Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Automobilka Kia realizuje filantropické projekty

Nadácia Kia Motors Slovakia podporí v roku 2017 vzdelávanie, šport a budovanie novej cyklotrasy.

V roku 2016 podporila Nadácia Kia Motors Slovakia celkovo 181 filantropických projektov za viac ako 1,6 milióna eur. Medzi najväčšie projekty patrila rekonštrukcia a revitalizácia Parku Ľ. Štúra v Žiline a komplexná rekonštrukcia budovy pediatrie a detskej ortopédie spolu s vybudovaním troch úplne nových ambulancií urológie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina. Trojicu najväčších projektov dopĺňa vyasfaltovanie cyklochodníka BikeKIA, ktoré realizovali v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.

Nadácia teraz predstavila svoju novú stratégiu podpory do roku 2020. Jej cieľom bude rozvoj vzdelávania a športu so zameraním sa na deti a mládež. Strategickým projektom na štyri roky bude budovanie cyklotrás. Prvou aktivitou nadácie v roku 2017 je zamestnanecký grantový program orientovaný na šport.

„Nasledujúce štyri roky sa v Nadácii Kia Motors Slovakia zameriame predovšetkým na oblasť vzdelávania a športu. Mladá generácia je budúcnosťou každého národa na svete. Chceme vytvoriť deťom a mladým ľuďom zo žilinského regiónu nové možnosti pre ich osobný rozvoj a v spolupráci s našimi partnermi vytvárať lepší svet okolo nás,” povedal Eek-Hee Lee, predseda správnej rady Nadácie Kia Motors Slovakia.

„Minulý rok sme zrealizovali veľké projekty predovšetkým v oblasti zdravotníctva, školstva, ale aj obnovy parkov a mestskej zelene. Uskutočnené aktivity podporili rozvoj žilinského regiónu, o čom svedčí i pozitívna spätná väzba zo strany verejnosti. V tomto roku chceme priniesť nové a nápadité riešenia v oblasti technického vzdelávania, podporiť športové aktivity a začať budovanie novej cyklotrasy. Tešíme sa na nové výzvy,” povedal Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

Projekty menšieho i väčšieho rozsahu v oblasti vzdelávania budú zamerané najmä na podporu technického vzdelávania od najmenších detí až po stredoškolákov, výučbu cudzích jazykov, preventívne prednášky, ako aj pomoc znevýhodneným mladým ľuďom.

V oblasti podpory športu sa Nadácia Kia Motors Slovakia zameria na budovanie nových cyklochodníkov v rámci regiónu a propagáciu cyklistiky. Podpora bude smerovať aj pre zdravotne postihnutých mladých športovcov, pre športové kluby a športové aktivity zamerané na mládež.

Nadácia Kia Motors Slovakia odštartuje rok 2017 so zamestnaneckým grantovým programom orientovaným na rozvoj športových aktivít detí a mladých ľudí. Zamestnanci automobilky tak budú môcť sami odporučiť a podporiť projekt, ktorý považujú za zmysluplný a nápomocný pri rozvoji detí a mládeže v žilinskom regióne. Druhý zamestnanecký grantový program bude zameraný na podporu inovatívnych programov v oblasti vzdelávania. Pre oba grantové programy vyčlenila nadácia v roku 2017 sumu 300 000 eur.

Nadácia Kia Motors Slovakia

Nadáciu Kia Motors Slovakia založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. s cieľom realizovať filantropické projekty na Slovensku. V roku 2015 spustila nadácia prvé projekty v oblasti filantropie a darcovstva s víziou byť spoľahlivým partnerom pre žilinský región. Misiou nadácie je tvoriť nový priestor a podmienky pre rozvoj detí a mládeže a v spolupráci s partnerskými organizáciami vytvárať lepší svet okolo nás.

Kia (šr)

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov