Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Mitsubishi Motors oslavuje 100 rokov

Kým prvý automobil Mitsubishi (Model-A) predstavili už v roku 1917, Mitsubishi Motors Corporation (MMC) nastúpila na vlastnú cestu ako samostatná globálna spoločnosť až v roku 1970.

Na pozadí hospodárskeho rozkvetu Japonska v 50. a 60. rokoch minulého storočia dokázala automobilová divízia koncernu Mitsubishi Heavy Industries (MHI) v roku 1960 výrazne posilniť svoje aktivity uvedením úplne nového modelu Mitsubishi 500: malého vozidla s čistým dizajnom, ktoré si rovnako dobre poradilo v meste ako aj na nekvalitných cestách.

    

Cesta k rastu

Hoci automobilová divízia mala v rámci MHI dôležitú úlohu, vykazovala trochu protichodné výsledky: zatiaľ čo výroba nákladných automobilov a autobusov stabilne rástla až na úroveň jedného z najdôležitejších dodávateľov vozidiel pre ťažké prevádzkové podmienky na japonskom trhu, rodiace sa podnikateľské aktivity v segmente osobných vozidiel stále nepreukázali svoju životaschopnosť.

Snahou MHI bolo zabezpečiť budúcnosť automobilovej divízie v Japonsku a súčasne rozvoj na globálnych trhoch, a tak spoločnosť MHI dospela k názoru, že najlepšou cestou smerujúcou k rastu bude vyčlenenie dcérskej spoločnosti namiesto udržiavania automobilovej divízie ako jednej z mnohých divízií MHI.

Od polovice roku 1967 až po rok 1970 preto MHI zvažovala nasledujúce možné scenáre:

Vyčlenenie nezávislej spoločnosti zameranej na výrobu automobilov a posilnenie schopností automobilovej divízie prostredníctvom spolupráce s externým partnerom

Odbočka s Chryslerom

Spoločnosť Chrysler Corporation zhodou okolností v rovnakej dobe zvažovala spôsob, akým preniknúť na rastúci japonský trh.

Riadením osudu Chrysler v rámci svojho prieskumu poslal vo februári 1969 svojich zástupcov na návštevu MHI s cieľom vyhodnotiť jej podnikateľské aktivity v automobilovom priemysle.

Na pozadí vtedajšieho vývoja kompaktného modelu, ktorý by naplnil nové potreby trhu v Severnej Amerike, venoval Chrysler osobitnú pozornosť modelu Colt Galant, ktorého vývoj v MHI bol prakticky hotový(Colt 1000, 1100 a 1500).

     

Rýchlo v ústrety budúcnosti

Partneri preto nijako neváhali a rozhodli sa pristúpiť k obojstranne výhodnej dohode: Vo februári 1970 obe spoločnosti dosiahli dohodu o založení joint-venture pod názvom ‘Mitsubishi Motors Corporation’ (MMC).

V apríli 1970 bola založená MMC ako dcérska spoločnosť v stopercentnom vlastníctve MHI.

V júni 1970 odštartovala MMC obchodné aktivity s prevzatím skorších aktivít automobilovej divízie MHI. V rámci vyčlenenia uvedenej dcérskej spoločnosti prešli pod MMC aj predchádzajúce závody MHI: Kyoto Works (niektoré prevádzky), Nagoya Motor Vehicle Works, Kawasaki Motor Vehicle Works (v tom istom mesiaci premenovaný na “Tokyo Motor Vehicle Works”) a Mizushima Motor Vehicle Works.

Globálny rozvoj

Chrysler získal prístup k technológiám výroby kompaktných vozidiel a zároveň určité oporné body v Japonsku, zatiaľ čo nová Mitsubishi Motors Corporation získala lepší prístup na medzinárodné trhy: V októbri roku 1970 podpísala MMC so spoločnosťou Chrysler Corporation tzv. ‘Distribučnú zmluvu pre Spojené štáty’, pokrývajúcu americký trh.V decembri toho istého roku bola podobná zmluva podpísaná aj so spoločnosťou Chrysler Canada.

Podpisy zmlúv sprevádzal v príslušných mesiacoch aj začiatok predaja modelu Colt Galant (MY71) v Spojených štátoch a Kanade, a to v úlohe dovážaného modelu pre “získanie nových zákazníkov”, predávaného pod označením Dodge Colt.

V máji 1971 potom na základe ďalšej dohody medzi Mitsubishi Motors Corporation a Chrysler International S.A. začala distribúcia vozidiel Mitsubishi prostredníctvom celosvetovej siete predajcov Chrysler International, s výnimkou Japonska, Spojených štátov a Kanady. Ohľadom pokrytia Európy sa MMC v roku 1974 dohodla s Chrysler International na vlastných predajných a marketingových aktivitách MMC v rámci európskych trhov – čo trvalo až do augusta 1982.

Zatiaľ čo model Colt Galant odštartoval v roku 1970 úspešný export Mitsubishi Motors do Severnej Ameriky, prvým celosvetovo úspešným modelom MMC bol menší automobil, Lancer prvej generácie – odolný a dizajnovo atraktívny malý automobil, o ktorého skvelú povesť sa zaslúžilo okrem iného testovanie na neuveriteľne náročných tratiach Rallye Safari vo Východnej Afrike (Keňa) či Rallye Južného kríža v Austrálii, a to v schopných rukách jazdcov akými boli Andrew Cowan a Joginder Singh …

Mitsubishi (šr)

 

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov