Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Nové testy na vodičák – Je to naozaj z kaluže do blata? Čo na to polícia a autoškoly?

Testy na vodičské oprávnenie. Od 1. apríla sa testuje po novom. Je to lepšie alebo je to horšie? Rozprávali sme sa s dotknutými subjektmi.

Okolo nových testov na vodičský preukaz sa v ostatnom období vynorilo množstvo informácií, z rôznych strán padala kritika… Tá bola najintenzívnejšia najmä po zverejnení pilotných vzorových testov, resp. otázok. Medzičasom sa začalo už naostro skúšať a my sme sa boli pozrieť na jednej zo skúšok a porozprávali sme sa predstaviteľmi dotknutých subjektov.

Otázky

Test sa skladá z viacerých okruhov otázok. Patrí sem ovládanie pravidiel cestnej premávky, pravidlá o prednosti v jazde alebo o rýchlostných obmedzeniach, otázky o dopravných značkách a dopravných zariadeniach, otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke, otázky preverujúce ovládanie pravidiel správania v prípade dopravnej nehody, otázky preverujúce vedomosti o teórii vedenia vozidla, otázky preverujúce ovládanie predpisov o dokladoch požadovaných pri vedení vozidla, otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke, otázky preverujúce vedomosti o zásadách bezpečnej jazdy, otázky preverujúce vedomosti o konštrukcii vozidiel a ich údržbe. Každý okruh otázok má presne stanovený počet otázok v teste.

Ani my v redakcii sa nevieme zbaviť pocitu, že niektoré otázky sú zastarané, iné zasa nevhodne formulované.

Priebeh skúšky

Samozrejme, na začiatku je administratíva, tak ako to bolo doteraz. Hlavnou zmenou je to, že už nie je len 35 testov, ktoré sa mohol uchádzač nabifliť, a testy sa už nevykonávajú v papierovej podobe, ale elektronickej. Otázky generuje počítač, navyše, na každej počítačovej zostave je kamera, ktorá sníma tvár uchádzača. To absolútne vylučuje možnosť podvodu – googlovanie správnej odpovede cez mobil, volanie priateľa na telefón cez slúchadlo… Ďalšou zmenou je, že testy sa už nevykonávajú priamo v autoškole, ale vo vyčlenenej počítačovej miestnosti v správe ministerstva vnútra. Jedna vec sa však nemení. Aj pri online teste môže uchádzač preskočiť otázku, ktorá sa mu zdá ťažká a neskôr sa k nej vrátiť a taktiež môže opraviť svoju odpoveď. Môže to urobiť, až pokým neodošle svoj test alebo pokým nevyprší stanovených 30 minút.

Každý uchádzač sa prihlasuje do počítačového rozhrania pod rodným číslom. Samotné testovanie môže prebiehať v slovenskom, maďarskom alebo anglickom jazyku. Pred testom má každý uchádzač povinnosť vyskúšať si prácu s testovacím systémom, kde sú tri základné otázky všeobecného charakteru, napr. aké číslo vidíte na obrázku alebo aký geometrický tvar vidno. A niektorí to, čuduj sa svete, nezvládnu.

Následne sa pristupuje k ostrému testu. Na 40 otázok zo spomenutých okruhov majú uchádzači 30 minút a keď sa človek poctivo pripravoval na skúšku, tak je to dosť času. Po 30 minútach systém nedovolí odpovedať na otázky. Uchádzač sa dozvie výsledky hneď po ukončení testu. Keby náhodou nedosiahol potrebný počet bodov, po novom má 3 náhradné termíny na skúšky, po starom mal iba 2. Na to, aby bol uchádzač úspešný, potrebuje test spraviť na 90 %, a to aj na skupiny C a D (vrátane podskupín), čiže tu došlo k miernemu zníženiu kritérií.

Učenie na testy

Človek s priemerným IQ a jazykovým vybavením sa vedel na staré pôvodné a notoricky známe testy naučiť raz-dva. Lenže, potom tu boli skupiny uchádzačov, ktorí na to nemali. Tí mali rôzne metódy, ako s testami vybabrať, a prejsť tak teoretickou časťou skúšky. Napr. na základe prvých dvoch-troch otázok uchádzač vedel, ktoré poradové číslo testu má, a aké sú v ňom správne možnosti. O tom, že niektorí uchádzači ani nevedeli čítať alebo písať, veľmi nebudeme rozprávať, ale vieme, že majú vodičák. Ako je to možné? No zázrakom to asi nebolo. Automatizovaná forma skúšky má za úlohu znížiť korupčné správanie subjektov začlenených do procesu získania vodičského oprávnenia a eliminovať takýchto vodičov na cestách.

Čo na to autoškoly?

Rozdeľme si autoškoly na tie, ktoré chcú a učia uchádzačov šoférovať, a na tie, ktoré učili uchádzačov zvládnuť skúšky. Autoškoly, ktoré k uchádzačom pristupujú zodpovedne, si zmenu chvália, aj keď s určitými výhradami. A tie nezodpovedné zasa hromžia ostošesť. Prečo tie zodpovedné majú výhrady? Lebo rovnako ako my, tak aj ony vidia ešte pár otázok v testoch, ktoré sú buď celé nešťastné, alebo len nešťastne naformulované. Našťastie sa to rieši za chodu. Ešte sme sa dozvedeli, že pôvodný zámer spred niekoľkých rokov na testy bol vraj taký, že testy mali byť také, že správnych odpovedí mohlo byť 0, 1, 2 alebo 3. K tomu našťastie neprišlo, lebo to by pohorela aj „zdravá“ časť uchádzačov o vodičák. Lenže niektoré otázky sa presne tak tvária a uchádzač si má vybrať tú najviac pravdepodobnú možnosť.

Čo na to polícia?

Policajti si nový systém chvália. Konečne vraj skúšky prebiehajú ako v 21. storočí, aj keď to podľa mňa závisí od konkrétneho mesta a počítačovej miestnosti. Policajti majú jednak časovo menšie prestoje, ktoré pozostávali napr. z presunu z pracoviska do autoškoly a pod., ale tiež v tom, že aj medzi nimi boli čierne ovce. Policajt vo svojom počítači presne vidí, ktorý uchádzač ešte test vypĺňa, alebo ho už ukončil, či už zdarne, alebo nezdarne a vidí to prakticky vždy.

Zvyčajne 2 dni

Nové skúšky prebiehajú spravidla 2 dni, jeden deň je teória, ďalší praktická jazda. Mladým, študentom to nevadí, aspoň sa ulejú zo školy s ospravedlnenkou. Pracujúci však už trochu hromžia, lebo prichádzajú o príjem. Preto je predpoklad, že niektorí budú môcť mať kompletné skúšky v jeden deň, ale o tom rozhodnú viaceré premenné.

Čo vraví štatistika?   

Na termíne, na ktorom sme sa zúčastnili, bolo spolu 11 uchádzačov. Z nich dvaja nespravili nové testy. Za mňa veľmi akceptovateľný stav. Samozrejme, ak to mám povedať stroho, ak uchádzačov pripravuje horšia autoškola, čísla sú aj opačné. Všetko je to o prístupe autoškoly a inštruktorov k žiakovi, s tým, že musíme zohľadniť aj fakt, či sa uchádzač chce učiť a chce mať vodičák alebo to robí z donútenia. Na druhej strane sme sa dozvedeli, že na inom termíne prešiel len zlomok uchádzačov. Preto dávam radu, vyberajte si autoškolu podľa referencií, nie podľa najnižšej ceny.

Čo vravíme my?

Vodičák nemá byť samozrejmosťou, ale získať ho nemá byť strašiakom. Testy, resp. testové otázky by mali byť formulované jasnejšie, jednoznačnejšie a logickejšie. Osobne si myslíme, že starým testovým otázkam nič zásadné nechýbalo, stačilo ich možno doplniť o aktuálne veci či o kontrolky na palubnej doske, resp. o teóriu vedenia vozidla písanú sedliackym jazykom. Prudko odborné, erudované vety v testoch akurát zamotajú a zneistia. Z vlastnej skúsenosti viem, že ľudia majú problémy aj s bežnými slovami ako bdelosť (opýtal sa to jeden z uchádzačov priamo na skúške, kde sme boli) a nieto ešte s dosť odbornou terminológiou spojenou s vedením motorového vozidla.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov