Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Vodičák skupiny B nemusí stačiť na moderné autá do 3,5 t

Vodičák skupiny B má jasné pravidlá, ktoré z určitého uhla pohľadu môžeme považovať za zastarané.

Požičiame si citáciu zo zákona: Do skupiny motorových vozidiel B patria

a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

 

Vo svete sa čoraz intenzívnejšie rozpráva o rozšírení vodičského oprávnenia. Dôvod je prostý. Na trh prichádzajú nové moderné vozidlá, ktoré sú často na aleternatívny pohon, a tie môžu byť ťažšie aj o stovky kilogramov v porovnaní s ich bežnými spaľovacími náprotivkami. Teraz váš poväčšine napádajú osobné vozidlá, ale v hre sú predovšetkým ľahké úžitkové vozidlá na alternatívne palivá.

Vodič roka 2020

Nároky na rozšírenú celkovú hmotnosť vozidla pri vodičáku skupiny B sa úspešne rozširujú v Nemecku a Holandsku. V ich krokoch teraz smeruje aj Poľsko. Nejde však o nejaké výrazné navýšenie. Návrh novely zákona v Poľsku limituje hmotnosť na 4250 kg, avšak iba v konkrétnom prípade. „Motorové vozidlo poháňané alternatívnymi palivami s celkovou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 t a nepresahujúcou 4250 kg, ak prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti 3,5 t vyplýva z použitia alternatívnych palív uvedených v ďalších tamojších predpisoch.“

Prekročení hmotnosti musí byť uvedené v osvedčení o evidencii vozidla. V praxi to vyzerá tak, že dôležitým bude typ pohonu použitého vo vozidle. Ak sa jedná o auto s elektromotorom alebo iným pohonom klasifikovaným ako alternatívne palivo, budú môcť v niektorých krajinách vodiči veselo jazdiť s vodičákom skupiny B.

Poľské predpisy ale budú mať ešte jednu podmienku. Držiteľ vodičského oprávnenia musí mať prax vo vedení auta do 3,5 t minimálne po dobu 24 mesiacov, aby potom mohol sadnúť za volant vozidla s hmotnosťou do 4 250 kg.

Foto: archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov