Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku
kia family

Kde zaparkovať?!

Na Slovensku sa vlani predalo stotisíc nových áut a v tomto roku to bude ešte viac. Napriek tomu, že parkovacie plochy postupne pribúdajú, stáva sa parkovanie v mestách čoraz väčším problémom.

O regulácii parkovania v mestách a jeho vplyve na dopravu celkovo i o ďalšom postupe pri tvorbe celoslovenského dokumentu o parkovaní rokovala  vo Vysokých Tatrách  spolu s odborníkmi na dopravu, predstaviteľmi samospráv, štátnej i mestskej polície a zahraničnými hosťami  z Českej republiky a Srbska na 14. konferencii Slovenská parkovacia asociácia.

Ústrednou témou dvojdňového rokovania boli špecifické problémy parkovania. „Na to, aby sme netrávili čas v zápchach, musíme ulice odbremeniť od áut. Ľudia by sa mali naučiť využívať napr. hromadnú dopravu a predstavitelia samospráv vytvoriť podmienky na prepojenie a zorganizovanie hromadnej a individuálnej dopravy tak, aby odstavené autá nezahlcovali ulice,“ povedal nám okrem iného predseda SPA Miroslav Lepeta. (Rozhovor nájdete v Auto magazíne čísle 12/2018, ktoré práve vychádza).

Jednou z tém bolo parkovanie v turisticky najnavštevovanejších miestach, kde je vôbec nie dobrá situácia. Väčšina miest, ktoré sú najčastejším cieľom domácich i zahraničných turistov sa vyjadrila, že počet parkovacích miest je kriticky nedostatočný, nedisponujú záchytnými parkoviskami a už vôbec nie parkoviskami s napojením na mestskú hromadnú dopravu. Hľadá sa spoločný postup, či spoločné pracovné skupiny v jednotlivých regiónoch.  Sme však len na začiatku, pripravuje sa celoslovenská koncepcia parkovania v najnavštevovanejších turistických oblastiach. Je to náročné, lebo treba zohľadniť ekológiu, prírodné a historické pamiatky a citlivé zásahy do prírody. V tejto etape sú na ťahu starostovia a zastupiteľstvá v daných lokalitách, ktorí však často zvýšený počet turistov vnímajú ako obmedzovanie súkromia tamojších obyvateľov. To je tiež naše, slovenské špecifikum.

Diskutovanou témou parkovania na Slovensku je aj parkovanie pred nemocnicami. Regulácia parkovania pred zdravotníckymi zariadeniami je v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ktoré pripravuje nové riešenia.  Z konferencie vyplynulo, že spoplatnenie parkovania nie je finálnym riešením problémov, ale prostriedkom,  ktorý by mal priniesť nielen poriadok, ale aj ďalší rozvoj kvality parkovania. Dôležitou súčasťou riešenia tejto otázky je parkovanie zdravotníckeho personálu,  ktorí často zaberajú až dve tretiny plôch ktoré má zdravotnícke zariadenie k dispozícii. V budúcnosti by mali mať vlastné rezervované plochy na parkovanie za prijateľnú cenu.  Financie na údržbu, či správu má v rozpočte každá nemocnica. Je len na jej vedení, ako s nimi narába. Je potrebné myslieť aj na zlepšenie prejazdnosti ulíc v okolí nemocnice. Mimochodom, čo by ste v prípade choroby  uprednostnili:  nemocnicu s bezplatným parkovaním, alebo s lepším zdravotníckym vybavením?

Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska  Milan Muška predstavil projekt, ktorý by mal v niektorých mestách na Slovensku umožniť a zjednodušiť parkovanie  osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.  Pripravený projekt za deväť  miliónov eur je financovaný z európskych fondov a jeho výsledky by mali pocítiť v troch slovenských mestách. Konštatoval, že v súčasnosti je v obehu  veľa falzifikátov preukazov ZŤP.  Pripravuje sa vydanie nových parkovacích preukazov ZŤP s ochranným prvkom, ktoré budú prostredníctvom senzorov komunikovať s terminálom .

Súčasná digitalizovaná doba prináša aj do parkovania nové riešenia.

Vývoj technológií, dáta s ktorými sa pracuje narastajú takým obrovským tempom, že musia byť v projekte každej pripravovanej lokality. Zostáva zásada, že riešením nie je zvýšenie ceny parkovného, ale taká alternatíva, taká infraštruktúra, ktorá bude na úrovni doby.  Aktuálnou úlohou je nielen budovanie odstavných plôch, ale aj ich značenie, dostupnosť, navigácia prostredníctvom mobilného telefónu  a ďalšie vymožeností. Zámerom je, aby  podobne ako je to dnes v obchodných sieťach mali jednotný rukopis. Jednotné piktogramy, grafiku, parkovacie automaty a ďalšie náležitosti.. Ak chceme zmeniť dopravné návyky, musí to byť súčasťou dlhodobých zámerov a dostať to do plánov rozvoja miest a územných celkov.

V 70-tych rokoch, keď bol boom výstavby sídlisk, bolo jedno auto na desať obyvateľov. Parkovacie plochy ktoré dodnes slúžia, sa projektovali a postavili  podľa vtedy platných normatív. Dnes má takmer každá rodina dve autá. Čiže počet automobilov brutálne narastá, infraštruktúra však napreduje len pomalým tempom.

jp, foto: archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov