Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


V4 v automobilovom priemysle

V Bratislave sa uskutočnila pod záštitou automobilových zväzov krajín V4 – Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska medzinárodná automotive konferencia. Hlavnou témou bola otázka ako zachovať rastúci trend a podporiť konkurencieschopnosť automobilového priemyslu v krajinách V4.

Veď krajiny Vyšehradskej štvorky sú v Európe významnou automobilovou veľmocou. Len v minulom roku bolo v regióne V4 vyrobených 3 650 931 automobilov, čo je  takmer jedna štvrtina z celkovej produkcie Európy.

Počas rokovania, ktoré sa uskutočnilo v hoteli Double Tree Hilton sa účastníci konferencie zhodli, že nielen pozitíva, akým je významný podiel na tvorbe HDP, čo zásadne ovplyvňuje ekonomiky jednotlivých krajín, ale aj aktuálne problémy sú vzhľadom na dlhoročný spoločný politicko-spoločenský vývoj  takmer identické. Všetky krajiny regiónu akútne riešia nedostatok kvalifikovanej  pracovnej sily, rozvoj dodávateľských sietí a potrebu rozvoja a podpory aplikovaného výskumu a vývoja.  Zástupcovia jednotlivých krajín – Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, Bohdan Wojnar – prezident Zväzu automobilového priemyslu ČR, Jakub Faryš – prezident Poľského automobilového zväzu a Peter Erdélyi – predseda Zväzu automobilových importérov Maďarska a ďalší odborníci z oblasti automobilového priemyslu  sa v diskusii snažili nájsť východiská, ako vytvoriť silnú stredoeurópsku platformu. Súčasťou tohoto snaženia je aj legislativa Európskej únie, ktorá požiadavkami na dekarbonizáciu dopravy (sprísňovaním limitov na emisie), zvyšovaním požiadaviek na bezpečnost, zmenami legislatívy v oblasti schvaľovania vozidiel pre podmienky prevádzky na cestných komunikáciách vyvoláva zmeny, ktoré ovplyvňujú celý reťazec výroby a distribúcie vozidiel. Z diskusie vyplynulo, že budú v budúcnosti pri kreovaní stanovísk zastávať jednotný názor. „Spolupráca medzi krajinami V4 má 700 ročnú históriu a v súčasnosti je dôležitejšia, ako kedykoľvek predtým“ – myslí si Dániel Deli z Maďarska.

Na záver usporiadali tlačovú konferenciu na ktorej zástupcovia automobilových zv äzov podpísali spoločné komuniké adresované vládam krajín V4,  v ktorom  vyzývajú národné vlády: „PODPORTE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A UDRŽANIE POZÍCIE AUTOMOBILOVEJ VEĽMOCI V EURÓPSKOM REGIÓNE“

Zostáva veriť, že ich výzva dopadne na úrodnú pôdu.

JP

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov