Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Myslieť pozitívne

       Napriek tomu, že vlani na Slovensku produkcia vozidiel prvýkrát od roku 2009 klesla (v roku 2013 sme vyrobili rekordných 987 718 vozidiel, vlani „iba“ 971 160), aj tak sme si udržali pozíciu najväčšieho výrobcu automobilov v prepočte na obyvateľa. A od roku 2018 by sme mali mať túto pozíciu ešte pevnejšie „zabetónovanú“. Automobilka Jaguar Land Rover totiž 11. augusta podpísala so slovenskou vládou predbežnú dohodu o postavení nového závodu. Konečné rozhodnutie by mala automobilka oznámiť ešte tento rok, no už by nič nemalo stáť v ceste fi nálnej dohode. Závod s kapacitou 300 000 áut ročne by mal stáť v lokalite Nitry, mal by zamestnať zhruba 6 000 ľudí a prvé autá by mali opustiť výrobné linky už o tri roky.

Samozrejme, hneď sa ozvali aj zlovestné hlasy. Jedni bili na poplach a upozorňovali, že Slovensko je už teraz príliš orientované na automobilový priemysel, čo nie je zdravé a môže sa nám vypomstiť. Ako to teda je v skutočnosti? Automobilový priemysel tvoril vlani 12 % hrubého domáceho produktu, na priemyselnej produkcii sa podieľal 43 percentami, na exporte 26 percentami a podľa Zväzu automobilového priemyslu SR prostredníctvom troch automobiliek a množstva subdodávateľských fi riem zamestnával priamo zhruba 70 000 ľudí a nepriamo ďalších 200 000. Takáto silná závislosť od jedného odvetvia rozhodne nie je zdravá, ale netreba sa jej báť. Automobilový priemysel je ako každý iný, funguje na princípoch trhovej ekonomiky. Ak funguje trh ako taký, funguje aj automobilový priemysel. A naopak, ak má problémy trh, potom má problémy aj automobilový priemysel. V tom prípade však majú problémy aj ďalšie odvetvia priemyslu.

Druhí zasa lamentovali nad tým, čo sa stane, keď sa jednotlivé automobilky poberú za lacnejšou prácou ďalej na východ. Isteže, aj takáto eventualita tu je. A práve preto, aby sa to nestalo, musíme venovať zvýšenú pozornosť odbornému školstvu, vzdelávaniu a príprave pracovnej sily pre automobilový priemysel. Treba si uvedomiť, že pre automobilový priemysel nie je kardinálna otázka cena práce, ale kvalita pracovnej sily. Popri nepochybne dôležitých štátnych stimuloch a infraštruktúre je práve dostupnosť kvalitnej pracovnej sily jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere lokality nového závodu. Dnes máme čo doháňať v školstve. Verme, že rozbehnutý duálny systém vzdelávania prinesie svoje ovocie.

Peter Varga, výkonný šéfredaktor

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov