Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Duálne vzdelávanie pokračuje

Duálne vzdelávanie, ktorého vznik inicioval Zväz automobilového priemyslu pred vyše dvadsiatimi rokmi, sa stále ukazuje ako preferovaná cesta na získavanie kvalitných pracovníkov. Absolventi duálneho systému vzdelávania majú lepšie uplatnenie na trhu práce, dosahujú o 22% vyššiu zamestnanosť a zarábajú o 17 % viac ako absolventi iných stredných škôl.

Trh práce sa veľmi dynamicky mení, pandémia výrazne urýchlila procesy automatizácie a digitalizácie a mnohé povolania odsunula do úzadia. Automobilový priemysel, ktorý je najsilnejším odvetvím slovenského priemyslu, už dnes reaguje na globálne trendy v tomto odvetví. Slovensko patrí do prvej dvadsiatky krajín, v ktorých je zastúpenie robotov v priemyselnej výrobe najvyššie, všetky automobilky sa prihlásili k zelenej transformácií smerom k výrobe bezemisných a nízkoemisných vozidiel.

Výhodou duálneho vzdelávania je, že študenti  sa pripravujú na svoje povolanie v reálnych podmienkach, priamo u zamestnávateľa. Odborné vzdelávanie je úzko prepojené s využívaním najnovších technológií, zariadení a materiálov. Už počas štúdia dostanú študenti motivačné štipendium v rozmedzí od 50 do 200 eur. Žiaci majú možnosť uzatvoriť počas štúdia pracovnú zmluvu s budúcim zamestnávateľom, čo im umožňuje rýchle uplatnenie na trhu práce. Navyše prax priamo vo firme žiakom uľahčuje aj teoretickú časť štúdia, ktorú absolvujú v škole.

Zamestnávatelia v duálnom systéme zareagovali na nové požiadavky automobilového priemyslu, ktorý sa transformuje smerom k elektromobilite a Industry 4.0 zavedením nových odborov alebo ich úpravou. Preto je najväčší záujem o profesie ako je autotronik, odborný informatik, mechatronik v oblasti Industry 4.0, špecialista moderných CNC strojov a liniek či špecialista na automatizácia a e-mobilitu.

Duálny systém vzdelávanie je vhodný tak pre chlapcov, ako aj pre dievčatá. Zaujímavou motiváciou je aj finančná odmena za vykonanú prácu, ktorú dostávajú žiaci počas celého štúdia.

Žiaci, ktorí končia deviaty ročník základnej školy majú možnosť poslať svoje prihlášky do 20. marca 2022.

Prehľad študijných miest v oblasti automobilového priemyslu môžu študenti získať na stránke Zväzu automobilového priemyslu SR www.zapsr.sk/dualnevzdelavanie alebo u regionálnych koordinátorov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov