Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku
kia family

Čo prinesú zmeny pravidiel v cestnej premávke?

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v týchto dňoch predložilo na pripomienkové konanie návrh novely zákona o cestnej premávke. Pozrime sa na niektoré ustanovenia.

Novinky majú prispieť k zníženiu počtu nehôd na cestách, zvýšiť bezpečnosť a policajtom dať nové právomoci. Okrem toho umožňuje vyššie pokuty a zavádza nový druh sankcie. Pozrime sa na najzaujímavejšie návrhy:

Parkovanie na chodníku

Navrhované znenie pravidla o parkovaní na chodníku vyžaduje formuláciu, aby bolo jednoznačne uvedené, že parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý susedí s cestou. Podľa nových pravidiel by sa totiž smelo parkovať len na takých častiach chodníka, z ktorých sa dá priamo vyjsť na cestu, a teda s ňou priamo susedia. Stále viac vodičov si zvyká parkovať na chodníkoch na miestach, kam sa musí jazdou po chodníku dostať. Sú to napríklad dlhšie chodníky od parkovísk do vchodov panelákov, kam sa bez problémov zmestí aj päť áut. Tomuto spôsobu parkovania vozidiel by podľa novej novely mal byť koniec. .

Telefonovanie z auta

Telefonovanie počas jazdy bez súpravy handsfree je dnes pokutované blokovou pokutou do 50 eur a pokutou v správnom konaní do 100 eur. Po novom sa obe tieto pokuty zvýšia o 100 percent, čiže na dvojnásobok. Sprísňuje sa aj znenie zákona. To po novom umožní pokutovať vodičov už za držanie telefónu v ruke. Mnohí vodiči dnes radšej píšu správy alebo natáčajú, a to predstavuje ešte väčšie riziko nepozornosti ako samotné telefonovanie. V rovnakom zmysle budú zakázané aj tablety, kamery a akékoľvek iné podobné telekomunikačné alebo audiovizuálne zariadenia. Polícia plánuje pre účely odhaľovania týchto priestupkov zakúpiť foto ďalekohľady, ktoré budú schopné porušenie predpisov odhaliť až do vzdialenosti jedného kilometra.

Cyklisti

Schválením poslaneckej novely zákona v roku 2016 sa umožnilo cyklistom jazdiť v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov aj mimo obce s 0,5 promile alkoholu v krvi. Schválená formulácia však nebola dostatočne jasná a vykonateľná, preto novela navrhuje upraviť toto ustanovenie tak, aby mohli cyklisti jazdiť s daným množstvom alkoholu iba v hraniciach obce, teda medzi tabuľami označujúcimi jej začiatok a koniec. Mimo obce bude platiť nulová tolerancia.

Záchranná ulička a železničné priecestie

Vypúšťajú sa pevne dané najvyššie dovolené rýchlosti v závislosti od vzdialenosti od železničného priecestia (50 m pred priecestím možno jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h a ak svieti prerušované biele svetlo, tak 50 m pred priecestím možno jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h), keďže od používania bieleho prerušovaného svetla sa už upúšťa a takto nastavené rýchlosti nepoznajú medzinárodné štandardy prechádzania cez železničné priecestie ani napríklad pravidlá cestnej premávky v Nemecku alebo Rakúsku. Do novelizácie plánuje ministerstvo vnútra tiež zapojiť povinnosť vytvárania záchrannej uličky. Podobne, ako majú v Rakúsku (ale i u iných našich susedov), tak aj u nás budeme musieť v prípade kolón uhýbať na kraj automaticky ešte pred zaznením sirén.

Prísnejšie na mladých vodičov

Z analýzy dopravnej nehodovosti vyplýva, že približne každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený jej účastník, je spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov. Z celkového počtu evidovaných vodičov tvoria vodiči vo veku 17 až 24 rokov 8 %, za posledných päť rokov však v priemere zavinili ročne smrť 19 % osôb z celkového počtu usmrtených osôb a za rovnaké obdobie zavinili ročne v priemere 21 % dopravných nehôd, pri ktorých bol vodič pod vplyvom alkoholu.

Zavádza sa preto skúšobná doba pre mladých začínajúcich vodičov spred roku 2009. Navrhované opatrenia sú však precíznejšie a majú snahu riešiť konkrétnu skupinu vodičov, ktorí v najväčšej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu. Opatrenia budú spočívať v nariadení doškoľovacieho kurzu v autoškole, psychologického vzdelávania u dopravného psychológa a v preskúšaní z pravidiel cestnej premávky na polícii. Bude sa to týkať každého držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do dvoch rokov od jeho udelenia ako vodič motorového vozidla dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy.

Nová sankcia

Zavádza sa nový druh sankcie – blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla spočívajúce v tom, že ak došlo v minulosti k porušeniu pravidiel s daným vozidlom, ktoré nebolo sankcionované prostredníctvom objektívnej zodpovednosti (napríklad radar zaznamenal evidenčné číslo vozidla, ktoré prekročilo rýchlosť, ale nepodarilo sa zistiť držiteľa vozidla a jeho adresu) a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom pri kontrole na ceste, uloží rovnakú pokutu  vodičovi vozidla ktorý sedí za volantom, pričom ak ten nezaplatí namiesto držiteľa vozidla, policajt bude oprávnený zadržať doklady od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom až do zaplatenia pokuty. Na fyzické zabezpečenie zákazu jazdy s vozidlom bude policajt oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. Doklady a tabuľka sa vráti až po zaplatení pokuty.

V rámci objektívnej zodpovednosti sa navrhuje zaviesť pokuta 300 eur za neumožnenie prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy a za zneužitie záchranárskej uličky a 99 eur za nevytvorenie záchranárskej uličky a za nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť v jazde!.

Tieto a ďalšie navrhované zmeny obsiahnuté v  novele cestného zákona, by sa mali po práve prebiehajúcom pripomienkovom konaní dostať na rokovanie vlády do leta.

Juraj Paška, foto: archív autora

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov