Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Stop, resp. Stoj, daj prednosť v jazde – Zastaviť, ale kde?

Stop, resp. Stoj, daj prednosť v jazde znamená, že musíte zastaviť. Ale zastaviť?

Stopka, resp. po správnosti značka Stop, daj prednosť v jazde patrí medzi najdôležitejšie zvislé regulačné dopravné značky, ktoré upravujú prednosť v jazde. Táto dopravná značka sa používa na križovatkách, železničných priecestiach, ale aj na miestach, kde treba z rôznych dôvodov upokojiť dopravu – kontrolované vjazdy, hraničné priechody a pod. Poďme však k podstate článku, a teda tomu, kde v ktorom mieste križovatky vlastne zastaviť.

Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou Stop vo význame „Stoj, daj prednosť v jazde“, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare.

Značka teda jednoznačne ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde ostatným účastníkom premávky. Ako to robiť správne?

Ak na ceste nie je vodorovná čiara STOP, stačí, ak vodič zastaví raz na mieste, z ktorého mal náležitý rozhľad. Inými slovami: keď ste napríklad druhý v poradí, vozidlo pred vami zastavilo a vy máte náležitý rozhľad do križovatky a je voľno, môžete sa rozbehnúť spolu s autom pred vami. Už nemusíte zastaviť druhýkrát.

Iná situácia je, keď je v križovatke vodorovná čiara STOP, ktorá spravidla vytvára hranicu križovatky. Tu musí vodič zastaviť vždy, bez ohľadu na to, či už raz skôr pri jazde cez križovatku zastavil, lebo mal pred sebou iné auto alebo nie. Vyhláška navyše hovorí, že musíte zastaviť na STOP čiare, nie pred ňou, nie za ňou, nie na mieste, odkiaľ si vy myslíte, že máte náležitý rozhľad do križovatky.

Legislatíva: Pozor vlak! Či?

Rozhľad vs čiara?

STOP čiara by mala byť umiestnená tak, aby po jej zastavení mal vodič náležitý rozhľad. Život na ceste si však občas vyžaduje riešenia, keď je STOP čiara osadená veľmi ďaleko pred hranicou križovatky a reálne vodič do ostatných smerov križovatky nevidí. Zvyčajne ide o križovatky, ktoré sú riadené svetelnou signalizáciou a STOP čiara sa používa preto, aby ostal priestor v bezprostrednej blízkosti križovatky prázdny, napr. na plynulé odbočovanie autobusov a nákladných vozidiel z kolmých hlavných smerov.

V takejto križovatke, keď ale nefunguje svetelná signalizácia a STOP čiara je teda podstatne skôr ako hranica križovatky, má vodič zastaviť na mieste, kde má náležitý rozhľad do križovatky, ale odporúčame, aby si vodič pri prejazde od STOP čiary po miesto s rozhľadom počínal opatrne a sledoval situáciu okolo seba.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov