Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Čo nás čaká na diaľniciach v roku 2020?

Vyhlásili súťaž na zhotoviteľa úseku s tunelom Soroška a tiež podpísali zmluvu so zhotoviteľom prvej etapy križovania D4/D1.

Tunel Soroška

NDS vyhlásila súťaž na zhotoviteľa úseku R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou. Nový úsek motoristom uľahčí cestu na kritickom bode južnej trasy s horským priechodom Soroška, ktorý býva problematický predovšetkým v zimnom období. Okrem komfortu cestovania sa vybudovaním nového úseku zvýši aj bezpečnosť. Predpokladaná hodnota zákazky je cca 243,15 mil. eur bez DPH. Podpis zmluvy so zhotoviteľom predpokladajú koncom roka 2020. Lehota výstavby je 1825 dní. To je rovných 5 rokov.

Úsek R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou bude mať dĺžku 14 100 m a vybudujú ho v polovičnom profile. Jeho súčasťou bude tunel Soroška s dĺžkou 4 248,3 m, 12 mostných objektov a dve križovatky Rožňava a Jablonov nad Turňou.

Mimoúrovňové križovatky Rožňava a Jablonov nad Turňou budú zabezpečovať odklon dopravy na už existujúci komunikačný systém a cestu I/16 cez horský priechod Soroška v prípade uzatvorenia tunela Soroška na R2.

Výstavba úseku bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Žiadne eurofondy…

Križovatka D4/D1

NDS podpísala zmluvu so zhotoviteľom stavebných prác mostného objektu, ktorý povedie existujúcu diaľnicu D1 ponad budovaný nultý bratislavský obchvat D4. Ide o prvú etapu budovania križovatky D4/D1, ktorá umožní koncesionárovi plynule pokračovať vo výstavbe bratislavského obchvatu.

Víťazom súťaže, ktorú NDS vypísala v marci 2019, sa stala spoločnosť Doprastav, a.s. , ktorá stavbu vybuduje za 5 695 062 eur. S výstavbou sa začne v januári 2020.

Krátkodobé obmedzenia počas výstavby

Výstavba bude prebiehať počas plnej prevádzky D1, dvakrát počas leta 2020 dôjde ku krátkodobým obmedzeniam, kedy bude doprava na D1 vedená v rozsahu dva plus dva pruhy. S výnimkou týchto dvoch krátkodobých obmedzení zostane doprava na vjazde a výjazde z Bratislavy zachovaná v aktuálnom stave tri plus tri pruhy. Skutočnosť, že ide o priestorovo a časovo dve naväzujúce samostatné stavby dvoch investorov (NDS a Koncesionár D4/R7), kladie vysoké nároky na koordináciu postupu prác.

Súťaže na ďalšie etapy

Nasledovať budú verejné obstarávania na časti križovatky D4/D1, respektíve na samotné rozšírenie diaľnice D1 v úseku Bratislava – Triblavina. Diaľnica D1 sa počas rozširovania na plnohodnotné štyri pruhy bude zdvíhať, doprava počas výstavby bude vedená po vetvách križovatky D4/D1, ktorú stavia koncesionár.

NDS zaistí rozšírenie D1 tak, aby umožnila napojenie D1 na D4. Všetky práce bude NDS vykonávať tak, aby sa čo najmenej dotkli motoristov a v čo najväčšej miere bola zabezpečená plynulosť premávky.

Rozšírenie diaľnice D1 je rozdelené na 3 etapy:

1 – Vybudovanie mostnej konštrukcie na D1, resp. mostu v križovatke D1/D4 tak, aby koncesionár mohol plynule pokračovať vo svojich prácach. NDS podpísala zmluvu so zhotoviteľom.

2 – Vybudovanie obchádzkových trás potrebných pre rozšírenie D1. Väčšinu stavebných prác v súvislosti s obchádzkovými trasami bude realizovať koncesionár v rámci výstavby križovatky D4/D1. Obchádzkové trasy budú tvoriť samotné vetvy tejto križovatky. NDS sa v ďalšej etape, ktorej realizáciu predpokladáme najskôr na prelome rokov 2020/2021, napojí na vetvy križovatky, čím sa sprejazdnia obchádzkové trasy v prevedení tri plus tri pruhy pre zdvíhanie D1 v úseku Bratislava – Triblavina.

3 – Rekonštrukcia D1 (zdvih nivelety a samotné rozšírenie D1)

Diaľnica D1 bude v definitívnom stave rozšírená na 8 pruhov vrátane odstavných pruhov a núdzových zálivov. Predpoklad ukončenia všetkých etáp je v roku 2023.

Zdroj a foto: NDS

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov