Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Prešovský obchvat R4 získal milióny z fondov EÚ

Národná diaľničná spoločnosť podpísala s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa. Podpis zmluvy umožní prefinancovať časť nákladov projektu z európskych zdrojov, čo ušetrí zdroje štátneho rozpočtu. Na realizáciu R4 budú poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške viac ako 57,6 milióna eur.

Na cestných telesách R4 a preložke cesty I/68 realizujú v týchto dňoch odkopy zárezov, zakladanie a budovanie násypov. Budujú kanalizáciu a retenčné nádrže. Stavajú oporné a zárubné múry v trase budúcej R4. Na mostných objektoch prebieha realizácia montáže skruží, debnenie, ukladanie betonárskej výstuže a betonáž nosných konštrukcií. Tunel Bikoš je prerazený v obidvoch tunelových rúrach. Aktuálne v ňom realizujú sekundárne ostenie, drenáž, odvodnenie a hĺbené časti tunela. Takmer hotové sú preložky inžinierskych sietí. Výstavbu I. etapy severného obchvatu Prešova chcú ukončiť v priebehu roka 2023.

Severný obchvat Prešova? Celý v plnom profile

Rýchlostná cesta R4 (možno raz) prispeje k zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcich cestách prvej triedy I/18 a I/68. V súčasnosti tranzitná doprava prechádza intravilánom mesta Prešov, čo výrazne zhoršuje kvalitu života obyvateľov žijúcich v bezprostrednom okolí uvedených ciest prvej triedy. Účelom stavby je vylúčiť tranzitnú dopravu vedenú mestom. Pokračovaním prvej etapy severného obchvatu je projekt R4 Prešov, severný obchvat, II. etapa. Verejné obstarávanie naň vyhlásia po získaní súhlasného stanoviska ÚHP a zabezpečení finančného krytia. Krásne neurčitá odpoveď…

Na záver stále aktuálna pesnička…

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov