Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Blog: Dá sa zmeniť to, že opitý vodič ostane často neodhalený?

Štatistika v tomto neklame. Stále je na našich cestách vysoký počet vodičov, ktorí si aj napriek možnej hrozbe prísneho trestu sadnú za volant s určitou dávkou alkoholu (alebo inej látky) v organizme. U nás je prosto opitý vodič stále fenomén. Pozrime sa bližšie na trestanie a možné alternatívne sankcie pre vodičov, ktorí omámení bez hanby jazdia ďalej.

Na danú tému som sa dávnejšie rozprával s policajtom JUDr. Michalom Šándorom z portálu Poradca policajta. Na základe debaty prinášam zaujímavé informácie.

Musíme si všetci uvedomiť, že alkohol za volantom je trestným činom (nad 0,48 mg/l, rovnako ako odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na prítomnosť alkoholu v organizme!). Takéto konanie je do istej miery latentné, čiže skryté. Ak by bolo možné odhaliť všetkých, verte, že nemalá časť vodičov by prišla o právo viesť motorové vozidlo.

Dá sa povedať, že najväčšia zmena nastala pred pár rokmi. Konkrétne od 01. 11. 2011 vďaka novele trestného zákona. Pred nadobudnutím účinnosti novely sa vodič, u ktorého bolo zistené požitie alkoholu nad jedno promile, potrestal len za priestupok, pokiaľ nešlo o recidívu alebo nespôsobil inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku.

Zmenou zákona sledovali predovšetkým odstránenie tohto „národného športu“ z našich končín. Napriek tomu vidíme, kam to na našich cestách speje. Latentnosť spočíva v tom, že pokiaľ vodič nespôsobí napríklad dopravnú nehodu, alebo nie je zastavený hliadkou, jeho protiprávnym konaním sa neprejaví škodlivý následok. Je to dané aj samotným charakterom tohto druhu trestnej činnosti, ktorý spadá do kategórie ohrozovacích trestných činov. Skutočné počty vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu sú  s vysokou dávkou pravdepodobnosti podstatne vyššie.

Možno ste nevedeli, ale jedným zo zmyslov potrestania previnilcov spočíva v určitom spôsobe ich prevýchovy. Pri spôsobe ukladania alternatívnych trestov je preto nutné vychádzať z účelu trestu, ktorými je okrem iného aj prevencia v rôznych kvalifikáciách. Zjednodušene povedané, páchateľ by mal byť trestom prevychovaný, aby ďalej nepáchal trestnú činnosť, a to represívnou zložkou trestu, a súčasne by mali byť ostatní potenciálni páchatelia rovnako odradení od protiprávneho konania s vidinou, že sa môžu vystaviť rovnakému alebo obdobnému trestu. Tým sa má ochrániť spoločnosť od toho, aby v nej dochádzalo k ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Trest však má tiež aj vyjadriť morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou za spáchaný skutok.

Nie je žiadnym veľkým tajomstvom, že účel trestu pri vodičoch dolapených pod vplyvom alkoholu nie je často vôbec naplnený, doslova sa priam obchádza. A to sa nebavíme iba o mediálne známych osobách…  Nielen takýmto vodičom bol uložený len peňažný trest vo výške niekoľkých stoviek eur. Pýtam sa, myslíte si, že spĺňa peňažný trest v prípade páchateľov, ktorí sú známi vysokým finančným zázemím, svoj účel? Myslím si, že väčšina povie striktne nie.

Preto je nutné v takých situáciách nájsť iné východiská a sústrediť sa na ďalšie atribúty trestu. Jedným z opomínaných aspektov je práve spoločenský rozmer uloženého trestu – hanba, morálne odsúdenie. Napr. pre celebritu by bol takmer určite účinnejší trest povinnej práce. Je zrejmé, že médiá by sa predbiehali v tom, kto prvý prinesie zábery „osobnosti“ upratujúcej verejné priestranstvo.

A čo ešte funguje vo svete a mohlo by aj u nás? 

Napr. v americkom štáte Ohio funguje povinné zavedenie osobitných tabuliek s evidenčným číslom pre vozidlo, ktoré vodič viedol v stave vylučujúcom spôsobilosť, resp. sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia návykovej látky. Ako by to mohlo vyzerať na Slovensku? Mohlo by ísť o tabuľky s evidenčným číslom v štandardnom tvare, avšak v odlišnom farebnom vyhotovení, napr. žlté písmená na červenom podklade.

Takto by nielenže každý vedel, že vodič na konkrétnom vozidle spáchal trestný čin, ale mohlo by ísť aj o dôvod kontroly pre hliadky polície. Pri relatívne krátkych dobách zákazu činnosti určených často len v mesiacoch (a ešte ich možno pred ich uplynutím skrátiť), by takáto povinnosť znamenala značné nepohodlie pre vodiča, ktorý by aj po uplynutí doby zákazu činnosti toto obmedzenie musel strpieť. Neraz ide o recidívu páchateľov, preto by bolo jednoduchšie takéto osoby znovu skontrolovať.

Možno budete namietať, že auto určite nepilo, že pil len vodič, a ten môže byť prakticky hocikto. Áno, ale má to svoje výhody. Povedzme napr. by to mohlo rodičov odradiť od toho, aby svojmu menej zodpovednému potomkovi zverili auto večer von, keďže by si boli vedomí toho, že v prípade, že ich dieťa bude šoférovať opité, ponesú nepriame dôsledky osobitnou TEČ aj oni.

Táto povinnosť by mala byť ukladaná obligatórne, a to po dobu napr. dvojnásobku dĺžky zákazu činnosti. Výnimku by mohli predstavovať napr. autopožičovne, ale všetky z toho plynúce otázky (napr. vydanie osobitnej TEČ na náklady právoplatne odsúdeného páchateľa, zmena vlastníka takéhoto vozidla a pod.) by už vyriešil legislatívny proces. Zamyslime sa preto nie nad zvyšovaním sankcií, ale nad ich efektívnejším výkonom, ktorý by skutočne mohol odradiť ďalších páchateľov.

Policajná kontrola – Ako zákon káže

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov