Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Viedeň chce uhlíkovú neutralitu do 2040

Zmeny klímy sú podľa viedenskej radnice jednou z najväčších výziev súčasnosti.

Do roku 2040 chce rakúska metropola dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Realizovať tento plán jej má pomôcť „Klimatický jazdný plán“, ktorý nedávno predstavili zástupcovia viedenskej radnice na čele so starostom Michaelom Ludwigom.

Viedeň v pláne vsadila na investície do alternatívnych energií, šetrného nakladania s odpadmi a cirkulárnej ekonomiky, modernej mobility a inovatívneho bývania. Zmeny klímy sú podľa viedenskej radnice jednou z najväčších výziev súčasnosti. Aby sa rakúske hlavné mesto, ktoré už tradične patrí medzi mestá s najvyššou životnou úrovňou na svete, udržalo svoj vysoký životný level aj v budúcnosti, chce do roku 2040 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Na pomoc v tomto pláne prichádzajú špeciálny „Klimatický jazdný plán“ a „Rámcová stratégia Smart Klima City“, v ktorej je uvedená stovka opatrení. A práve tieto opatrenia majú Viedni pomôcť dosiahnuť ambiciózny cieľ. Podľa viedenského starostu Michaela Ludwiga prediskutovali konkrétne kroky nielen s odborníkmi a vedcami, ale aj s obyvateľmi mesta. Aj tie totiž zo zlepšenia klímy budú vo veľkomeste neďaleko Bratislavy profitovať, sľubuje starosta.

Viedeň patrí už niekoľko rokov medzi priekopnícke mestá v ochrane klímy. Navyše bola jedným z prvých miest na svete, ktoré vo svojich plánoch zakotvilo komplexný program ochrany klímy. Vďaka nemu sa podarilo znížiť emisie CO2 o zhruba 40 %, čo z Viedne a rakúskej spolkovej krajiny urobilo spolkovú krajinu s najnižšími emisiami CO2 na obyvateľa. Na dosiahnutie spomínanej uhlíkovej neutrality bude potrebné prepojiť jedenásť oblastí. Jednotlivé kroky preto mesto rozčlenilo do celkovo jedenástich skupín podľa oblastí, ktorých sa opatrenia dotýkajú.

1./ energie (investície do fotovoltaiky, diaľkového vykurovania a chladenia)
2./ mobilita (investícií do verejnej dopravy, rozvoj zdieľaných dopravných prostriedkov, investície do vodíka
3./ budovy (dotácie, inštalácie fotovoltaiky, udržateľná bytová výstavba)
4./ ekonomika a pracovný trh (klimatický rozpočet, efektívne zaobchádzanie s materiálmi, zdieľaná ekonomika)
5./ zero waste a cirkulárna ekonomika (investície do siete opravární, eliminácia odpadov)
6./ prispôsobenie sa klimatickým zmenám (viac zelene, zatieňovanie)

7./mestská ekológia, životné prostredie a voda (plánovanie mestských častí v kompaktnom stavebnom štýle a s adekvátnou hustotou bývania)
8./ zdravie a sociálna inklúzia (posilnenie zdravotných kompetencií, nové zdravotné strediská v nízkoenergetických budovách)
9./ vzdelanie, veda a výskum (stavba štvrtí s koncentráciou vzdelávacích inštitúcií, stavba nízkoenergetických školských budov)
10./ digitalizácia (digitálne základné práva, rozvoj digitálnych oprávnení)
11./ participácia a kultúra (kultúrna spoluúčasť, občianska participcia v rámci projektu Viedenský klíma tím)

-jj-, zdroj a foto: WienTourismus, wienerlinien.at, krone.at

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov