Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Automagazín Awards 2022

Milí čitatelia, zvoľte si svoje auto roka a vyhrajte!

Auto magazín vyhlasuje 12. ročník čitateľskej ankety AUTO MAGAZÍN AWARDS na rok 2022. Do finále sme zaradili autá, ktoré sú na našom trhu od 1. januára 2022 a tie, ktoré sa na našom trhu začnú predávať najneskôr do 31. decembra 2022.

V každej kategórii si vyberte jeden model, o ktorom si myslíte, že je „naj“. Okrem toho vyberte zo všetkých áut jedno, o ktorom si myslíte, že by malo byť absolútnym víťazom ankety bez rozdielu kategórie.

 Všetci, ktorí zašlú svoje tipy do 31. januára 2023, budú zaradení do žrebovania o hodnotné vecné ceny. Mená výhercov zverejníme v marcovom čísle časopisu AUTO MAGAZÍN (3/2023) a na našej internetovej stránke www.automagazin.sk.

Hlasovať môžete dvoma spôsobmi:

  1. Prostredníctvom pošty. Na anketovom lístku označte svojich favoritov (po jednom v každej kategórii + absolútneho víťaza) a pošlite na adresu:

    Auto magazín, Tallerova 10,
    811 02 Bratislava.

    Nezabudnite na označenie AUTO MAGAZÍN AWARDS 2022 a na svoje kontaktné údaje (meno, poštová adresa a číslo telefónu, prípadne e-mailová adresa).

  2. Cez internet. Na anketovom lístku na internetovej stránke www.automagazin.sk označte jeden model v každej kategórii a absolútneho víťaza a vyplňte svoje kontaktné údaje.