Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Slovenský systém odhalil 30 000 áut so stočenými kilometrami. Máte také aj vy?

Celoštátny register prevádzkových záznamov vozidiel v roku 2022 zaznamenal pozmeňovanie hodnoty stavu odometra až u 26% z celkového počtu overovaných vozidiel. Predstavuje to 7 262 vozidiel. Nie je tomu inak ani v roku 2023, kedy sa trend za prvý kvartál javí podobne.

Kúpa ojazdeného vozidla predstavuje výhodnú alternatívu k novému vozidlu. No súvisí aj s mnohými rizikami, najmä v prípade ak si kupujúci vozidlo pred kúpou neoverí. Častou nekalou praktikou a výnosným biznisom podvodníkov je účelové znižovanie počtu najazdených kilometrov s cieľom uviesť kupujúceho do omylu a tak od neho získať neoprávnený finančný prospech. Aj keď sa Slovensko v rámci EÚ radí medzi krajiny s vysokou efektivitou v boji proti týmto podvodom, opatrnosť pri kúpe ojazdeného vozidla je na mieste.

Siahnite po overených dátach

Napriek tomu, že pomerne veľa spotrebiteľov sa zaujíma o  stav najazdených kilometrov, mnohí nevedia ako môžu získať informácie z hodnoverného zdroja. Z nevedomosti siahnu po neoficiálnych a nedôveryhodných webových portáloch v presvedčení, že získajú aktuálne a overené informácie.

Jediným zdrojom referenčných údajov na Slovensku je Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Prostredníctvom výpisu, tzv. ODO-Passu poskytuje konkrétne údaje s uvedením príslušného zdroja daného záznamu. Spotrebiteľ tak zistí nielen históriu nájazdu, ale aj subjekt, ktorý v danom čase záznam vykonal a tiež životnú situáciu, pri ktorej bol stav zaznamenaný. Vďaka tomu je možné jednoducho identifikovať zdroj potenciálneho problému.

RPZV je zákonom ustanovený register poskytujúci referenčné údaje aj členským štátov EÚ prostredníctvom systému EUCARIS, preto je jediným zdrojom oficiálnych údajov v SR. Údaje do RPZV poskytuje široká škála subjektov podľa platných právnych predpisov. Overovaním údajov v registri bolo odhalených už 30 657 vozidiel so stočeným počítadlom prejdenej vzdialenosti – odometrom.  Z toho 5 105 automobilov malo zmanipulovanú poslednú hodnotu najazdených kilometrov, z čoho bolo zrejmé, kto sa s vysokou pravdepodobnosťou manipulácie dopustil.

Overením zamedzíte finančným stratám, či bezpečnostným rizikám

Údaje z registra je možné získať veľmi jednoducho – online. Napriek tomu mnohí spotrebitelia uveria lákavo napísanému inzerátu, alebo sa spoľahnú na slovo predávajúceho. Overenie vozidla pred kúpou môže zamedziť finančným stratám, nesprávnym investíciám, pomôže získať predstavu o tom, ako dobre bolo vozidlo udržiavané a v konečnom dôsledku zabezpečí, že kupujúci za svoje peniaze dostane vozidlo v adekvátnej kvalite a stave. To sa týka aj bezpečnosti vodiča, posádky a celkovo cestnej premávky, pretože ak je vozidlo umelo „omladené“, jeho technický stav nezodpovedá deklarovanému nájazdu a môže byť pre posádku bezpečnostným rizikom.

ODO-Pass žiadajte od predajcu vozidla. Tiež je možné ho získať online na webovom sídle RPZV, ako aj u ktoréhokoľvek z 1 000 poskytovateľov výpisov. Pravosť ODO-Passu získaného od predajcu možno bezplatne overiť na webovom sídle RPZV.

Overenie kilometrov však nie je jediné, čo RPZV ponúka. Užitočným nástrojom v prípade podozrenia na zatajené poškodenia, neukončený lízing, záložné právo, exekučnú blokáciu, pátranie, ako aj ďalšie údaje, je AUTO-Pass.

Register prevádzkových záznamov vozidiel zriadilo Ministerstvo dopravy SR za účelom vytvorenia transparentnej histórie prevádzkových záznamov počas životného cyklu vozidla ako súčasť európskeho  projektu Mileage.

  • Obsahuje viac ako 94 mil. záznamov.
  • Denne do registra pribudne 5 000 – 7 000 záznamov.
  • Záznamy posiela viac ako 2 400 prispievateľov v SR. Sú medzi nimi výrobcovia a zástupcovia výrobcov vozidiel, predajcovia vozidiel, autoopravovne, stanice technickej kontroly, pracoviská emisnej kontroly, pracoviská kontroly originality, poisťovacie a leasingové spoločnosti, súdni znalci, polícia a ďalšie subjekty, ktoré pôsobia v automobilovej oblasti.
  • Eviduje 3 500 vozidiel, ktorým bola pozastavená prevádzka.
  • U viac ako 85 000 z celkových overovaných vozidiel sa zistili poškodenia.
  • Eviduje cez 1,5 mil. poklesov stavu odometra.
  • RPZV je súčasťou medzinárodnej výmennej platformy EUCARIS.
  • Údaje z RPZV sa poskytujú Ministerstvu dopravy SR, Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom policajného zboru, Finančnému riaditeľstvu SR a slúžia aj ako referenčné údaje v súdnych konaniach.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov