Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


BG Products – Efektívne riešenie proti karbónu

BG Products bezpečne a bez demontáže odstráni usadený karbón z vášho motora a zachová ho čistý.

Usadený karbón je problémom dieselových a po novom a benzínových priamovstrekových motorov. O možnostiach jeho odstránenia sme sa rozprávali s Jiřím Kocourekom, konateľom spoločnosti I.O.B., ktorá je výhradným distribútorom výrobkov značiek BG Products a Petro-Canada pre Českú republiku a Slovensko.

 Karbonizáciu sme si donedávna spájali s dieselovými motormi, no súčasnosti tento problém týka aj s priamovstrekových benzínových motorov. Čo je toho príčinou?

Je to paradox, ale za súčasnými problémami so vznikom karbónových usadenín v priamovstrekových benzínových motoroch stoja súčasné trendy v konštrukcii a prevádzke motorových vozidiel – napríklad znižovanie výšky piestov, tenšie piestne krúžky a pod, ale aj tzv. downspeeding, teda jazda na čo najnižšie otáčky. Pokiaľ v minulosti dochádzalo k vzniku uhlíkových usadenín v sacom trakte a spaľovacom priestore z nesprávneho horenia paliva, tak dnes sa nežiaduci karbón, vďaka spomínaným konštrukčným úpravám motorov tvorí predovšetkým degradáciou motorového oleja.

Čím je táto degradácia motorového oleja spôsobená?

Predovšetkým ju spôsobujú veľmi vysoké teploty v spaľovacom priestore, ktoré dopĺňa aj nízka viskozita súčasných mazív. Karbónové usadeniny, vznikajúce oxidáciou a následným vyprchaním oleja do motorového priestoru cez piestne krúžky či rôzne odvetrania, sú však oveľa húževnatejšie a tým aj zložitejšie na odstránenie. Karbónové usadeniny tvoria komplexný problém – najviac vznikajú v oblasti sacích ventilov, ale potom postupujú cez spaľovací priestor ďalej na vstrekovače a pokračujú výfukovou cestou k lambda sonde a katalyzátoru.

Ktorá súčasť priamovstrekového motora trpí najviac karbónovými usadeninami?

Karbón vo všeobecnej rovine neprospieva žiadnej časti motora, ale najdrahšia je výmena alebo oprava vstrekovačov. Pritom práve vstrekovač paliva je veľmi náchylným dielom na zanesenie karbónovými usadeninami, pretože jeho zlá funkcia dáva sekundárne priestor na ďalšiu tvorbu karbónu, tentoraz z nesprávne spaľovaného paliva. Pri benzínových motoroch s priamym vstrekom sa tento problém začína prejavovať už pri 20- až 30-tisícovom nájazde kilometrov. Pre úplnosť dodávam, že stále platia podobné problémy s karbónom aj pri dieselových pohonných jednotkách.

Ako spozná majiteľ vozidla prítomnosť karbónových usadenín v motore svojho vozidla?

Pokiaľ vodič spozná pôsobenie karbónových usadenín v motore, už je pomerne neskoro a musí prísť na rad nejaké riešenie. Ak zostaneme napr. pri vstrekovačoch paliva, často je v tomto smere majiteľ smerovaný, najmä v značkových servisoch, k ich výmene za nové. Hovorím však, a naše skúsenosti to jasne potvrdzujú, že ešte pred touto finančne nákladnou opravou by mala prísť na rad kompletná dekarbonizácia motora. Vo väčšine prípadov je úplne spoľahlivým, 100 % bezpečným a veľmi účinným riešením na odstránenie karbónových usadenín, avšak za zlomok ceny v porovnaní s kompletnou výmenou vstrekovačov. Pri iných zasiahnutých častiach je to podobné.

Takže pôsobenie karbónu v motore nemožno zaznamenať v jeho rannom štádiu?

Karbón sa na odlišnostiach v chode motora i zhoršených technických parametroch prejavuje pozvoľne. Varovným signálom by malo byť horšie štartovanie, nepravidelný voľnobeh, hlučnejší chod motora, zadymenie pri štarte, strata výkonu, vyššia spotreba paliva a tiež vyššia hladina emisií vo výfuku.

Ako prebieha dekarbonizácia motora?

Americká spoločnosť BG Products, ktorú používame, sa vývojom chemických kvapalín na dekarbonizáciu v automobilovej oblasti zaoberá viac ako 50 rokov a riešenie na odstránenie karbónových usadenín z motora rozdeľuje do dvoch hlavných smerov.

Prvým je BG bezdemontážna dekarbonizácia, ktorú môže vykonávať iba preškolený servis za pomoci originálnych chemických prípravkov a strojnej technológie od tohto amerického výrobcu. Strojná technológia so špeciálnou chémiou BG Products sa napojí do palivového okruhu vozidla, aby táto chemická kvapalina cirkulovala cez sací trakt a spaľovací priestor, kde postupne rozkladá karbónové usadeniny po molekulách na kvapalné a plynné skupenstvo. Vo forme plynu potom bezpečne odchádzajú uhľovodíky cez výfukový systém z vozidla v podobe bielej pary. Nedochádza teda k žiadnemu uvoľneniu pevných častíc karbónu do motorového priestoru. Celý proces trvá približne 2,5 hodiny a súčasne s tým sa odporúča aj dekarbonizácia piestnych krúžkov a olejového systému, čo je spojené s výmenou motorového oleja. Odstránenie karbónových usadenín týmto chemickým spôsobom navracia motoru jeho pôvodné parametre aj funkčnosť.

Druhým smerom je preventívny BG dekarbonizačný program. Pre majiteľov vozidiel, aj tých nových, ktorí chcú zabrániť postupnej tvorbe nežiaducich uhlíkových usadenín v motore a uchovať ho tak v čistote, ponúkame tzv. BG dekarbonizačný kit, ktorý si aplikuje majiteľ vozidla po každých 15 000 km, väčšinou s výmenou oleja. Kit sa skladá z troch plechoviek s jednoduchou aplikáciou tejto chémie do palivovej nádrže a tiež do motorového oleja. Viac o BG technológii nájdete na našom webe bg-care.sk.

Po celom Slovensku disponuje servisnou technológiou BG Products asi 80 našich partnerov a približne rovnaký počet partnerov distribuuje chemické kvapaliny tohto výrobcu do maloobchodnej siete.

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov