Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Mitsubishi Outlander PHEV ako zdroj energie!

Spoločnosť Mitsubishi Motors implementuje na holandskom trhu prvý pilotný projekt V2G (Vehicle-to-Grid, tj. komunikácie medzi vozidlom a inteligentnou energetickou sieťou) s modelom Mitsubishi Outlander PHEV.

Prvými sieťovými zdrojmi sú už dnes palubné batérie elektrického pohonu modelu Mitsubishi Outlander PHEV. Vďaka technológii V2G je možné dosiahnuť lepšie vyváženie odberových špičiek v rámci energetickej siete, kedy elektromobily nielenže čerpajú elektrickú energiu zo siete, ale zároveň túto energiu vracajú naspäť, čo otvára cestu k možným zdrojom príjmu pre majiteľov týchto vozidiel. MMC spája sily so spoločnosťou NewMotion, ktorá je jedným z najväčších európskych poskytovateľov riešení inteligentného dobíjania prostriedkov na elektrický pohon, ďalej s holandským prevádzkovateľom energetickej sústavy TenneT, resp. spoločnosťou Nuvve, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti technológií V2G a implementácie sieťových služieb.

     

MMC bude v rámci poloprevádzky poskytovať záložnú kapacitu a služby vyrovnávanie záťaže siete prostredníctvom dobíjacej infraštruktúry NewMotion a vozidiel Mitsubishi Outlander PHEV parkujúcich v domácnostiach alebo na pracoviskách v Amsterdame, s využitím platformy GIVe (Grid Integrated Vehicle) spoločnosti Nuvve. V Holandsku je dnes k dispozícii viac ako 25 tisíc vozidiel Mitsubishi Outlander PHEV.

Výsledkom tzv. Parížskej dohody z roku 2015 je urýchlenie európskych iniciatív zameraných na rozvoj spoločnosti s nižšou uhlíkovou stopou, čo zahŕňa aj dôsledné presadzovanie ekologicky šetrných politík zameraných na obnoviteľné zdroje. Do energetických sietí dnes prúdi energia zo slnečných, veterných a ďalších typov elektrární využívajúcich obnoviteľné zdroje, ale táto výroba, nahrádzajúca napr. uhoľné elektrárne, je často iba nárazová, a preto je zásadná otázka, ako zásobovanie energiami stabilizovať.

Vlády vo Veľkej Británii a Francúzsku navyše plánujú od roku 2040 úplne zakázať predaj vozidiel spaľujúcich fosílne palivá. Keďže toky elektrickej energie súčasne akcelerujú, do popredia vystupuje otázka nového mechanizmu pre lepšie vyváženie záťaže dobíjacej infraštruktúry.

Prostredníctvom uvedeného poloprevádzkového projektu overí MMC technológiu V2G s cieľom vytvoriť novú pridanú hodnotu a obchodné príležitosti spojené s elektromobilmi / palubnými batériami vozidiel.

MMC (šr)

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov