Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Nový mýtny systém prerokovali našťastie aj s dopravcami

V rámci prípravy projektu elektronického výberu mýta NDS s odbornou verejnosťou prerokovali štúdiu uskutočniteľnosti. Tá identifikuje hlavné problémy existujúceho zabezpečenia výberu mýta a odporúča možnosti odstránenia príčin uvedených problémov.

Verejného prerokovania sa zúčastnili zástupcovia cestných dopravcov z Česmad Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska, nezisková mimovládna organizácia INEKO a Výskumný ústav dopravný.
Národná diaľničná spoločnosť so všetkými zúčastnenými prerokovala štúdiou posudzované alternatívy technologického riešenia, spôsoby zabezpečenia zákazníckych služieb, možnosti poskytovania služieb logistiky a prevádzky palubných jednotiek a dodávku infraštruktúry.

Zástupcov autodopravcov zaujímalo predovšetkým fungovanie mýtneho úradu a vzťah medzi mýtnym úradom a Národnou diaľničnou spoločnosťou. ,,Mýtny úrad bude mať kompetencie v rámci fakturácie, bude to fakturačná entita štátu,” vysvetlil na stretnutí Jaroslav Ivanco, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT Národnej diaľničnej spoločnosti.

Aký by mal byť mýtny systém

Cieľom je, aby nový mýtny systém bol:

  •  flexibilnejší a ekonomickejší
  •  prinášajúci viac zdrojov na údržbu spoplatnenej siete
Tender na jeseň

Verejné obstarávanie na dodanie prvej časti systému plánujeme vyhlásiť počas jesene tohto roka. Štát Systém elektronického výberu mýta bude vlastniť aj prevádzkovať štát sám. Okrem výraznej úspory nákladov prinesie aj kompatibilitu s plánovaným európskym mýtnym systémom.

Štúdia uskutočniteľnosti sa zaoberá návrhom parametrov nového mýtneho systému v časovom horizonte nasledujúcich 10 rokov, pričom základná doba prevádzkovania systému bola stanovená na 5 rokov s možnosťou voliteľného predĺženia doby prevádzkovania o ďalších 60 mesiacov.

Na konci roku 2022 sa skončí súčasná zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta a je nevyhnutné zabezpečiť výber mýta v nasledujúcom období. Cieľom projektu je zabezpečiť kontinuitu elektronického výberu mýta formou výkonového spoplatnenia všeobecného užívania cestnej infraštruktúry vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 t ako podstatnej zložky výnosov našej spoločnosti na pokrytie prevádzky, údržby a rozvoja siete diaľnic a rýchlostných ciest.

Zdroj:NDS

Foto: Archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov