Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Automobilkám sa na Slovensku darilo aj v minulom roku

Kritický je predaj a registrácia elektrických vozidiel, kde Slovensko padlo na úplne poslednú priečku v rámci celej Európy.

Na Slovensku sa v minulom roku vyrobilo podľa predbežných výsledkov 1 080 000 vozidiel, čo je nárast v porovnaní s rokom 2022 o takmer 100 000 vozidiel. Informovali o tom zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu SR na svojej výročnej tlačovej konferencii.

Slovensko naďalej zostáva svetovým lídrom vo výrobe vozidiel na obyvateľa. Na 1000 obyvateľov sa u nás vyrobí 198 vozidiel. Patríme aj medzi TOP krajiny v produktivite na zamestnanca, počet vozidiel vyrobených na jedného zamestnanca dosiahol  hodnotu 12,6 – lepšie je na tom iba Španielsko. Aj všetky ostatné ekonomické ukazovatele zostávajú na vysokých hodnotách. Automobilový priemysel sa podieľa na celkových tržbách v priemysle 46,5 percentami, na exporte je to 41,4 percenta. Tento sektor zamestnáva priamo viac ako 170 tisíc ľudí, agregovaná zamestnanosť dosahuje 255 tisíc.

Vďaka aktívnemu prístupu a snahe o neustály dialóg sa predstaviteľom ZAP SR podarilo dosiahnuť viacero pozitívnych vecí. Okrem iného sú to národné víza, ktoré umožnili získať dodatočných pracovníkov pre automobilový priemysel z tretích krajín. Rovnako pozitívne je preplácanie polovice nákladov na budovanie verejných nabíjacích bodov pre elektromobily, čo znamená podporu budovania týchto miest.

„Podarilo sa nám upraviť registračné poplatky, vďaka čomu sme sa priblížili k štandardu vyspelých krajín. Rovnako sme boli úspešní pri upriamení pozornosti kompetentných na priemyselné odpady, ktoré sú vážnou témou, hovorí Alexander Matušek. „Za nemenej dôležité považujem aj rozbeh SK EBA akadémie, ktorá je významným nástrojom pre získanie dostatočného počtu kvalifikovaných pracovníkov potrebných na masívnu transformáciu automobilového priemyslu. Čas sa kráti, pretože prechod na elektromobilitu sa naplno rozbehne v roku 2026. Napriek viacerým úspechom sú stále témy, ktoré sa riešiť nedarí. Patrí medzi ne znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia zamestnancov a zamestnávateľov či prijatie novely zákona o celoživotnom vzdelávaní. Aj preto medzi výzvy nadchádzajúceho roka stále patrí podpora konkurencieschopnosti automobilového priemyslu, podpora zamestnávania ľudí z tretích krajín a radikálne ozdravenie školstva, tvorba legislatívy pre celoživotné vzdelávanie či spustenie podpory elektromobility.

Podpora elektromobility

Samostatnou témou je podpora elektrických vozidiel, kde situácia začína byť doslova alarmujúca. V rámci Európy patrí Slovensko medzi krajiny s najhoršími výsledkami. Za všetko hovoria aj tieto štatistiky: patríme medzi krajiny s najhorším CO2 z novo registrovaných vozidiel a neplníme si ani záväzky pri znižovaní tohto ukazovateľa. Nakoľko nedotujeme kúpu elektrických vozidiel, sme medzi krajinami s najnižším podielom BEV (Battery electric vehicle). Pri registrácii nových vozidiel patríme medzi krajiny, ktoré neponúkajú daňové úľavy vlastníkom BEV. Slovensko je na poslednom mieste v rámci EÚ pri registráciách elektromobilov – zatiaľ čo európsky priemer je 14,2 percenta, Slovensku dosahuje hodnotu iba 2,6 percenta.

Registrácia vozidiel

V roku 2023 sa na Slovensku zaregistrovalo 101 842 vozidiel, čo je medziročný nárast o 13,06 percenta. V kategórii nových osobných vozidiel M 1 dosiahli registrácie počet 88 003 vozidiel, čím medziročne vzrástli o 11,62 percent. Významný nárast tento krát zaznamenali aj ľahké úžitkové vozidlá, celkový počet vozidiel v kategórii N1 bol 9 107 (medziročný nárast +18,60%). Kategória nákladných vozidiel (N2 a N3) skončila medziročne s pozitívnym rastom, s celkovým počtom 3 939 vozidiel. O viac ako 100 percent sa zvýšila registrácia autobusov kategórie M2 a M3 s celkovým počtom 793 vozidiel.

V segmente osobných vozidiel dominovala nadpolovičným predajom kategória SUV (45,843 vozidiel, podiel 52,09%). Druhým najobľúbenejším segmentom osobných vozidiel na Slovensku sú kompaktné vozidlá (C) s počtom 20 363 vozidiel s medziročným nárastom takmer 3,500 vozidiel. Naopak tretí najpopulárnejší segment malých vozidiel (B) zaznamenal pokles o viac ako 1 200 vozidiel a počet registrovaných vozidiel bol 10 945.

Pri individuálnom dovoze osobných vozidiel sa celkový počet zvýšil o 1 042 vozidiel. Čo je pri tomto náraste potešujúce je, že súčasne poklesol počet vozidiel starších ako 10 rokov o 3 222 takže nárast dovozu si pripočítali nie mimoriadne staré vozidlá. Zdá sa, že efekt majú nové registračné poplatky.

V druhu pohonu osobných vozidiel dominoval benzínový pohon, ktorý spolu s hybridnou technológiou znižovania emisií dosiahol podiel 71,72%. Medziročne však jeho podiel klesol o viac ako 4%. Druhým najobľúbenejším palivom bola nafta s podielom 22,05% ktorá si paradoxne medziročne polepšila o viac ako 2%. Vozidlám ktoré dokážu jazdiť bez emisne (batériové a plug-in hybridné vozidlá) sa ušlo z koláča 6,07%. Čistých batériových vozidiel bolo zaregistrovaných 2 346 s podielom 2,67%. Výsledok umiestnil Slovensko na poslednú priečku spomedzi všetkých európskych krajín. „Na stoloch ministerstiev ležia nečerpané a už aj nevyčerpateľné zdroje, či už z plánu obnovy a odolnosti alebo zo štrukturálnych fondov EÚ. Európska komisia schválila schému podpory nákupu nízko a bezemisných vozidiel (batériové a plug-in hybridné). Je smutné a nepochopiteľné, prečo nechytíme podanú ruku a nezačneme motivovali trh a znižovať emisie z dopravy na Slovensku. Radšej necháme alokované prostriedky prepadnúť a vrátime ich naspäť do rozpočtu EÚ,“ poznamenal k poslednému miestu v registráciách elektrických vozidiel výkonný viceprezident ZAP SR Pavol Prepiak.

Zaplače Nemecko, bude sa smiať Čína?

Riešení, ktoré sú overené aj v zahraničí,  navrhuje ZAP SR viacero. Patrí medzi ne aj podpora z Fondu obnovy a odolnosti. Pomohla pri finančná podpora pri kúpe BEV (Battery electric vehicle) ako aj pri kúpe PEVH (Plug in hybrid electric vehicle). Rovnako ako finančná podpora pre zriadenie súkromnej nabíjacej stanice, ako aj pri pripojení na fotovoltiku. Medzi ďalšie navrhované opatrenia, bez potreby dotácií zo štátneho rozpočtu, patrí dočasná úľava z diaľničného poplatku, zrušenie zdanenia firemného BEV pre fyzické osoby či zmena pravidiel zúčtovania domáceho nabíjania.

Transformácia automobilového priemyslu úspešne pokračuje. Prognóza na nasledujúci rok je pozitívna, očakáva sa, že v roku 2024 bude výroba opäť stúpať. Zaujímavosťou je aj to, že z výrobných liniek slovenských automobiliek zíde  vo februári tohto roku už 17-miliónte vozidlo.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov