Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Zväz automobilového priemyslu bije na poplach

Výrobcovia automobilov ohlasujú čísla očakávaných pracovných síl  na  roky 2017-2020. Štyri slovenské automobilky (Jaguar Land Rower, Volkswagen, PSA a KIA) potrebujú 7 tisíc kvalifikovaných pracovníkov, subdodávatelia ďalších  7 tisíc.

Aktuálne teda chýba v automobilovom priemysle 14 tisíc zamestnancov. Podľa Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR)  je tento stav alarmujúci a je nevyhnutné akcelerovať opatrenia smerujúce k transformácii vzdelávacieho systému.

Predstavitelia ZAP SR konštatujú, že pre strategický rozvoj priemyslu je dôležité nielen hovoriť o tejto potrebe, ale začať reálne nastavovať systém a realizovať konkrétne opatrenia. ZAP SR má pripravený koncept pre udržateľné nastavenie prísunu kvalifikovaných zamestnancov do priemyslu, ktorý  vzdelávací systém transformuje na model rešpektujúci nároky priemyslu a dlhodobého vzdelávania pre potreby priemyslu. Opatrenia sú zhrnuté do štyroch kľúčových krokov:

  • zvýšiť reálnu podporu systému duálneho vzdelávania zo strany vlády SR
  • zaviesť inštitút profesijného bakalára
  • vysokoškolské vzdelávanie spojiť s intenzívnou praxou počas celého štúdia
  • nastaviť súvislé 5-ročné štúdium na vysokých školách, ktorého súčasťou bude povinná prax.

Tento model, ako aj ďalšie navrhované opatrenia zo strany zamestnávateľských zväzov však nenachádzajú dostatočnú podporu štátnych orgánov, konkrétne Ministerstva školstva a Ministerstva práce a sociálnych vecí SR.

ZAP pripomína, že pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily v prechodnom období, kým nastúpia do  praxe absolventi duálneho vzdelávania je nevyhnutné, aby kompetentné orgány pristúpili k radikálnym riešeniam v oblasti rekvalifikácií. Tie musia byť dôsledne nastavené pre reálne potreby priemyselnej praxe a jej priority. „Dnešný systém rekvalifikácií je absolútne nevyhovujúci. O rekvalifikáciách sa dnes rozhoduje bez komplexnej analýzy a posúdenia v kontexte priorít priemyslu. Je to nekoncepčné, nestrategické a oslabujúce. S Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme už otvorili diskusiu o koncepte cielených rekvalifikácií, na ktorom chceme ďalej spolupracovať a prevziať zodpovednosť za jeho prípravu a realizáciu. Čiastočným riešením v prechodnom období je aj mobilita pracovnej sily zo zahraničia,“ povedal Jaroslav Holeček, viceprezident ZAP SR.

Automobilový priemysel naštartoval úspešne sa rozvíjajúci model duálneho vzdelávania na stredných školách a študijné programy na vysokých školách, ktoré pripravujú absolventov pre potreby praxe. To však stále nestačí. Je nevyhnutné nastaviť vzdelávací systém tak, aby sa kontinuálne a dlhodobo vytvárali podmienky pre prísun kvalifikovaných zamestnancov do našich závodov. Pokiaľ sa záujem štátu nezmení na reálne skutky, bude sa potenciál konkurencieschopnosti Slovenskej republiky nebezpečne znižovať,“ zdôraznil Juraj Sinay, prezident ZAP SR.

Preto zväz vyzýva Vládu SR a kompetentné orgány k prijatiu opatrení na zmiernenie aktuálneho deficitu kvalifikovaných zamestnancov a nastavenie vzdelávacieho systému na ich udržateľný prísun. Vo svojej výzve apeluje na reálnu podporu duálneho vzdelávania na stredných školách, navrhuje zaviesť inštitút profesijného bakalára, vysokoškolské štúdium intenzívne prepojiť s praxou a  urgentne prehodnotiť aktuálny model rekvalifikácií.

Juraj Paška

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov