Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Opäť zmeny v autoškolách a na STK?!

Na prebiehajúcej októbrovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky poslanci rokovali o viacerých, pre občanov dôležitých legislatívnych zmenách v zákonoch z dielne rezortu dopravy

„Zákony budú mať pozitívny dosah na ľudí a uľahčia im fungovanie v každodenných situáciách. Myslím si, že úlohou štátnych orgánov je, aby sme pripravovali a navrhovali také legislatívne zmeny, ktoré ľuďom prinášajú úžitok, zlepšujú podnikateľské prostredie, a zároveň reagujú na skúsenosti, ktoré sa objavili v praxi,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.

Majiteľov vozidiel budú zaujímať najmä zmeny, ktoré prináša novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Vodiči si počas výkonu technickej kontroly budú môcť urobiť drobné nastavenia a opravy ako je napríklad výmena žiaroviek. Všeobecný zákaz opravovať vozidlá na linke sa ruší. Pre podomácky vyrobené poľnohospodárske vozidlá, ale aj pre komerčne vyrábané vozidlá spred 1. júla 2009, ku ktorým bude vydaná tzv. farmárska značka na 10 rokov, sa zavádza jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou. Takisto sa umožňuje lepšia flexibilita prechodu technikov medzi jednotlivými stanicami technickej kontroly, čo zefektívni fungovanie na STK.

K zlepšeniu kvality odbornej prípravy budúcich vodičov a inštruktorov autoškôl má prispieť novela zákona o autoškolách. Doterajšia prax vykonávania vodičských kurzov dokazuje, že ich kvalita je podmienená najmä schopnosťami inštruktorov. Absolvovanie doškoľovacieho kurzu inštruktora (podľa súčasnej právnej úpravy) raz za päť rokov sa dlhodobo prejavuje ako nepostačujúce. Rezort dopravy navrhuje, aby inštruktori absolvovali kurzy povinne a priebežne počas dvojročných intervalov, a nielen z dôvodu predĺženia platnosti inštruktorského preukazu. Toto opatrenie je nevyhnutné z dôvodu nových technických pokrokov súvisiacich s bezpečným vedením vozidla a novými trendmi v oblasti vzdelávania a prípravy nových vodičov.

Zdroj: MINDOP

Ilustračné foto: STK BISKUPICE FB

MP

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov