad všetky nabíjania zákazníka uskutočnené dňa 15. mája 2024 budú spočítané a zúčtované na jednej faktúre, ktorá bude vystavená hneď nasledujúci deň, t.j. 16. mája 2024.

Úhrady faktúr budú aj naďalej prebiehať automaticky zo zákazníkom priradenej platobnej karty.

Zmena sa týka len platených nabíjaní, uskutočnených nad rámec voľných kWh obsiahnutých v programoch Energia Plus a Energia Max a všetkých nabíjaní v rámci programu Energia Štandard. Poplatok za mesačný program bude aj naďalej účtovaný na začiatku kalendárneho mesiaca. Prehľad faktúr majú zákazníci vždy k dispozícii v Klientskej zóne, v časti Faktúry.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov