Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Súťaž Autoopravár roka, Autoservis roka

Organizátor: redakcia Auto magazínu a Profi Auto

Generálny partner: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Odborné motoristické časopisy Auto magazín a ProfiAuto spolu s Allianz – Slovenskou poisťovňou každoročne vypisujú celoslovenskú súťaž o Najlepšieho
Autoopravára a Najlepší autoservis roka.

Súťaž si kladie za cieľ motivovať odborných pracovníkov a manažment autoservisov k zlepšovaniu kvality a rozširovaniu portfólia servisných služieb pre
konečného spotrebiteľa. Okrem pomoci rozvoju autoopravárenského sektoru na Slovensku chce táto súťaž napomáhať tiež k zvyšovaniu dôvery občanov v tieto
služby, pretože len odborná a kvalitná starostlivosť o vozidlo je zárukou ochrany životného prostredia a vyššej bezpečnosť cestnej premávky.

Do súťaže Autoopravár roka sa môžu zapojiť zástupcovia všetkých autoservisných profesií od automechanika, autolakovníka, autoalektrikára
či autoelektronika až po prijímacieho technika, majstra…

Nomináciu môže poslať vedúci alebo majiteľ servisu, importér prípadne zástupca servisnej siete (ak servis patrí do servisného konceptu) a tiež kolegovia a
spolupracovníci. V prípade čitateľského podnetu nomináciu so zdôvodnením spracuje odborný pracovník redakcie po osobnej návšteve pracoviska.

Zdôvodnenie musí obsahovať vecné a pravdivé informácie, ktoré charakterizujú prečo by mal uvedený kandidát získať titul „Autoopravár roka“. Stručný popis
jeho odborných a ľudských kvalít, prípadne ďalších okolností, ktoré môžu podporiť udelenie titulu (mimoriadne činy, príkladný vzťah k práci, k
spolupracovníkom i zákazníkom, odovzdávanie skúseností kolegom a študentom, starostlivosť o učňovský dorast a pod.) je potrebné poslať na adresu redakcie
do 31.decembra v danom roku. Redakčný kolektív spoluso zástupcom partnera vyhodnotí návrhy a určí víťaza. Ocenenie je víťazovi slávnostne odovzdané na gala
večere za účasti významných osobností spoločenského života, autobranže a novinárov.

Do súťaže Autoservis roka môžu byť zaradený každý autoservis, ktorý má prevádzku na území Slovenskej republiky. Nomináciu môže poslať
vedúci alebo majiteľ servisu, importér prípadne zástupca servisnej siete (ak servis patrí do servisného konceptu). V prípade čitateľského podnetu nomináciu
so zdôvodnením spracuje odborný pracovník redakcie po osobnej návšteve pracoviska.

Snahou organizátorov súťaže je nájsť, spropagovať a verejne odmeniť servis, ktorého manažment s kolektívom zamestnancom v danom roku najviac prispeli k
pozdvihnutiu úrovne kvality v tomto odbore služieb.

Najlepšiemu servisu resp. jeho majiteľom, príp. vedúcemu, bude ocenenie slávnostne odovzdané na gala večere.

Ocenené autoservisy získavajú právo využívať úspech v celoštátnej súťaži na vlastné reklamné účely (interné autoservisné priestory, v rámci firemnej
tlačenej i elektronickej komunikácie a pod.).

Súťaž je pravidelne propagovaná v rámci mesačníka Auto magazín. Redakcia zašle záujemcom prihlášky buď v tlačenej alebo elektronickej podobe.

Víťazi súťaže sú každoročne predstavení širokej motoristickej verejnosti formou rozhovoru resp. reportáže v časopise Auto magazín, alebo v Profi aute,
odbornej prílohe časopisu Auto magazín.