Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Stáčanie kilometrov končí?

Národná rada SR schválila novelu zákona  725/2004 Z. z., ktorá má vyriešiť problém so stáčaním kilometrov jazdených automobilov. Pozrime sa na najdôležitejšie zmeny, ktoré vstúpia do platnosti 1. marca 2016.

Najzásadnejšou novinkou novely je to, že zákon presne definuje, kto môže s odometrom (počítadlom prejdených kilometrov) manipulovať.  Sú to výrobca, zástupca výrobcu alebo autorizovaný servis na základe pokynov výrobcu. Ktokoľvek iný výmenu alebo nastavenie odometra vykonal, urobil tak v rozpore so zákonom.  To ako sa k zariadeniu dostal, je teda v podstate bezpredmetné. Zákaz „vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie za účelom neoprávnenej manipulácie s počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla“ sa teda týka skôr problému inzerovania takýchto služieb na internete za účelom výskumu, testov a podobne.

Druhou dôležitou novinkou je povinnosť technika STK, ktorý vykonáva kontrolu vozidla. Ak zistí manipuláciu s počtom prejdených kilometrov,  má zo zákona povinnosť  informovať o tom Slovenskú obchodnú inšpekciu. Ak tak neurobí, hrozí mu pokuta. Táto povinnosť je síce na prvý pohľad dôležitá, no prax ukazuje niečo iné. Pozmenenie údaju na odometri sa vykonáva cez počítač a trvá niekoľko sekúnd. Pre podvodníka teda nie je problém údaj pred kontrolou vozidla na STK upraviť na reálne číslo a po absolvovaní prehliadky ho opäť znížiť. Kľúčovou teda v tomto prípade je skôr skutočnosť, že sa počet najazdených kilometrov zaznamenáva do informačného systému. Reálny prínos opatrenia ale nastane až vtedy, ak budú informácie o vozidle verejne dostupné na internete. Ak si napríklad vyhliadnete v ponuke autobazáru zaujímavé auto, budete si ho môcť prelustrovať.

Podobnú novinku zákon zavádza aj v prípade automobilov dovezených zo zahraničia. Poverenej technickej službe Kontroly originality (KO) vozidiel totiž ukladá: „… spravovať údaje o prevádzkových záznamoch vozidiel vrátane údajov z počítadiel celkovej prejdenej vzdialenosti vozidiel v registri prevádzkových záznamov vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou  pre kontrolu vozidiel a pre medzinárodný informačný systém vozidiel“. Podobne ako v prípade klasickej STK však platí otázka, kto bude mať k týmto údajom prístup.

Zákon tiež jasne zakazuje: „Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať na trhu alebo ponúkať na trhu Slovenskej republiky cestné motorové vozidlá, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii s počítadlom prejdenej vzdialenosti.“ Tak, ako všetky novinky, aj táto znie zaujímavo. Na jej reálne uplatňovanie však treba zabezpečiť prístup k databázam o vozidlách iných štátov, aby bolo možné s čím porovnávať. Inak si neviem predstaviť, ako predávajúcemu dokázať, že s odometrom manipuloval.

Snaha spraviť poriadok s trhom jazdených vozidiel sa vybrala perspektívnym smerom. Najväčšiu zmenu však musia vo svojich hlavách absolvovať slovenskí motoristi. Vždy som si myslel, že aj klamať treba na úrovni. V prípade jazdených automobilov to ale u nás zatiaľ neplatí. Čím je podvod drzejší, tým viac láka. Aspoň zatiaľ.

Peter Lacena

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov