Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Parkovanie pre mňa a pre ostatných, kto sa v tom má vyznať?

Parkovanie vo veľkých mestách, ale aj v priľahlých satelitoch začína byť problémom.

Možno ste si všimli aj vy. V minulosti sa hojne používala značka ľudovo známa ako P-Reservé a pod tým konkrétne evidenčné číslo vozidla a k tomu sa viazal aj vodorovný biely kríž. Podobne to bolo aj so značkami P-ZŤP a pre konkrétne vozidlo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Nedávno sa to zmenilo a na novovzniknutých boxoch sa používa označovanie so značkou Zákaz zastavenia a tabuľkou „Vyhradené parkovanie“. Stretnúť sa však môžete aj s dobre známym bielym P na modrom podklade ako parkovanie a dodatkovou tabuľou. Prečo je to tak a ako to vlastne je?

V podstate existujú 2 rozdielne pojmy. Prvým je obmedzené parkovanie a druhým je vyhradené parkovanie.

Miesta s obmedzeným parkovaním

Sú také parkovacie miesta, na ktorých smie zastaviť a stáť len určitá všeobecne vymedzená skupina účastníkov cestnej premávky (rezidenti, zásobovanie, zákazníci určitého subjektu, vozidlá taxislužby, elektromobily s cieľom dobíjania, osoby so zdravotným postihnutím…). Tieto miesta sa označujú klasickou modrou značkou s bielym „P“ a dodatkovou tabuľkou, na ktorej sa daná skupina vozidiel alebo účastníkov premávky špecifikuje. Samotné parkovacie miesto sa tiež vyznačí vodorovnými značkami tak, aby bolo jasne odlíšiteľné od všeobecne prístupných parkovacích miest. Ide o tzv. otvorené parkovacie miesto. Pri vjazde do takého parkovacieho boxu vozidlo neprechádza bielu čiaru.

Miesta s vyhradeným parkovaním

Sú také parkovacie miesta, na ktorých môže parkovať len určitý konkrétny účastník alebo účastníci cestnej premávky (spravidla nájomca alebo vlastník daného parkovacieho miesta, resp. konkrétna osoba so zdravotným postihnutím). Tieto miesta sa vyznačujú značkou Zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľkou s nápisom Vyhradené parkovanie. Samotné parkovacie miesto sa vyznačí vodorovnými značkami, aby bolo jasne odlíšiteľné od všeobecne prístupných parkovacích miest aj od parkovacích miest s obmedzením. Ide o tzv. uzatvorené parkovacie miesto a pri vjazde je vodič s vozidlom musí prechádzať zvislú bielu čiaru. Prípadné čísla parkovacích miest sa tiež môžu vyznačiť vodorovnými značkami.

Tu došlo k hlavnej zmene. Po novom sa konkrétny účastník, pre ktorého je miesto vyhradené, nijako výrazne a jednoznačne nešpecifikuje. Ako to je potom s kontrolou? Pri kontrole sa musí účastník vždy preukázať príslušným platným dokladom, napr. parkovacím preukazom, povolením vlastníka atď., na základe ktorého sa príslušná značka umiestnila. Pre ostatných účastníkov cestnej premávky nie je po novom  informácia o tom, pre koho je parkovacie miesto vyhradené, nijako relevantná, nemá ich to čo zaujímať, a navyše sa táto informácia ani nesmie uvádzať na dopravných značkách.

Téčkové križovatky na zjazde z diaľnice – To je také slovenské

Problematika ZŤP

  1. Parkovacie miesta vyhradené pre všetkých účastníkov s parkovacím preukazom pre osobu so zdravotným postihnutím (napr. pred nákupnými centrami, železničnými stanicami, úradmi atď.) sa označujú prostredníctvom Parkovanie s dodatkovou tabuľkou so symbolom osoby so zdravotným postihnutím a vyznačujú sa vodorovnými značkami („zatvorený box doplnený symbolom osoby so zdravotným postihnutím). Tu teda môžu parkovať všetky osoby s parkovacím preukazom  ZŤP.
  2. Parkovacie miesta vyhradené pre konkrétne osoby so zdravotným postihnutím (s parkovacím preukazom na konkrétne miesto) sa označujú prostredníctvom Zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľkou Vyhradené parkovanie. Samotné miesto sa vyznačí vodorovnými značkami („zatvorený“ box bude možno v budúcnosti opäť doplnený krížom; symbol osoby so zdravotným postihnutím sa nevyznačuje, aby sa predišlo omylu zo strany iných osôb so zdravotným postihnutím ako tej, pre ktorú je dané miesto vyhradené).

Pár slov na záver

Z jednoduchého a prehľadného parkovacieho systému sa stal zložitý. V minulosti vám stačilo vedieť, že tam, kde bol na zemi nakreslený kríž a zvislá značka, tam ste len tak parkovať nemohli. Veľa vodičov si teraz láme hlavu nad tým, čo môže a čo nie. A navyše, aby toho nebolo málo, aj staré značky P Reservé na skôr vzniknutých boxoch (pred 1. 4. 2020) ostávajú naďalej v platnosti, nakoľko meniť všetky značky by bolo pre správcov viac ako neefektívne. To je Kocúrkovo, nemyslíte?

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov