Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


V tuneli Bikoš pri Prešove práce postupujú presne podľa plánu

Práce na výstavbe severného obchvatu Prešova po R4 napredujú podľa harmonogramu. V západnej rúre tunela Bikoš sfinalizovali sekundárne ostenie a vo východnej tunelovej rúre je zrealizovaných už 50 percent sekundáru.

V tuneli Bikoš sú prerazené obidve tunelové rúry. V západnej tunelovej rúre, kde je sekundárne ostenie finálne dokončené, prebieha realizácia základových pásov pod štrbinové žľaby a obrubníky ako aj ich položenie a zahájili sme realizáciu kábelovodov. Na tomto mieste zostáva dokončiť priečky v SOS výklenkoch a priečnych prepojeniach, ako aj nátery sekundárneho ostenia. Momentálne prebieha realizácia sekundárneho ostenia vo východnej tunelovej rúre a súčasne sa pracuje aj na zhotovení drenáže. V lete tohto roka bude NDS pripravená začať s montážou tunelovej technológie a na záver roka príde na rad aj realizácia vozovky v tuneli.

Práce napredujú aj na mostoch
Okrem tunela sa pracuje aj na vonkajších objektoch. Realizuje sa zakladanie, budovanie násypov a pokládka konštrukčných vrstiev vozovky na preložke cesty I/68 pri Veľkom Šariši. Na moste pred tunelom Bikoš z južnej strany prebieha montáž skruže a armuje sa posledná 7. etapa pravého mosta – následne sa plynulo prejde so skružou na ľavý most. Na moste za tunelom Bikoš prebieha realizácia lamiel a zárodkov. Na moste nad cestou I/68 už demontujeme podpernú konštrukciu a tento most je kompletne zabetónovaný. Na mostoch nad vetvami severnej križovatky R4 prebieha jednotlivo montáž podpernej konštrukcie, armovanie, betonáž krídiel a driekov opôr.

Zdroj : NDS

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov