Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Úľava dane z motorových vozidiel zachráni nejedného podnikateľa

Novela zákona o dani z motorových vozidiel, ktorú schválila vláda, pomôže riešiť kritickú situáciu v sektore cestnej dopravy.

Návrh zákona o dani z motorových vozidiel schválila vláda spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Národná rada by tak o ňom mala následne rokovať v tzv. zrýchlenom režime. Daňové zaťaženie autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej a autobusovej doprave by sa podľa návrhu malo znížiť a posilniť sa tým má ich konkurencieschopnosť.

Novela zákona by mala zároveň odstrániť komplikované “párovanie” vozidiel tvoriacich návesové jazdné súpravy (ťahač a náves) a namiesto toho zaviesť priame priradenie ročnej sadzby dane z novonavrhnutej prílohy k zákonu v závislosti od základu dane, ktorým na tento účel zostáva hmotnosť vozidla a počet náprav.

ČESMAD

“Z pohľadu cestnej dopravy ide o jeden z kľúčových zákonov, ktorý rozhoduje, ako dobre sa bude dopravcom podnikať. Návrh schválený vládou oceňujeme osobitne preto, že nad rámec dohody zo začiatku roka rozširuje úľavy pre autobusy a prípojné vozidlá, kategórie O4 budú mať samostatnú sadzbu nižšiu o 60 %,” priblížil prvý viceprezident Česmadu Pavol Piešťanský.

Združenie ČESMAD uviedlo, že vo všeobecnosti návrh zjednodušuje a sprehľadňuje spôsob výpočtu dane. Jeho uplatnením už za zdaňovacie obdobie roku 2020 by sa mali zároveň zmierniť dosahy opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 v odvetví cestnej dopravy.

Česmad verí, že návrh schválený vládou si získa podporu aj v slovenskom parlamente. “Nová úprava dane z motorových vozidiel by sa tak mohla stať základom zlepšovania podmienok pre cestnú dopravu, kde dopravcov trápi ešte riešenie zliav z elektronického mýta a daňovo-odvodové zaťaženie práce na Slovensku,” dodal Piešťanský. Podľa združenia ide o kľúčové otázky pre odvetvie, ktoré dáva prácu viac ako 100.000 zamestnancom a vytvára 4,8 % HDP krajiny.

UNAS

Únia autodopravcov Slovenska  s potešením prijala správu o schválení návrhu zákona o dani z motorových vozidiel vládou SR. Veríme, že tento návrh zákona podporia aj poslanci . UNAS ďakuje vláde, ako aj jednotlivým rezortom a ministrovi financií aj premiérovi vlády a štátnym tajomníkom, ktorí pripravili túto zmenu. Naplnili tak sľub, ktorý dal (a vierolomne porušil) bývalý premiér p. Pellegrini autodopravcom, ktorí v januári protestovali proti neúmerne vysokému daňovému a poplatkovému zaťaženiu domácich podnikateľov v autodoprave. Ide síce o prvý, ale výrazný krok k vyrovnaniu daňovo-poplatkového zaťaženia našich dopravcov v porovnaní s kolegami v krajinách V4. UNAS verí, že aj tento krok vlády výrazne prispeje k stabilizácii podnikateľského prostredia v tomto segmente ekonomiky a zabráni tak hroziacemu prepúšťaniu zamestnancov. UNAS víta, že zníženie daní reaguje na nový program EÚ v ekologickej oblasti, keď zníženie dane z motorových vozidiel je konečne naviazané na splnenie emisných noriem vozidiel. UNAS ubezpečuje svojich členov a sympatizantov, že bude aj naďalej presadzovať ich oprávnené záujmy a požiadavky, z ktorých nemôžeme ustúpiť. Ide o dlhodobejší proces, ale sa zdá, že sa začínajú veci hýbať. UNAS bude tiež aj naďalej poukazovať na prípady korupcie alebo nehospodárneho nakladania s vybranými daňami a poplatkami. Ďakujeme všetkým svojim členom a sympatizantom, ktorí úsilie o zlepšenie podmienok podporili aj svojou odvážnou účasťou na januárových protestoch  pred. UNAS”. uviedol Stanislav Skala .

Zdroj: ČESMAD, UNAS

Foto: Archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov