Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Pozor na veci v strešnom boxe!

Pripoistenie batožiny. Bez strešného boxu zimnú dovolenku asi nezvládneme. Pozreli sme sa preto na to, ako je to s vecami, ktoré v ňom prepravujeme. Preplatí nám poisťovňa škodu z havarijného poistenia v prípade jeho vykradnutia?

S touto otázkou sme sa obrátili na vybrané poisťovne. Pre lepšiu ilustráciu sme zvolili dve alternatívy poistnej udalosti. Prvou je, že nám box niekto vykradne počas cesty, teda napríklad v prípade, keď si spravíme prestávku na obed a vozidlo necháme na parkovisku. Druhou, pomerne častou alternatívou je prípad, keď za lyžovaním dochádzame autom, a tak si lyžiarsku výstroj nechávame na noc v strešnom boxe.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., odpovedá Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie 

Pripoistenie batožiny je možné dojednať k poisteniu vozidla. Predmetom pripoistenia batožiny je batožina osôb prepravovaných vo vozidle vrátane vodiča nachádzajúca sa v samotnom poistenom vozidle. Poistenie sa nevzťahuje na batožinu umiestnenú v strešnom boxe. 

UNIQA poisťovňa, a.s., odpovedá Mgr. Beata Lipšicová, PR špecialistka

  1. Pokiaľ je k havarijnému poisteniu motorového vozidla dojednané aj doplnkové poistenie batožiny a pri krádeži počas prestávky zlodej prekoná bezpečnostné uzamykacie systémy strešného boxu, má poistený pri splnení ďalších podmienok poistnej zmluvy (napr. nahlásenie krádeže polícii) nárok na poistné plnenia za odcudzené predmety. Poistné plnenie sa poskytuje na základe dokladov o nadobudnutí v časových cenách a limitom poistných plnení za všetky veci je dojednaná poistná suma.
  2. Jednou z povinností vodiča pri doplnkovom poistení batožiny je, že počas prerušenia jazdy je povinný uložiť batožinu tak, aby nebola umiestnená vo vozidle na viditeľnom mieste. Taktiež je vodič povinný zvážiť, či nemá možnosť uložiť batožinu na bezpečnejšie miesto. Potom pri splnení ďalších podmienok poistnej zmluvy vzniká poistenému nárok na poistné plnenie z doplnkového poistenia batožiny.

Generali Poisťovňa, a.s., odpovedá Mgr. Katarína Kukurová, špecialista externej a internej komunikácie

  1. Batožinu si treba v rámci havarijného poistenia pripoistiť. Ak klient takéto pripoistenie uzavrie, poistením sú kryté aj veci uložené v strešnom boxe. V prvom uvedenom prípade by bola poistná udalosť poisťovňou hradená. Vykazovala by totiž evidentné násilné prekonanie prekážky, ak by bol box uzamknutý, respektíve by boli veci uložené v nosiči, ktorý nie je možné demontovať bez použitia násilia. Samozrejme, krádež musí byť hlásená polícii. Treba myslieť na to, že športové náradie (napr. lyže, bicykle…) či notebooky alebo fotoaparáty a podobne sú pri tomto havarijnom pripoistení z poistenia vylúčené.
  2. V druhom prípade by batožina uložená v nosiči z havarijného poistenia nebola krytá. Poistenie sa totiž nevzťahuje na batožinu uloženú vo vozidle v mieste obvyklého pobytu poistníka a v tomto prípade by sa hotel za takéto obvyklé miesto bydliska považoval. Avšak, ak má klient uzatvorené cestovné poistenie, môže byť pokojný aj v tomto prípade. Túto poistnú udalosť by mu totiž v našej poisťovni krylo práve cestovné poistenie. Samozrejme, za predpokladu, že veci klient uschoval v uzamknutej, na vozidle namontovanej schránke z kovu alebo tvrdého plastu alebo sa nachádzali v uzamknutom strešnom bez použitia násilia nedemontovateľnom strešnom nosiči. Rovnako však platí, že krádež musí byť nahlásená polícii. Treba myslieť na to, že športové náradie (napr. lyže, bicykle…) a rovnako aj notebooky, fotoaparáty a podobne sú z poistenia vylúčené.

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, odpovedá  Martina Cvachová, Marketing a PR Manager

  1. Ak bola prerušená cesta (preprava) napríklad prestávkou na obed a počas tejto prestávky na parkovisku došlo k poškodeniu uzamknutého strešného boxu a odcudzeniu vecí z neho, treba bezodkladne nahlásiť celú udalosť polícii a spísať policajnú správu. Pokiaľ sú splnené uvedené podmienky, poisťovňa poskytne poistné plnenie v súlade s dojednanými poistnými podmienkami.
  2. Poistený by mal v každom prípade predchádzať vzniku škodovej udalosti a urobiť všetko pre to, aby k nej nedošlo. Strešný box je v prvom rade určený na prepravu vecí, nie na ich skladovanie. Ak bola rodina počas lyžovačky ubytovaná v hoteli a v noci došlo k odcudzeniu vecí z uzamknutého strešného boxu, teda nie počas prepravy, poisťovňa uhradí poškodený strešný box. Odcudzené veci zo strešného boxu by sa posudzovali individuálne a poisťovňa by skúmala okolnosti odcudzenia. Tak ako si nenechávame cenné veci na noc v aute, napr. laptop, rovnako by sme mali byť obozretní aj pri používaní strešného boxu.

Z odpovedí poisťovní vyplýva, že niektoré poisťovne pripoistenie vecí prepravovaných v strešnom boxe ponúkajú. Pozornosť však, samozrejme, treba venovať poistným podmienkam z pohľadu výluk, ako aj výšky poistného krytia.

Peter Lacena, foto: archív

Diskusia 1
  1. EldonOberi Používateľ hovorí

    Akonahle box naplnite, zaistite naklad pevnymi popruhmi. Veci by sa vo vnutri boxu vobec nemali pohybovat, co najlepsie otestujete tym, ze naplnenu rakvu vezmete do ruk a budete s nou prudko lomcovat na vsetky strany. Ak v boxe nieco lieta alebo skace, musite to upevnit lepsie.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov