Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Bratislava testuje inovatívne technológie v parkovaní

Spoluprácou inovačného tímu, tímu parkovacej politiky a MsP hlavného mesta Bratislava vznikol ďalší pilotný projekt v rámci Mestského laboratória, vďaka ktorému v živom mestskom prostredí Bratislavy testujú parkovacie senzory.

Dáta z parkovacích senzorov pomôžu sledovať obsadenosť a využívanosť vybraných parkovacích miest a pomôžu vyhodnotiť účinnosť a vhodnosť nastavených pravidiel parkovania. Podľa nazbieraných dát o využívaní parkovacích miest môžu kompetentní napríklad meniť dĺžku povoleného parkovania alebo časové rozpätie, v ktorom tieto pravidlá platia.

Ľudom v Bratislave prinesú senzory možnosť skontrolovať si na diaľku cez internetový prehliadač, či sú parkovacie miesta voľné alebo obsadené. Vo vybraných lokalitách bude možné využiť aj službu navigácie na dané parkovisko cez mobilné navigačné aplikácie.

Senzory nainštalovali ešte v priebehu októbra, postupne začínajú so zberom dát, ktoré sú anonymné. Odosielajú iba informáciu o tom, kedy vozidlo prišlo, resp. odišlo. Vzhľadom na aktuálny stav využívania objektívnej zodpovednosti polícia nemôže vodičov pokutovať iba na základe údajov zo senzorov.

Senzory sa zatiaľ nachádzajú na 3 miestach:
  • Uršulínska (parkovanie pre zamestnancov magistrátu v pracovné dni od 8:00 do 18:00 a pre rezidentov v zvyšnom čase).
  • Blagoevova(parkovanie pre návštevníkov oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií na 2 hodiny v pracovné dni v čase 8:30-17:30 a pre rezidentov v zvyšných hodinách).
  • Velehradská (obmedzené parkovanie na 3 hodiny v pracovné dni od 8:00 do 18:00, v zvyšnom čase bez obmedzení).

Ide o pilotný projekt, na ktorom testujú novú technológiu a na základe priebežného vyhodnocovania výsledkov sa budú rozhodovať o jeho prípadnom ďalšom rozširovaní. Projekt je realizovaný z externých zdrojov a nemá dopad na rozpočet hlavného mesta.

Zdroj: Bratislava 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov