Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Ako parkovať v meste?

Možno patríte medzi tých šťastlivcov, ktorí si ešte nenašli auto s nasadenou papučou. Mne sa to stalo. Dôvod: nedodržanie vzdialenosti od priechodu pre chodcov. Do naplnenia predpisu chýbal necelý meter...

Najspoľahlivejší spôsob, ako bezpečne parkovať, sú platené parkoviská alebo bezplatné vyznačené parkovacie miesta. Takýchto mieste je však málo a preto sme často nútení parkovať na kraji ciest či na chodníkoch. Podľa § 25 ods. 1 zákona o cestnej premávke „Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2 (ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím“. Rovnako nie je možné zastaviť a stáť „na  miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest“.

Na chodníku sa smie parkovať len pri vozovke

Ak neporušíte tieto dve ustanovenia, teda nebudete ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a parkovať na chodníku v súlade s vyššie uvedeným ustanovením, potom by v takomto parkovaní nemal byť problém. Zároveň však nesmiete stáť na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni a to ani pred vlastným domom. Myslite však aj na to, že nesmiete parkovať pred priechodom pre chodcov a to do vzdialenosti 5 metrov pred ním a 5 metrov za ním. Ak toto pravidlo porušíte, môžu vás nielenže pokutovať, ale vzhľadom na to, že tvoríte prekážku na ceste, môžu vás aj odtiahnuť!

Často sa stretávame so situáciou, že chceme zaparkovať na chodníku, ale je tam zákazová značka Zákaz zastavenia. Táto sa môže vzťahovať aj na chodník, hoci ten na prvý pohľad nie je súčasťou cestnej komunikácie, a  preto sa naň zákaz zastavenia nevzťahuje.

Znenie zákona je takéto: „Značka Zákaz zastavenia (č. B 34) sa používa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť.“ (II.  diel Prílohy k vyhláške č. 9/2009 Z. z.)

Ak teda zastavíte na chodníku, tak  bez ohľadu na značku plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky neohrozujete, takže tam môžete stáť. Pozor, nemýľte si krajnicu cesty s chodníkom!

Vyhradené parkovacie miesta

Pokiaľ vodič stojí na vyhradenom parkovacom mieste, musí rátať s postihom. V zásade existujú dva typy: miesto pre konkrétnu osobu alebo inštitúciu,  alebo všeobecne vyznačené miesta, napríklad rezidentské. Prvý variant je vyhradený buď pre telesne postihnutú osobu, alebo pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom, ktoré si zväčša majiteľ za úhradu prenajíma od mestskej časti. V takom prípade musel prenajímateľ zaplatiť nielen ročný poplatok miestnemu úradu, ale aj vodorovné a zvislé značenie. Tu nenechávajte auto ani na niekoľko minút. V lepšom prípade dostanete papuču, ale je veľká pravdepodobnosť, že vás odtiahnu, čo už predstavuje v každom meste veľkú finančnú položku.

Text: Juraj Paška, foto: archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov